زبان خود را انتخاب کنید

سمينار قيمت تمام شده مديران

حضور جمعي از اساتيد در سمينار قيمت تمام شده مديران 

كرج - 17 بهمن ماه 

 

شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214