زبان خود را انتخاب کنید

سیلو شهید خرازی اصفهان، مرکز نوآوری و شکوفایی امنیت غذایی و موزه غذایی استان

◀️◀️ سیلو شهید خرازی اصفهان به مرکز نوآوری و شکوفایی امنیت غذایی و موزه غذایی استان تبدیل می‌شود

�با درخواست انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان و پیگیری های دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان درمجلس جهت تبدیل سیلو  شهید خرازی به مرکز نوآوری امنیت غذایی و موزه غذایی اصفهان موافقت گردید.

� در خواست و طرح توسط انجمن در سال ۱۴۰۰ به وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از بررسی و موافقت مقام عالی وزارت، بازدید از محل و برگزاری جلسات کارشناسی، با حضور نماینده وزیر و همکاران طرح از جمله اتاق بازرگانی ،شهرک علمی و تحقیقاتی ،دانشگاه آزاد اسلامی،منطقه ویژه علم وفناوری برگزار و مصوب گردید.