زبان خود را انتخاب کنید

نظر سنجی نرم افزار های مدیران

 

نظر از شما ، جایزه از ما

شرکت مدیران در نظر دارد جهت بررسی عملکرد خود ، از کلیه کسانی که با این شرکت آشنا هستند نظرسنجی نماید. بدین منظور ، وارد لینک زیر شوید و به سوالات پاسخ دهید.

لینک نظر سنجی

 

رتبه شرکت مدیران از دید این عزیزان و همچنین میزان رضایت آنها از این شرکت ، بعد در صفحه ویژه ایی اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین در قبال زمانی که این عزیزان در اختیار شرکت مدیران قرار خواهند داد ، جوایز متعددی از قبیل سکه های طلا و هدایای یادبود در نظر گرفته شده که تقدیم خواهد گردید