زبان خود را انتخاب کنید

پیوستن شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست.

شرکت مدیران با ایده تحقق پیشتازی ایران اسلامی در تولید علم و فناوری و در جهت پیاده سازی اهداف تحقیقاتی و پژوهشی خود به سامانه مدیریت پژوهش کایپر پیوست.