زبان خود را انتخاب کنید

اخذ پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط شرکت مدیران

شرکت مدیران موفق به اخذ پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی گردید.

متن این پروانه به شرح زیر است

 

پروانه فعالیت

مرکز انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی در زمینه شتابدهنده های تخصصی ، نرم افزارهای تخصصی کشاورزی

این پروانه در اجرای قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۰ و تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۳۵۸۳/ت ۳۴۴۸۲ هـ مورخ  ۱۳۹۱/۱۱/۰۱  به شرکت/ موسسه مهندسی مدیران تحلیل گر سپاهان با مدیریت محمد وکیلی به شماره ثبت ۲۷۷۴۹ واقع در استان اصفهان به نشانی اصفهان رباط دوم خ گل محمدی مروارید ۱ پلاک ۹۰ برای فعالیت های غیر دولتی اعطاء گردیده و دارنده این پروانه تحت نظارت سازمان مجاز به فعالیت در زمینه خدمات انتقال تکنولوژی های نوین بوده و می تواند از مزایای قانونی آن بهره مند گردد.

این مجوز بنا به اختیار قانونی بند (۱۴) ماده (۱۴) قانون تأسیس و در اجرای وظیفه قانونی بندهای (۳)و (۵) ماده (۳)قانون ناظر بر ”ارتقای سطح دانش و افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی“ صادر شده است.

 

شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران