زبان خود را انتخاب کنید

مديريت فناوري دانشگاه تبريز

 

 

 

 

 

 

 

مديريت امور فناوري دانشگاه تبريز با استفاده از اطلاعات ثبت شده در نرم افزارهاي مديران موفق شد كه نتايج تحليلي اطلاعات دامداريهاي تحت پوشش خود را در فاصله سالهاي 92 تا 97 ثبت نمايد.
لينكهاي مرور اين گزارشها بصورت زير است:

http://bit.do/e8BnE


http://bit.do/e8Bnw

 

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393