زبان خود را انتخاب کنید

نوزدهمين سالگرد تاسيس شركت مديران

 

مديران19 ساله شد

با هدف، برنامه و ايمان به مشاركت و مسئوليت پذيري همه كاركنان، شركت مديران تحليلگر سپاهان در نوزدهمين سالگرد تأسيس خود، توانست فصل جديدي از افق هاي درخشان را رقم بزند.

 

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105