زبان خود را انتخاب کنید

آخرین اخبار ثبت نام وبینار “اصول و روش های درآمدزایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک”

آخرین اخبار ثبت  نام وبینار “اصول و روش های درآمدزایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک”

 

همانگونه که می دانیم با تغیرات شدید اقلیمی در ایران و بروز خشکسالی های متعدد ، تامین پروتئن به مشکل حاد کشور تبدیل شده است و باعث شده است که نقش پروتئین های دامی از دامهایی مانند گاو که آب زیادی مصرف می کنند به سمت دام سبک ، با مصرف اب پایین تر ، و آبزیان حرکت کند. در این میان گوشت هایی مانند گوشت گوسفند و بز ، با سابقه دیرینه مصرف در خانواده ها ، جایگاه ویژه ایی پیدا کرده است . بنابراین شناخت نحوه درآمد زایی بیشتر در این صنعت ، لازمه شروع می باشد .

آخرین اخبار ثبت  نام وبینار “اصول و روش های درآمدزایی بهینه در زمینه پرورش دام سبک” با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان حاکی از این مساله است که استان اصفهان به عنوان پیشتاز در شناخت سود در دام سبک است