زبان خود را انتخاب کنید

بازدیدهای فنی گروه همراهان هوش

بازدیدهای فنی گروه همراهان هوش

در ادامه مباحث اجرایی دامپروری هوشمند ، در تاریخ 1401/07/12 بازدید از شرکت کشت و دام فوده ،با هدف آشنایی با محیط های پیاده سازی و همچنین ایده پردازی اجرا ، انجام گردید

شرکتهای مجموعه "همراهان هوش" که در این بازدید حضور داشتند عبارتند از

  • جناب دکتر سیگاری
  • شرکت ابر سفید هامین
  • شرکت محیا نیرو نوآور بنیان
  • شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان
  • شرکت گوزل دام

در این بازدید جناب دکتر طهرانی از شرکت فوده ، ضمن شرح نیازهای مختلف در حوزه های فنی و اجرایی ، نسبت به شرح وظایف هر بخش ، اولویت بندی اجرا را نیز تشریح نمود .

بازدید های بعدی در کانال ارتباطی این گروه اعلام خواهد گردید .