زبان خود را انتخاب کنید

فناوری نانو و نقش آن در دامپروری به عنوان یکی از ارکان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتیدر بخش کشاورزی

 

اقتصاد مقاومتی واژهای است که در سال های اخیر جهت مقابله با محدودیت های حاصل از تحریم های اقتصادی و همچنین رونق اقتصاد داخلی عدالت محور مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از نظر ایشان تکیه بر ظرفیت های داخلی و استفاده از فناوری های دانش بنیان پایه های اقتصاد مقاومتی می باشد. یکی از ظرفیت های موجود در این زمینه بخش کشاورزی و دامپروری است. بخش دامپروری با تامین نیاز پروتیینی کشور در تحقق امنیت غذایی که از موارد مهم در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نقش مهمی دارد. فناوری نانو یکی از فناوری های دانش بنیان جدید می باشد که در آن خصوصیات ذرات با ابعادی کمتر از 100 نانومتر مورد بررسی و در زمینه های مختلف علم از جمله دامپروری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از فناوری نانو در دامپروری در ابتدای مسیر خود است و در حال حاضر در زمینه تغذیه مواد مغذی، پروبیوتیک ها و مکمل ها، تشخیص و درمان بیماری ها و مدیریت تولید مثل حیوان تحقیقات کاربردی صورت گرفته است

 

 

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام: @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393