زبان خود را انتخاب کنید

آپديت نرم افزار گاو شيري

نسخه 8.98.05.12 براي نرم افزار گاو شيري ارائه گرديد
با اتصال به اينترنت مي توانيد نرم افزار خود را بصورت رايگان آپديت كنيد

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393