زبان خود را انتخاب کنید

جلسه ششم الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی برگزار شد

جلسه ششم  الزامات دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی  برگزار شد

در این جلسه که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲:۳۰ در محل دامپزشکی استان اصفهان برگزار گردید ، بررسی قوانین و مقررات با تطبیق شرایط فعلی دامپروری ها ادامه پیدا کرد

موارد مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از

 • آزمایش ها
  • نمونه برداری
  • آماده سازی
  • پذیرش
  • آزمایش و نتیجه آن
 • در موارد
  • نهاده
  • دام
  • محصول

برای آشنایی با مواردی که قبلا بررسی شده بود می توانید این لینک را مطالعه فرمایید