زبان خود را انتخاب کنید

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان به سامانه دستیار فناوری پیوست

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان به سامانه دستیار فناوری پیوست

این سامانه که زیر نظر معاونت فن آوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردیده است با همکاری پارک های علم و فناوری به منظور تجمیع اجزای اکوسیستم مهارت و علم و ارائه درخواست ها طراحی و راه اندازی شده است.

در شرح این سامانه چنین عنوان گردیده است

در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی که بهتر است یک دانشجو در طی دوران تحصیل فراگیرد، علاوه بر فراگیری بعضی از این مهارت‌ها ضمن برنامه‌های دستیاری آموزشی و پژوهشی و بسیاری از توانایی‌ها حین انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی، لازم است دانشجویان مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری را آموزش ببینند.

طرح حاضر تحت عنوان «طرح دستیار فناوری» با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک های علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.

آدرس این سامانه https://www.parkintern.ir/ می باشد و برای عضویت کلیه دانشجویان عزیز در تمامی مقاطع ، و همچنین شرکتهای عضو پارک های فن آوری باز می باشد.