زبان خود را انتخاب کنید

سمينار نرم افزار دام سبك بابل

سمينار نرم افزار دام سبك شركت مديران با همكاري مركز تحقيقات علوم دامي كشور

مكان : بابل - گاودشت

زمان : 3 شهريور 98

لينك ثبت نام : https://forms.gle/LjhUoc3FAePSv7V57

آيدي تلگرام : @ModiranCo

شماره هاي تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @Modiran_34401105