زبان خود را انتخاب کنید

جواب مسابقه نمایشگاه دام و طیور اصفهان سال 1400 ، بخش اول

 

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :اندوخته هایی که قانون در آن سهمی دارد(رضا جمالی)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :اندوخته اجباری و اندوخته اختیاری(سمانه حق شناس)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :زمین،پس انداز،درامدی مکه از کار بدست آید(سجاد قاسمی)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :اندوخته قانونی انواع مختلف دارد که در این صفحه کوچک قابل تشریح نمی باشد(محمد صفوی)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :سود حاصل از تجارت،درامد در بازار،اندوخته دانش(عطایی)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :نمی دانم(محمدمهدی خانلو)

سوال :  انواع اندوخته قانونی          جواب :خرید وفروش محصولات کشاورزی،محصولات آبزی پروری درحوزه تخصصی که کار شده(سارینا نجفی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :تن سالم(ناصر دادخواه)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :زمین ،گاو(رحمان آذری)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :ساختمان ،ادارات......(ایوب کلی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :پندار نیک ،گفتارنیک ،کردار نیک(سید هادی حسینی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :خوش خلقی ،صداقت ،پشتکار(احمدرضا ملکی زاده)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :درامد های ازاد مثل دامداری ها / درامد های ثابت مثل شغل کارمندی(مهرخ جعفری)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :سردخانه،شیردوشی،فیدر(غلیرضا عربها)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :فرزند،محل سکونت،دارایی مادی و غیر مادی(محمد مصطفوی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :تاسیسات،زمین،ماشین آلات(علی فرهمند)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :تاسیسات،زمین،ماشین آلات(مهرداد فرهمند)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :زمین ،ساختمان،ماشین آلات(روح اله کریم خانی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :نمیدانم (محسن خمسه)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :دارایی هایی هستند که موجودیت عینی دارند(احسان علوی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :زمین ،ساختمان،تاسیسات،اراضی(مهدی جعفری)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :زمین ،ساختمان،ماشین آلات(سمیه زارع کمالی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :تلیسه،گاو شیری،کود دامی،نیروی کار(رضا صفائیان)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :شامل مستغلات وسپرده های بانکی ومسکوکات طلا(علی ریسمانی اصفهانی)

سوال :  انواع دارایی ثابت مشهود          جواب :خانه ،ماشین،دامداری ،باغ(ایلیا اکبرآبادی)

سوال :  انواع سود          جواب :سود جاری-سود انباشته - ارزش افزوده(مینا محمدی)

سوال :  انواع سود          جواب :خالص -ناخالص -غیرقابل تسهیم(مالک سلیمانی)

سوال :  انواع سود          جواب :سود فروش شیر،پشم ،کود،گوشت(محمدعلی جاوید)

سوال :  انواع سود          جواب :مدیریت خوب وکارآمد همراه با دانشی جیره دادن و ضریب تبدیل ،بازاریابی به موقع و مدیریت در تهیه مواد اولیه با کیفیت(علیرضا گلرخی)

سوال :  انواع سود          جواب :سود خالص،سود عملیاتی،سود ناخالص(محمد موسویان)

سوال :  انواع سود          جواب :جمع آوری دیتای سالم در جهت یافتن نقایص موجود/پیشگیری از واقعه و بیماری ها/تعامل متقابل با تامین کننده ها(جمال باقری)

سوال :  انواع سود          جواب :سود ناشی از فروش تولید شیر،سود ناشی از فروش گوساله،فروش ضایعات،سود ناشی از فروش کود

(حامد مومیوند)

سوال :  انواع سود          جواب :سود ناشی از فروش تولید شیر،سود ناشی از فروش گوساله،فروش ضایعات،سود ناشی از فروش کود

(اردشیر رجبی)

سوال :  انواع سود          جواب :سود معنوی،سود مادی(محسن ابراهیم زاده)

سوال :  انواع سود          جواب :ان چیز که در فکر نیاید همان است(مسعود جهانبانی)

سوال :  انواع سود          جواب :سود عملیاتی،سود غیرعملیاتی(امیرحسین حاتمی)