زبان خود را انتخاب کنید

جواب مسابقه نمایشگاه دام و طیور اصفهان سال 1400 ، بخش دوم

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :تمام قیمت ها در این صنعت آزاد سازی شود(ابراهیم صالح)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :کاهش تمرکزبه دام سنگین و بهبود پرورش گوسفند(محمدباقر عالی پور)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :استفاده از بهترین گاوها که شیرا هستند و جلوگیری از قاچاق(اسماعیل جمالی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :خرید و فروش نهاده ها،شیر وگوشت ،ماشین الات و...همگی به بخش خصوصی سژرد و دولتی نباشد(بهروز صادقی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :تعیین قیمت دستوری شیرخام وعدم نظارت بر توزیع وقیمت نهاده های دامی(محمد براتی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :دست از باند بازی و مدیریت غلط بردارند به فکر تولیدکننده باشند نه دلال(حسین موسوی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :مدیریت دامدار های زیر250راس دوشا بخصوص در بخش مدیریت آمار با توجه به اینکه بخش عمده از شیر تولیدی مربوط به همین دامداری ها می باشد(مهدی معصومی)

"سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :باتوجه به تعداد راس دام وقابلیت پشتیبانی هر دام باید از یک نرم افزار خوب استقاده شود

که اطلاعات دام به روز باشد و هرآنچه نیاز داشتع باشیم قابل دسترسی باشد(ابوالفضل جمالی)"

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :تکیه بر توانمندی های داخلی وبکارگیری نیزوی ماهر جوان،رفع موانع تولید در هرسطح و تخصیص اعتبارات لازم جهت اشتغالزایی ومشارکت(محمد حسین فتاحی دولت آبادی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :دامپروران به فکرکاهش قیمت تمام شده از طریق زنجیر و فرآوری باشند(علیرضا قناتی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :مدیریت نهاده های ورودی ومدیران کارآمد(محمدجواد علیان)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :حذف یارانه ها(مرتضی اسماعیلی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :تغیر سبک فکری وزارت خانه وزارت جهاد کشاورزی(روح اله رضایی)

"سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :بهره گیری ازنیروهای کارآمد صنعت در جایگاه و پست مقامی که لایق هستند،

دراختیار گذاشتن مسایل به عهده خود دام پیشرفت چشم گیری ایجاد میکند(مهدی شاهپیری)"

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :استفاده از متخصصین دامپروری درهر زمینه از این صنعت یاعث پیشرفت بهتر این صنعت خواهد شد(محمد جواد خلیفه)

"سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :برگزاری جلسات توجیهی تغذیه دام وموجیه اقتصادی و.... برای دامدارانو مشاوره به دامداران جهت علمی شدن گاوداری ها و

سوق دادن دامدارا از سختی و تجربه به سمت علمی شدن(زهرا جوانمردی)"

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران                       جواب :بالابردن سطح اگاهی دامدار از طریق وبینار و اطلاع رسانی به دامدار(حمید اسپرغم)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران              جواب :عدم توانایی در تولید ویتامین های خالص(الهام ترابیان مقدم)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران              جواب :مشکلات نهاده های دامی حل شود و....(فاطمه عباسی)

سوال :  پیشنهاد بهبود صنعت دام ایران              جواب :تامین نهاده های باکیفیت در قالب افزایش ضریب مکانیزاسیون یا استفاده از ماشین الات مناسب(راضیه سوری)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :سود ارزش افزوده و انباشته(حسن عبداللهی)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :براساس سود افزایشگر(خانم محمدی)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :منصفانه(حسن دماوندی)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :ماندگاری و تداوم در تولید پایدار(اسماعیل)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :نمیدانم(فائزه مظاهری)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :سود غیرعملیاتی(حسین سپاهان)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :براساس دامنه کاربرد(علیرضا نیکروز)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :(معین رضایی)

سوال :  دارایی زیستی مولد براساس کدام سود محاسبه میشود              جواب :ما باید گاو هایی که دیر آبستن میشوند را سریع حذف کنیم وتولید را بالا ببریم(مهدی عباسی)