زبان خود را انتخاب کنید

مقاله برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری (بخش اول)

مقاله برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری (بخش اول)

 

خلاصه مطلب زمان مطالعه تاریخ گردآورنده
در این مقاله به بررسی لزوم استفاده از نرم افزار در مدیریت سلامت در گاوداری می پردازیم ۱۰دقیقه 1401/01/27 مریم زمانی-کارشناس علوم دامی درحال کسب تجربه در زمینه اطلاعات مرتبط با علوم و فناوری های دام‍‍‍‍پروری

 

هدف برنامه های مدیریت سلامت ، تضمین مراقبت و رفاه مطلوب از گاوهای شیری و کاهش تلفات در بهره وری ناشی از بیماری و اشتباهات مدیریتی است. برنامه مدیریت سلامت عموماً با همکاری دامپزشک گله و دامدار بر اساس مقایسه عملکرد گله با اهداف عملکرد از پیش تعیین شده توسعه می یابد ساختار برنامه های مدیریت سلامت برای هر مزرعه منحصر به فرد است، و معمولاً شامل  بازدیدهای مرتب و زمان بندی شده گله  توسط دامپزشک می باشد که ترکیبی از معاینات معمول تولید مثل، بررسی سوابق عملکرد گله ، و تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط به مسائل خاص مدیریت گله می شود.

 

مشخصات
نوع گله گاوشیری
تعداد راس ۴۰۰راس
منطقه                                                 مرکز ایران
منابع مطلب ·        https://www.msdvetmanual.com/

 

The Health Management Program in Dairy Cattle

·         نرم افزار مدیریت گله گاو شیری شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان

  • بازدیدهای برنامه ریزی شده مزرعه:

تعداد بازدیدهای برنامه ریزی شده دامپزشک تا حدودی به اندازه گله بستگی دارد. در گله های کمتر از ۱۰۰ راس گاو، که هر هفته یک یا دو گاو زایمان می کنند یک بازدید ماهانه برنامه ریزی شده مناسب است. این گله ها ممکن است بازدیدهای برنامه ریزی نشده بیشتری برای معاینه گاوهای بیمار نسبت به گله هایی داشته باشند که به طور منظم تر ویزیت می شوند.  گله های بزرگتر که در آنها گاوها در حال زایش روزانه هستند نیاز به بازدیدهای مداوم دارند و بازدیدهای برنامه ریزی شده هفتگی برای گله های بیش از ۲۰۰ راس گاو  امری معمولی  و شایعی می باشد. روند در گاوداری های بسیار بزرگ (بیش از ۲۰۰۰ راس گاو) استخدام یک دامپزشک کارمند تمام وقت برای نظارت و هدایت مسائل روزمره در مورد سلامت و عملکرد است زیرا بازدیدهای مکرر در اوایل شیردهی و در طول دوره تولید مثل ضروری است.

 

  • فعالیت‌ها در بازدید از گله به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱-ارائه مراقبت‌های بهداشتی برای هر دام

۲- خدمات اضطراری دام ها

۳- فعالیت‌های فنی برنامه‌ریزی‌شده

۴- فعالیت‌های تحلیلی و آموزشی برنامه‌ریزی‌شده، و ارائه برنامه‌های کنترل کیفیت

  • مراقبت های بهداشتی و خدمات لازم برای هر گاو شیری

معاینه و درمان تک تک گاوها یک فعالیت مهم در طول بازدیدهای برنامه ریزی شده از دامداری است. بازدیدهای مکرر از گله به دامپزشکان این امکان را می دهد که گاوها را در اوایل دوره بیماری معاینه کنند، زمانی که احتمال درمان موفقیت آمیز بیشتر است. بازدیدهای روتین همچنین به دامپزشکان اجازه می دهد تا بر نتیجه درمان ها نظارت کنند و پروتکل های درمانی را در صورت نیاز اصلاح کنند. علاوه بر این، این بازدیدها ابزاری برای دامپزشکان برای همکاری نزدیک با پرسنل مزرعه برای آموزش و تبادل اطلاعات است.

در حالت ایده‌آل، برنامه‌های نظارت شامل اجرای برنامه ای برای تشخیص گاوهایی است که مطابق انتظار عمل نمی‌کنند. باید توجه ویژه به گاوهای پرخطر، از جمله مشاهده مکرر در طول دوره قبل از زایمان شود. برنامه ای که  برخی از گاوداری های دارای نرم افزار  اتخاذ کرده اند شامل نظارت روزانه معمول دمای بدن و فعالیت شکمبه گاوها در ۷ روز اول پس از زایمان است. گاو هایی که خارج از محدوده طبیعی قرار می گیرند طبق معیارهای از پیش تعریف شده درمان می شوند یا برای معاینه توسط دامپزشک گله به بیمارستان منتقل می شوند. تمام درمان‌های انجام‌شده برای گاوهای شیری باید در گزارش‌های درمان (چه به صورت رایانه‌ای یا دست‌نویس) ثبت شود تا از رعایت دوره‌های نگهداری مناسب گوشت و شیر اطمینان حاصل شود. تعداد دفعات بازدیدهای برنامه ریزی نشده برای خدمات فوریت های دامپزشکی معمولاً در گله هایی که برنامه مدیریت بهداشت و تولید را اتخاذ کرده اند کاهش می یابد.

 

 

  • فعالیت های برنامه ریزی شده سنتی و فنی در مدیریت سلامت گاوهای شیری

معاینه های معمول باروری بیشترین وقت دامپزشک را در طول بازدیدهای برنامه ریزی شده گله به خود اختصاص می دهد. دستیابی به موفقیت باروری یک عامل تعیین کننده اساسی در بهره وری گله است.  نقطه پایانی معاینات تولیدمثلی باید شناسایی گاوهای غیر آبستنی باشد که می‌توانند به برنامه اصلاح نژاد بازگردانده شوند و داده‌هایی تولید شود که بتوان از آنها برای تعیین موفقیت یا شکست برنامه‌های اصلاح نژاد استفاده کرد. اجرای موفق و مقرون به صرفه بودن برنامه های اصلاح نژادی باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد.

در گاوداری های کوچکتر، دامپزشک در طول بازدیدهای برنامه ریزی شده گله، درمان های معمولی انفرادی دام ها(مانند تزیق وریدی، فعالیت های پیشگیرانه (مانند واکسیناسیون) و برخی وظایف فنی (مانند شاخ سوزی گوساله ها) را انجام می دهد. انجام این وظایف برای دامپزشک یا تکنسین تحت نظارت دامپزشک مناسب است، زیرا کارکنان مزرعه ممکن است از نظر فنی مهارت  انجام این فعالیت ها را نداشته باشند در گاوداری های بزرگتر، چون این وظایف اغلب باید به صورت روزانه انجام شوند، کارکنان گاوداری باید برای انجام آنها آموزش ببینند.

گزارش:لیست تلیسه های بالای ۱۳ ماه بدون تلقیح و فحلی

 

 

دستور گزارش:لیست تلیسه های بالای ۱۳ ماه بدون تلقیح و فحلی

 

Drop View _Tal441

~

Create View _Tal441 As

SELECT     M.Body, M.BDate, M.FEar, M.FEar2, M.PEar, M.BarCode, CS.LastBriding, CS.TalghihStatus, CS.CowKind, CS.BCode, CS.ExistCode,

                      CS.DateLastBriding, CS.DateTalghih, CS.DisB / 30.5 AS سن

FROM         CowStatusView CS INNER JOIN

                      Main M ON CS.Serial = M.Serial

WHERE     (CS.MilkPeriod = 0) AND (CS.LastBriding = ‘غیرآبستن’) AND (CS.ExistCode < 2)

AND (CS.DisB > 30.5 * 12.49) AND (CS.TalghihStatus <> ‘تلقیح شده’)

+

Select * From _Tal441 Order By سن  Desc