زبان خود را انتخاب کنید

لینک ثبت نام کلاسهای مدیران

اطلاعیه مدیران.                                                  دوستان عزیزی که تمایل به شرکت در کلاسهای مدیران را دارند به لینک زیر بروید و ثبت نام خود را قطعی کنید                                               

 

 

yun.ir/9lcffb