زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری جلسه آموزشی مجتمع کشت و صنعت اشراق

 

نام نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
هاجر گل آبادی ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۳ دقیقه جلسه آموزشی مجتمع کشت و صنعت اشراق

 

 

طی مکاتبات انجام شده با مجتمع کشت و صنعت اشراق در ارتباط با آموزش نرم افزارهای مدیران و همچنین بازآموزی این نرم افزار به کارشناسان آمار واحد های زیر مجموعه ، کارگاهی آموزشی در شهریور ۱۴۰۱ در دفتر مرکزی آن شرکت برگزار گردید.

 

 

مباحث آموزشی در این جلسات  عبارتند از:

 

 

و در پایان دوره، گواهینامه برای شرکت کنندگان در این کارگاه دو روزه صادر گردید.