زبان خود را انتخاب کنید

نتایج بدست آمده از جدیدترین نظر سنجی انجام شده از مشتریان شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گرسپاهان

 

در جدیدترین نظر سنجی انجام شده از مشتریان شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گرسپاهان نتایج ذیل به دست آمده که تقدیم می گردد

  • مخاطبان چه کسانی بودند

 

  • در نظر سنجی مشخص گردید ۹۶.۵ درصد از مشتریان از کارکرد نرم افزار ها راضی بوده اند

 

 

  • در سوال بعدی پرسیده شد که درخواست شما از شرکت مدیران چیست

 

 

 

  • و به عنوان آخرین سوال ، مشتریان عزیز ، درصد رضایت خود را از بخش پشتیبانی ، با عدد ۹۲ درصد اعلام نمودند