زبان خود را انتخاب کنید

الزامات یادگیری ماشین (Machine Learning) در دامپروری هوشمند

 

نام نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
محمد وکیلی ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۳ دقیقه الزامات یادگیری ماشین (Machine Learning) در دامپروری هوشمند

 

همانگونه که می دانیم یادگیری ماشین به سه دسته تقسیم می گردد

 

یادگیری نظارت شده

اغلب روش‌های یادگیری ماشین از یادگیری نظارت شده استفاده می‌کنند. در یادگیری ماشین نظارت شده، سیستم تلاش می‌کند تا از نمونه‌های پیشینی بیاموزد که در اختیار آن قرار گرفته. به عبارت دیگر، در این نوع یادگیری، سیستم تلاش می‌کند تا الگوها را بر اساس مثال‌های داده شده به آن فرا بگیرد.

 

یادگیری نظارت نشده

در یادگیری نظارت نشده، الگوریتم باید خود به تنهایی به‌دنبال ساختارهای جالب موجود در داده‌ها باشد. به بیان ریاضی، یادگیری نظارت نشده مربوط به زمانی است که در مجموعه داده فقط متغیرهای ورودی (X) وجود داشته باشند و هیچ متغیر داده خروجی موجود نباشد. به این نوع یادگیری، نظارت نشده گفته می‌شود زیرا برخلاف یادگیری نظارت شده، هیچ پاسخ صحیح داده شده‌ای وجود ندارد و ماشین خود باید به دنبال پاسخ باشد.

 

یادگیری تقویتی

یک برنامه رایانه‌ای که با محیط پویا در تعامل است باید به هدف خاصی دست‌یابد (مانند بازی کردن با یک رقیب یا راندن خودرو). این برنامه بازخوردهایی را با عنوان پاداش‌ها و تنبیه‌ها فراهم و فضای مساله خود را بر همین اساس هدایت می‌کند. با استفاده از یادگیری تقویتی، ماشین می‌آموزد که تصمیمات مشخصی را در محیطی که دائم در معرض آزمون و خطا است اتخاذ کند.

 

در هر سه روش عنوان شده ، داده نقش مهمی را در یادگیری ایفا می کند (مرحل ۱ و۲ تصویر ) و اگر در پالایش اطلاعات  نتوانیم خطاهای موجود در اطلاعات را کشف و بررسی کنیم باعث خواهیم شد که نتایج غیر قابل استفاده گردند و یادگیری غلط و گاها پنهان بوجود آید.

از این رو برای آشنایی شما با خطاهای پنهان اطلاعات ، و پایش اطلاعات ، برخی از مواردی که باید در دیتاهای دامپروری کنترل گردند تقدیم می گردد

 

تیتر شرح
بالای ۱۲ ماه بدون شناسه ملی بالای ۱۲ ماه و شناسه ملی ندارند
بدنهای خالی دامهایی که ۱۴ ماه از سن آنها گذشته و هنوز بدن نخورده اند
بدون شیر استاندارد لیست دامهایی که شیر آنها استاندارد نشده است
تاریخ تلقیح و تست تولیدمثلی در یک روز می باشد لیست دامهایی که تاریخ تلقیح و تاریخ تست تولیدمثلی در یک روز می باشد
تاریخ تولد اشتباه تاریخ تولد کلیه دامها که طول آنها کمتر از ۱۰ باشد و یا تولد و تاریخ حذف تطابق نداشته باشد
تضاد در تولد فرزند و زنده بودن مادر حذف مادر قبل از تولد فرزند
تلاقی تاریخ حذف با تولد نباید دام را در روز تولد حذف کرد
تلقیحات بلا تکلیف تلقیحاتی که ۷۰ روز از آنها می گذرد و تست نشده اند
ثبت اشتباه IRCODE طول IRCODE باید ۱۵ رقمی باشد
ثبت مرکز اصلاح نژاد تکراری شماره ثبت تکراری مرکز
دامهای در بهاربند موقت لیست دامهای بهاربند موقت
رکورد شیر اشتباه رکورد دامهای با شیر بالاتر از ۹۰کیلوگرم
سقط همراه افزایش شکم دام گاو در صورت خشک نشدن با روز آبستنی زیر۲۱۰ روز نباید تغییر شکم بخورد
شناسه ملی تکراری شناسه ملی نباید تکراری باشد
عدم تطابق تولد فرزند با زایش مادر تاریخ تولد فرزند با زایش مادر باید یکی باشد
عدم تطبیق تاریخ تولد با سریال دام عدم تطبیق تاریخ تولد با سریال دام
گاوهای بالای ۲۹۰ روز آبستنی که زایش نکرده اند پیدا کردن دامهای آبستن که بیش از ۲۹۰ روز از آبستنی آنها میگذرد و زایش نکرده اند