زبان خود را انتخاب کنید

مصرف شیر


با مصرف شير، بدن را تقويت و كرونا را شكست مي دهيم
نرم افزار هاي مديران ، حامي صنعت دام ايران
@ModiranCo
 
 
 
 
 
 
 
شركت مديران تحليلگر سپاهان 
توليد كننده نرم افزار هاي تخصصي حوزه دامپروري و كشاورزي 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اينستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : 031-34401105 - 34401393
واتساپ : 09332987214