زبان خود را انتخاب کنید

مقاله چگونه بهاي تمام شده دام سبك را محاسبه كنيم؟

 

 

چگونه بهاي تمام شده دام سبك را محاسبه كنيم؟

 

نام گردآورنده تاريخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
مريم زماني                             كارشناس دامپروري فعال در زمينه فناوري اطلاعات در زمينه دامپروري و كشاورزي 1400/10/20 15دقيقه معرفي نرم افزار قيمت تمام شده دام سبك و شرح آيتم هاي  اين برنامه

 

در پرورش گوسفند استفاده از برخی از روش های مدیریت به موقع برای اطمینان از رفاه عمومی گله باعث افزايش سود گله مي شود. پیشرفت در تولید مثل، بره زایی ، بهداشت و مدیریت تغذیه ‚ ابزاری را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است تا تعداد و وزن بره هایی که سالانه به بازار عرضه می شوند را افزایش دهند.

بررسي هزینه های گوسفندداری نشان می دهد که غیر از قیمت بازار ، درصد بره هایی که به ازای هر میش در سال به بازار عرضه می شوند بیشترین تأثیر را در سودآوری تولید دارند.  از مهمترين عوامل تاثير گذار بر درصد بره هاي متولد شده  مي توان

 • میزان تلقیح
 • نرخ بره زایی
 • درصد تلفات بره

را نام برد.

یکی از راه های کم کردن هزینه ها، بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها و میش ها با استفاده از ابزارهای مدرن مدیریتی می باشد که می توان با بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها از تعداد آنها در گله کاست که علاوه بر بازگشت سریع تر سرمایه، هزینه های نگهداری را نیز کاهش می دهد. همچنین بالا بردن توان تولید مثلی میش ها باعث زایش بیشتر، هم در یک مرحله زایش و هم در دفعات زایش در طول سال شده، در نتیجه میزان سود سالیانه بیشتر خواهد شد.

برای نظارت بر عملکرد گله باید سوابق و رکوردهای اساسی گله نگهداری شوند. بدون رکورد برداری و آمار ، پرداختن به روش های تولید و مدیریت که بر بهره وری کلی تأثیر می گذارند غیرممکن است. این آمار و رکورد ها در واقع ابزار مهم تصمیم گیری برای حل مشکلات، شناسایی اولویت های مدیریت و تعیین اهداف تولید و بازاریابی هستند.

هیچگونه سیستم واحدی برای تولید مناسب همه گله ها وجود ندارد. فصل بره زنی مناسب برای گله به امکانات موجود ، منابع کار و مدیریت، مراتع ، خوراک ، ژنتیک و برنامه بازاریابی بستگی دارد. با این حال ، هر بهره بردار يا توليد كننده باید بر روی شیوه هایی تأکید کند که باعث بهبود رفاه کلی گله می شوند.

مشخصات
نوع گله گوسفندداري
تعداد راس 9022
منطقه استان مركزي
منابع مطلب Sheep Management Schedule Scott P. Greiner, Extension animal scientist; Virginia Tech Publication originally written by Steven H. Umberger, Extension Animal Scientist.
نرم افزار مديريت دام سبك شركت مديران تحليل گر سپاهان
نرم افزار بهاي تمام شده دام سبك شركت مديران تحليل گر سپاهان

 

با مروری بر تحلیل های کارشناسان و صاحب نظران حوزه بهداشت و پرورش گوسفند  اصلی ترین عوامل زمینه ساز پايين بودن نرخ بهره وری در گله

۱) کوچک بودن اندازه گله

۲) نرخ بره زایی کم

۳) تلفات زیاد بره از زمان تولد تا شیرگیری می باشد.

بهای تمام شده یکی از اصول حسابداری است که برای هر کسب و کاری مورد نیاز است. بهای تمام شده توليد یکی از شاخه های حسابداری است و هزینه های مربوط به توليد را محاسبه می کند. مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار از عوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده هستند.

کاربرد محاسبه  قيمت تمام شده این است که اطلاعات مهم و مفیدی را در اختیار  مديران  قرار داده تا در زمان مناسب یا برای آینده تصمیماتی را اخذ کنند.

به طور ساده تر می توان گفت که تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت با توجه به گزارش هاي بهای تمام شده واحد گرفته می شوند.

مديران و كارشناسان محاسبات بهای تمام شده واحد را بررسی کرده و با توجه به میزان تاثیر مختلف عوامل دیگر به انجام اقداماتی مانند کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می پردازند.

به نوعی می توان گفت که گزارش هاي حسابداری بهای تمام شده  ابزاری قدرتمند در دست بهره بردار  مي باشد که هزینه های تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و قیمتی تمام شده از محصول توليدي  را ارائه می کنند.

بهای تمام شده شامل گزارش هاي کامل و دقیق از قیمت مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار می باشد که یک مدیر می تواند با استفاده از این اطلاعات به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه ها در هریک از بخش های مربوطه بپردازد.

عوامل بهای تمام شده عبارتند از:

 • مواد اولیه
 • دستمزد
 • مواد غیر مستقیم
 • دستمزد غیر مستقیم
 • سایر هزینه ها

در راستاي  تحقق اين هدف و  امكان برآورد سود و زيان و ميزان بهره وري  در واحد هاي دامپروري  شركت مدیران تحلیلگر سپاهان نرم افزار مالي با عنوان بهاي تمام شده را تهيه و در اختيار دامداران محترم  قرار داده است.

در نرم افزار بهاي تمام شده با استفاده از اطلاعات درج شده در برنامه مديريت دام سبك و همچنين اطلاعات حسابداري كه از بخش مالي واحد دريافت مي شود قيمت تمام شده واحد در طي دوره  تعريف شده محاسبه مي شود.

در نرم افزار قيمت تمام شده (گاو شيري- دام سبك)  مراحل ذيل براي محاسبه قيمت تمام شده  طي مي شود.

 1. بازيابي اطلاعات از نرم افزار مديريت گله
 2. تعريف بازه زماني دوره
 3. محاسبه تركيب گله
 4. فايل هاي ورودي /خروجي / مقادير   (ثبت اطلاعات مالي مربوط به دام هاي حذفي / دام هاي خريداري شده و هزينه هاي(كار،مواد ، سربار  هر رده از دام ها) در  دوره)،ارزش منصفانه دام نر
 5. محاسبه قيمت تمام شده

 

در قسمت نمايش مقادير فرم ها  تمام آيتم هاي محاسبه شده با درج مقادير قابل رويت مي باشد.

 

خلاصه صورت سيستم قيمت تمام شده دامداري:

 

در بخش سند مقادير زير  محاسبه مي شود:

 • كل قيمت تمام شده شير
 • قيمت تمام شده رشد
 • كل ارزش نوزاد
 • توقف بزغاله
 • توقف شير
 • جمع سقط جنين
 • جمع مرده زايي
 • جنين پايان دوره
 • جنين فروخته شده
 • جنين انتقال يافته
 • هزينه توقف توليد بز نر
 • جنين اول دوره
 • جنين خريداري شده
 • جنين انتقالي به واحد
 • جمع هزينه ها

 

در گزينه كاردكس دوره دام ها اطلاعات آماري و مالي هر دام با ذكر مقدار قابل مشاهد مي باشد از  جمله آيتم هاي محاسبه شده در اين بخش موارد زير قابل ذكر است:

 • قيمت بدو تولد
 • جمع قيمت تمام شده
 • ارزش منصفانه
 • هزينه رشد
 • روزهاي استهلاك
 • استهلاك دوره
 • مبلغ كل استهلاك
 • ارزش دفتري
 • مبلغ فروش
 • كار
 • مواد
 • سربار

 

آيتم گزارش ها ي اين برنامه شامل گزارش هاي آماده و مفيد براي كاربران مي باشد همچنين در اين بخش امكان طراحي  گزار ش هاي تركيبي هم براي كاربران فراهم شده است.

 

 نمايش گزارش: صورت دامهاي مولد كل

نمايش متني گزارش: صورت دامهاي مولد كل

دستور گزارش:صورت دامهاي مولد كل

 

Declare @CirCode int

Declare @EDate Char(10)

Select @CirCode=CirCode,@EDate=EDate From Circuit where EDate=:EDate

SELECT serial,(SELECT Body FROM Cardex WHERE Serial=cf.Serial) AS Body,'ماده' AS Sex,(Select SUM(ISNULL(BirthPrice,0)+ISNULL(FinalCost,0)) FROM cardexf WHERE serial=cf.serial AND circode<=Cf.CirCode) AS SFCost,

    ISNULL((SELECT SUM(DayNum) FROM CirSerialHrMix WHERE serial=cf.serial AND circode=cf.circode),0) AS Damroz,

    (ISNULL(MiStopPrice,0)+ISNULL(BoStopPrice,0)+ISNULL(KoStopPrice,0)) AS StopPrice

    ,ISNULL((Select SUM(ISNULL(FullDep,0)) FROM cardexf WHERE serial=cf.serial AND circode<Cf.CirCode),0) AS AFullDep,FullDep ,

    MilkPeriod AS MP

FROM CardexF cf

WHERE cf.CirCode=@CirCode  AND cf.EPName IN ('BMilkNoPreg','BMilkPreg','BAllDry')

UNION

SELECT serial,(SELECT Body FROM Cardex WHERE Serial=CM.Serial) AS Body,'نر' AS Sex,(Select SUM(ISNULL(BirthPrice,0)+ISNULL(Price,0)) FROM CardexM WHERE serial=CM.serial AND circode<=CM.CirCode) AS SFCost,

    (SELECT SUM(DayNum) FROM CirSerialHrMix WHERE Serial=CM.serial AND circode=CM.circode) AS Damroz,

    (select sum(Price) From CirSerialHrMix WHERE serial=cm.serial AND circode=cm.circode And EPName='BM240UP')  AS StopPrice,(Select SUM(ISNULL(FullDep,0)) FROM cardexM WHERE serial=CM.serial AND circode<CM.CirCode) AS AFullDep,FullDep ,

    0 AS MP

FROM CardexM CM

WHERE CM.CirCode=@CirCode  AND CM.EPName='BM240UP'

order by sex