زبان خود را انتخاب کنید

طرح حمایت از شرکتها و نهادهای نخبه پرور

 

شرکت‌ مدیران از شما دعوت می کند به طرح حمایت از نخبگان بپیوندید

 

شرایط طرح

  • نخبگان با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا
  • حق الزحمه نخبگان با  قرارداد، بر عهده بنیاد نخبگان خواهد بود.
  • موضوع طرح در شرکت مدیران مباحث دیتا و اطلاعات دامی و طرح های مرتبط با آن می باشد

آدرس پروفایل شرکت مدیران در مجموعه شرکت های نخبه پرور :

https://b2n.ir/N888