زبان خود را انتخاب کنید

جايگزيني تليسه پرورش يافته در گله

 

گله نياز به جايگزيني تليسه هاي پرورش يافته دارد ولي نبايد هزينه هاي اين پرورش بيشتر از هزينه گاوهاي دوشاي بالغ گله باشد. اضافه كردن هر تليسه به چرخه گاوهاي دوشا، به معني خروج يك گاو بالغ يا پرتوليد از گله و در نتيجه كاهش شير توليدي و سوددهي گله مي باشد. گاوهاي شكم اول 15 درصد كمتر از گاوهاي شكم دوم و 25 درصد كمتر از گاوهاي شكم سوم و چهارم شير توليد مي كنند لذا، لازم است قبل از جايگزيني يك گاوشيرده با تليسه به خوبي وضعيت را سنجيد. داشتن تليسه هاي مازاد در گله نهايتا باعث خارج شدن گاوهاي بالغ از مسير صحيح شيردهي مي شود آن هم در زماني كه گاوبالغ در حال جبران هزينه اي پرورش خود هست و به سوددهي اقتصادي رسيده.

در واقع پرورش صحيح تليسه به معني پرورش تعداد تليسه مناسب جهت جايگزيني دام هاي كه استهلاك بالاي دارند. بنابراين سرمايه گذاري زياد روي تليسه ها بدين معني است كه شما ميزان زيادي پول را به مدت طولاني و تا قبل از توليد شير سرمايه گذاري كرده ايد. دوشيدن ميزان زيادي گاوهاي شكم اول مي تواند باعث كاهش ميانگين شير توليدي گله، بازدهي سالن شيردهي و سود مزرعه پرورش گاو شيري شود. نرخ گردش گاو در گله به ميزان 25 تا 30 درصد اين اجازه را مي دهد كه در عين حالي كه يك گاوداري با پتانسيل ژنتيكي بالا خواهيد داشت گاوهاي داريد كه به اوج توليد خود در طول زندگيشان رسيده اند.

 

با آدرسهاي زير با شركت مديران در تماس باشيد

اينستاگرام : @MODIRAN_34401105

تلگرام مديران : @ModiranCo

شماره تماس دفتر مديران : 031-34401105-34401393