زبان خود را انتخاب کنید

تلفنهای پشتیبانی در ایام نوروز ۱۴۰۱

 

با آرزوی سالی خوش برای شما مشتریان گرامی ، برای ارتباط با شرکت مدیران و پشتیبانی نرم افزارها در ایام نوروز می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید.

تاریخ پاسخگویی : از ۲۹ اسفند1400 الی ۶ فروردین ۱۴۰۱

ساعت پاسخگویی :  ۸ الی ۱۴

 

ردیف اداری شماره تماس
۱ فروش ۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴
۲ نصب و راه اندازی نرم افزارها ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱
۳ مدیریت ۰۹۱۳۱۰۲۶۲۳۵

 

ردیف پشتیبان نرم افزارهای گاو شیری شماره تماس
۱ نرم افزار مدیریت گاو شیری ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱
۲ نرم افزار قیمت تمام شده گاو شیری ۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳
۳ نرم افزار تغذیه گاو شیری ۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳

 

ردیف نام بخش پشتیبان شماره تماس
۱ نرم افزار مدیریت دام سبک ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱
۲ نرم افزار قیمت تمام شده دام سبک ۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳
۳ نرم افزار تغذیه دام سبک ۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳

 

 

ردیف نام بخش پشتیبان شماره تماس
۱ نرم افزار کشاورزی کلیه بخش ها (زراعتباغ آبزیانگلخانه) ۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵
۲ نرم افزار پرواربندی ( دام سبک و گاو ) ۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵