زبان خود را انتخاب کنید

پایان نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان، دامپزشکی و فراورده های لبنی اصفهان سال ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان، دامپزشکی و فراورده های لبنی اصفهان سال ۱۴۰۱ به پایان رسید

در این نمایشگاه شرکت مدیران پذیرای نزدیک به یک هزار نفر از بازدیدکنندگان عزیز بود که با قدمهای خویش غرفه این شرکت را مزین کردند

برخی از عزیزانی که در غرفه مدیران حضور داشتند عبارتند از
– نمایندگان شرکت مدیران در کشور
– هلدینگ های بنیاد مستضعفان / کمیته امداد امام / تامین اجتماعی / بنیاد برکت /…
– شرکتهای بزرگ مانند صباح / فوده
– شرکتهای تعاونی مانند لپویی و وحدت اصفهان
– اشخاص ماندگار در صنعت همچون پرفسور قربانی و دکتر خوروش