زبان خود را انتخاب کنید

جلسه چهارم الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی برگزار شد

جلسه چهارم الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی برگزار شد

در این جلسه که در محل دامپزشکی استان اصفهان برگزار گردید ، بررسی قوانین و مقررات با تطبیق شرایط فعلی دامپروری ها ادامه پیدا کرد

موارد مورد بحث در این جلسه

  • حمل و نقل
  • قرنطینه
  • اماکن

همچنین تعیین گردید به بیماری های مصوب قبلی ، بیماری های اگزوتیک نیز اضافه گردد

برای آشنایی با مواردی که قبلا بررسی شده بود می توانید این لینک را مطالعه فرمایید