زبان خود را انتخاب کنید

كلاس مگسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس 4 روزه پیشرفته ویژه بنیاد در مگسال آغاز گردید
شرکتها عبارتند از:
هلدينگ
قيام
خرمدره
بينالود
فجر اصفهان
آذر نگين
زاگرس شهركرد
مگسال
دشت ناز

 

آيدي تلگرام : @ModiranCo

شماره تماس : 031-34401105-34401393

اينستاگرام : @modiran_34401105