زبان خود را انتخاب کنید

لزوم نرم افزار پرواربندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولين نرم افزار پرواربندي در ايران 

نرم افزار پرواربندي مديران 

جامعترين نرم افزار

 

لزوم نرم افزار پرواربندي :

  • تعريف فروشندگان ، خريداران ،دلال ها ،اشخاص،گروه هزينه ، هزينه ها و نژاد دامها
  • ثبت فاكتور خريد دام ها
  • ثبت مشخصات دام
  • ثبت ريز هزينه هاي كار ، خوراك و سربار
  • ثبت و بررسي نوبت هاي وزن كشي دام
  • محاسبه قيمت تمام شده يك دام
  • ثبت فاكتور فروش دام و محاسبه سود فاكتور
  • محاسبه تركيب گله
  • گزارش ساز رز جهت اجرا ، ساخت و ويرايش گزارش ها ( كاردكس دام به همراه ريز هزينه ها ، هزينه هاي پرداختي بين دو تاريخ ،پرداختي هاي به اشخاص ،بررسي تلفات ، ليست دام هاي وزن كشي بعدي ،ليست دامهايي كه كاهش وزن داشته اند و ... )

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 

تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031-34401105-34401393