زبان خود را انتخاب کنید

مقاله بررسی آیتم های DHI در گاو هلشتاین با تاکید بر SCS (بخش دوم)

بخش دوم  “ مباحث DHI  ”

 بررسی آیتم های DHI  در گاو هلشتاین با تاکید بر SCS

 

  نام گردآورنده زمان مطالعه  تاریخ خلاصه مطلب 

معصومه حاتمي

كارشناس علوم دام

درحال كسب تجربه در زمینه فناوری اطلاعات مرتبط با علوم و فناوري هاي دامپروری

5دقيقه 1400/11/20

در ادامه مطلب معرفی DHI

اکنون به معرفی آیتم های مورد بررسی در  DHI با تاکید بر آیتم SCS و عوامل موثر بر بروز و کنترل آن پرداختیم. و همچنین گزارشی مرتبط با موضوع در نرم افزار گزارش گیر مدیریت گاو شیری مدیران را معرفی نمودیم.

 

 

DHI (بهبود گله شیری) یک اندازه گیری استاندارد است که برای ارزیابی عملکرد تولید شیر گاوهای شیری استفاده می شود. اندازه‌گیری‌های DHI شامل پارامترهای تعداد سلول‌های سوماتیک شیر SCC، تولید شیر، پروتئین، چربی، لاکتوز، ماده خشک و نیتروژن اوره شیر است.

  • SCC تعداد سلول‌های سوماتیک شیر هست که SCC بالا نشان دهنده عفونت پستان
  • لاکتوز یک ماده منحصر به فرد در شیر است و در بسیاری از شیر خشک ها و محصولات لبنی برای نوزادان وجود دارد.
  • چربی شیر مخلوط پیچیده ای از انواع مختلف چربی است که منبع اصلی انرژی شیر است.
  • پروتئین های شیر عمدتاً کازئین با مقادیر کمی آلبومین و گلوبولین است که یک منبع پروتئینی مهم در رژیم غذایی انسان است.
  • نیتروژن اوره نشان دهنده کارایی متابولیسم نیتروژن و پروتئین در شکمبه است.  محتوای نیتروژن اوره اطلاعات دقیقی در مورد میزان مصرف شیر بر اساس آن ارائه می دهد.

نیاز روزانه رژیم غذایی پروتئینی تغییر در هر یک از عوامل ذکر شده در بالا بر کیفیت شیر ​​خام و کیفیت محصولات فرآوری شده آن تأثیر می گذارد. شیر با نسبت ترکیبی متعادل از این عوامل دارای ارزش غذایی مناسب تلقی می شود.

 

ایجاد DHI یک رویکرد مهم برای بهبود عملکرد گله شیری و پرورش گله گاوهای پرمحصول است. در میان پارامترهای اندازه گیری شده در DHI، SCC مهمترین شاخص برای منعکس کننده کیفیت شیر ​​و وضعیت سلامت پستان گاوها است. عوامل زیادی بر SCC شیر تأثیر می گذارد. از جمله تنش های محیطی، تعداد جنین، رطوبت هوا، مدیریت تغذیه، سطح تغذیه و غیره می باشد. در میان تنش های محیطی، تغییرات فصلی تاثیر بسزایی بر SCC دارد.

به عنوان مثال، دمای بالا (استرس گرمایی) در تابستان اغلب باعث کاهش تولید شیر و افزایش SCC می شود. گاوها در سنین مختلف شاخص های متغیر DHI را نشان می دهند. این تا حدی به این واقعیت مربوط می شود که گاوها در اولین زمان تلقیح (جفت گیری) از نظر جنسی بالغ می شوند، اما هنوز به بلوغ فیزیکی کامل نمی رسند. بنابراین، با رشد مداوم بدن، امتیاز سلول های سوماتیک تغییرات منظمی را با زمان بارداری نشان می دهد. علاوه بر این، گاوها در دوره های مختلف شیردهی، از جمله دوره های اولیه، اوج، اواسط و اواخر شیردهی، تولید شیر و ویژگی های فیزیولوژیکی متفاوتی دارند که منجر به مقادیر متغیر DHI نیز می شود. به عنوان مثال، SCC در مراحل اولیه شیردهی بیشتر از مراحل اوج و اواسط شیردهی است.

 

SCC، لاکتوز، چربی، پروتئین و نیتروژن اوره شاخص شده در DHI کیفیت شیر ​​را تعیین می کند. هر چه SCC بالاتر باشد، کیفیت شیر ​​پایین تر است. هنگامی که SCC شیر از 200000 در میلی لیتر بیشتر شود، گاو مبتلا به ورم پستان تشخیص داده می شود. SCC بسیار بالا همیشه نشان دهنده عفونت جدی پستان های گاوها است.

تولید شیر با کیفیت بالا با SCC پایین یک دستور کار برای پرورش دهندگان گاو و همچنین محققان است.

 

در ادامه به بررسی  تاثیر سه پارامتر  تغییرات فصلی ، سن گاو و مراحل شیردهی بر شاخص DHIشیر میپردازیم:

 

تأثیر تغییرات فصلی بر شاخص DHI شیر

داده‌های DHI گاوهای هلشتاین در فصول مختلف نشان داد که بالاترین امتیاز سلول‌های سوماتیک  (SCS) در تابستان اتفاق می‌افتد که به طور معنی‌داری بیشتر از زمستان بود. تولید شیر در بهار به طور قابل توجهی بیشتر از تابستان و پاییز بود. میزان پروتئین در تابستان در مقایسه با فصول بهار، پاییز و زمستان کمترین میزان بود. میزان لاکتوز در پاییز به طور قابل توجهی بیشتر از بهار بود. میزان ماده خشک در تابستان به طور معنی داری کمتر از فصل بهار و پاییز بود. تفاوت معنی داری در میزان چربی و نیتروژن اوره در فصول مختلف مشاهده نشد.

 

تأثیر سن گاو بر شاخص DHI شیر

داده های DHI گاوهای هلشتاین در سنین مختلف نشان داد که سن یک عامل قابل اعتماد برای تأثیر بر SCS است. SCS به تدریج با افزایش سن افزایش یافت. مسن ترین گاوها (هفت ساله) بیشترین مقدار SCS را داشتند و جوانترین گاوها (دو ساله) کمترین میزان را در میان سایر گروه های سنی نشان دادند. بیشترین تولید شیر در گاوهای سه ساله مشاهده شد. گاوهای هفت ساله کمترین تولید شیر را در میان سایر گروه های سنی داشتند. محتوای پروتئین شیر در گاوهای چهار ساله نسبت به سایر گروه های سنی نسبتاً بالا بود. میزان لاکتوز شیر با افزایش سن کاهش یافت. در مقابل، محتوای چربی شیر با افزایش سن افزایش یافت، اما در گاوهای هفت ساله به سرعت کاهش یافت. تفاوت معنی داری در میزان ماده خشک و نیتروژن اوره در گروه های سنی مختلف مشاهده نشد.

تأثیر مراحل شیردهی بر شاخص DHI شیر

داده های DHI گاوهای هلشتاین در مراحل مختلف شیردهی نشان داد که مراحل شیردهی تأثیر عمیقی بر SCS شیر داشته است. SCS با پیشرفت مرحله شیردهی به طور قابل توجهی افزایش یافت، با بالاترین SCS در پایان مرحله شیردهی. تولید شیر در مرحله میانی شیردهی به طور معنی داری بیشتر از سایر مراحل بود. میزان چربی در مرحله اولیه شیردهی به طور معنی داری بیشتر از مرحله پایانی شیردهی بود. تفاوت معنی داری در پروتئین شیر، لاکتوز، محتوای نیتروژن اوره و ماده خشک در مراحل مختلف شیردهی مشاهده نشد.

 

استفاده از گزارش‌های DHI برای ردیابی گاوهای با SCC بالا

با آزمایش آیتم های موثر درDHI  شیر به ارائه ارزیابی‌های استاندارد ماهانه مناسب از تولید شیر و اجزای شیر (چربی، پروتئین و تعداد سلول‌های سوماتیک) برای گاوهای شیری منفرد در یک گله میپردازیم.

با انجام آزمایش ماهانه DHI، تولیدکنندگان می توانند تغییرات تولید و اجزای شیر را در طول زمان بررسی کنند و انحرافاتی را که باید توسط مدیریت رسیدگی شود، تشخیص دهند. به یاد داشته باشید که ما نمی توانیم آنچه را که اندازه گیری نمی کنیم مدیریت کنیم! گزارش‌های DHI می‌توانند گاوهایی را که به تازگی با SCC 200000 سلول در میلی‌لیتر یا بیشتر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، و همچنین گاوهایی که به طور مزمن آلوده شده‌اند، شناسایی کنند. هنگامی که در یک گله آزمایش DHI انجام می شود، گزارش های مختلف DHI در دسترس است.

این مطلب یکی از این گزارش‌های موجود از سیستم‌های مدیریت سوابق شیری را پوشش می‌دهد تا به تولیدکنندگان در مدیریت و شناسایی گاوهای شیری با SCC کمک کند.

نمونه گزارش بررسی SCC در نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران برای تک دام و مقایسه دو سلکانت آخر

 

مشخصات  
نوع گله گاو شیری
تعداد راس 3000
منطقه مرکزی کشور
منابع مطلب

نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

-Effects of Melatonin on Dairy Herd Improvement (DHI) of Holstein Cow with High SCS

-Using DHI Reports to Track Individual High SCC Cow

 

 

  • تصویر گزارش تهیه شده در بخش گزارش گیر نرم افزار رز


 

 

  • گزارش متنی

 

نوع دام (  شيري) تاريخ آخرين شير (  1400/07/07) كد موجوديت ( 0)
تاريخ آخرين شير سل كانت قبلي سل كانت شيرقبلي آخرين شير شيرواري بهاربند وضعيت زايش فاصله زايش توليدمثلي فاصله تلقيح بدن رديف
1400/07/07 0 74 0 40 2 9 طبيعي 182 آبستن 123 11 1
1400/07/07 0 156 0 62 4 9 طبيعي 178 غيرآبستن   21 2
1400/07/07 0 48 0 35.5 4 24 طبيعي 200 غيرآبستن 98 151 3
1400/07/07 1470 367 42 45.3 3 21 طبيعي 234 آبستن 143 795 4
1400/07/07 40 79 41 35.8 2 29 طبيعي 383 غيرآبستن   950 5
1400/07/07 436 68 37 32.5 3 9 طبيعي 232 آبستن 119 1200 6
1400/07/07 724 0 39 40.5 2 8 طبيعي 254 غيرآبستن 81 1296 7
1400/07/07 0 59 0 31 2 14 طبيعي 178 غيرآبستن 96 1402 8
1400/07/07 5937 83 34 38.2 1 14 طبيعي 399 غيرآبستن 81 1494 9
1400/07/07 204 77 38 36.5 1 22 سقط 335 آبستن 119 1531 10
1400/07/07 0 112 31 20.5 2 12 طبيعي 520 غيرآبستن   2238 11
1400/07/07 0 83 0 51 3 25 طبيعي 199 غيرآبستن 72 2446 12
1400/07/07 0 98 0 28 1 30 طبيعي 187 غيرآبستن 74 2772 13
1400/07/07 0 48 0 35.3 1 28 طبيعي 148 غيرآبستن 69 2845 14
1400/07/07 0 49 0 34.9 5 9 طبيعي 182 غيرآبستن   3569 15

 

 

  • دستور گزارش

if Not object_id('RoseAuto_MFA2J73','V') Is Null drop view [RoseAuto_MFA2J73]

~

Create View [RoseAuto_MFA2J73] As

Select Top 100 Percent

D0.[Serial] As [D0Serial],D0.[Sex] As [D0Sex],

D0.[Body] As [D0Body],D0.[BodyRepeate] As [D0BodyRepeate],

D0.[SDate] As [D0SDate],D0.[STime] As [D0STime],

D0.[LastBriding] As [D0LastBriding],D0.[DateLastBriding] As [D0DateLastBriding],

D0.[TalghihStatus] As [D0TalghihStatus],D0.[DateTalghih] As [D0DateTalghih],

D0.[SickStatus] As [D0SickStatus],D0.[NextVisitDoc] As [D0NextVisitDoc],

D0.[TNum] As [D0TNum], D0.[DryStartDate] As [D0DryStartDate],

D0.[ZDate] As [D0ZDate],D0.[ZSDate] As [D0ZSDate],

D0.[ZSittuation] As [D0ZSittuation],D0.[MilkAmountSum] As [D0MilkAmountSum],

D0.[CowKind] As [D0CowKind],D0.[BCode] As [D0BCode],

D0.[SComment] As [D0SComment],D0.[MilkAmountSumDate] As [D0MilkAmountSumDate],

D0.[BodyScore] As [D0BodyScore],D0.[MilkPeriod] As [D0MilkPeriod],

D0.[DisB] As [D0DisB],D0.[DisT] As [D0DisT], D0.[DisZ] As [D0DisZ],

D0.[ExistCode] As [D0ExistCode],D0.[ReadyDieStatuse] As [D0ReadyDieStatuse],

D0.[ReadyDieStatuseDate] As [D0ReadyDieStatuseDate],

D0.[ReadyDieStatusComment] As [D0ReadyDieStatusComment],

D0.[EngBDate] As [D0EngBDate], D0.[EngDieDate] As [D0EngDieDate],

D0.[EngZDate] As [D0EngZDate],D0.[EngTDate] As [D0EngTDate],

D0.[EngDryDate] As [D0EngDryDate],D0.[Selcount] As [D0Selcount],

D0.[OpenDays] As [D0OpenDays],D0.[PreMilk] As [D0PreMilk],

D0.[PreMilkDate] As [D0PreMilkDate],D0.[PreSelcount] As [D0PreSelcount],

D0.[LastTDate] As [D0LastTDate],D0.[EngLastTDate] As [D0EngLastTDate],

D0.[DisLT] As [D0DisLT],D0.[BDate] As [D0BDate],D0.[FEar] As [D0FEar],

D0.[FEar2] As [D0FEar2],D0.[PEar] As [D0PEar],

D0.[IEar] As [D0IEar],D0.[BarCode] As [D0BarCode],D0.[Sabt] As [D0Sabt],

D0.[OldT] As [D0OldT],D0.[OldZ] As [D0OldZ],D0.[MotionScore] As [D0MotionScore],

D0.[Taged] As [D0Taged],D0.[NxTest1] As [D0NxTest1],D0.[NxTest2] As [D0NxTest2],

D0.[NX7] As [D0NX7], D0.[NXZayesh] As [D0NXZayesh],D0.[NXStat] As [D0NXStat],

D0.[DisZ2Lt] As [D0DisZ2Lt],D0.[NAbort] As [D0NAbort], D0.[NDead] As [D0NDead],

D0.[ProName] As [D0ProName],D0.[ProAct] As [D0ProAct],D0.[IRCode] As [D0IRCode],

D0.[GroupTitr] As [D0GroupTitr],D0.[GroupComment] As [D0GroupComment],

D0.[ABS] As [D0ABS],D0.[CRI] As [D0CRI]

 From

CowStatusView D0

+

Select Distinct D.[D0Body] As "بدن",D.[D0LastBriding] As "توليدمثلي",D.[D0ZSittuation] As "وضعيت زايش"

,D.[D0MilkAmountSum] As "آخرين شير",D.[D0BCode] As "بهاربند",D.[D0MilkAmountSumDate] As "تاريخ آخرين شير"

,D.[D0MilkPeriod] As "شيرواري",D.[D0DisT] As "فاصله تلقيح",D.[D0DisZ] As "فاصله زايش"

,D.[D0Selcount] As "سل كانت",D.[D0PreMilk] As "شيرقبلي",D.[D0PreSelcount] As "سل كانت قبلي"

 From "RoseAuto_MFA2J73" D

 Where  D.[D0CowKind] = :InHNKJGIVHAV AND D.[D0MilkAmountSumDate] = :InCRLXTTCUSR AND D.[D0ExistCode] = :InIIJPFNWIBN

Order by "بدن" Asc

 

  ادامه دارد.......