زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری سمینار دامپروری و کشاورزی هوشمند در دانشگاه گرگان

در این سمینار که با همکاری دانشگاه گرگان و همراهی شرکت تعاونی گاوداران صنعتی گرگان و جمعی کثیری از دانشگاهیان و دامداران منطقه برگزار شد ، اقای وکیلی به نمایندگی از شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گر سپاهان در مورد لزوم توجه به فرهنگ هوشمند سازی در دامپروری و کشاورزی پرداخت .

وی در این سمینار ضمن توضیح در مورد انواع انقلابهای صنعتی ، عنوان کرد که برای ایجاد یک انقلاب باید دو زمان گذشته و حال را بشناسیم تا بتوانیم در انقلاب بعدی نقش آفرین باشیم

در این سمینار علاوه بر تاکید بر پتانسیل دانشجویان بر نقش آفرینی در خصوص ارکان هوشمندی ، به تشریح جامعه فعلی و آتی پرداخته شد . در بخش دیگری از این سمینار 3 ساعته ، روند تاثیر گذاری هوشمندی بر عواملی همچون جامعه ، اشخاص ، اقتصاد و دیگر موارد مورد تحلیل قرار گرفت و عنوان گردید که ما باید بتوانیم بجای خبر خوان ، خبر ساز جامعه آتی باشیم