زبان خود را انتخاب کنید

نحوه ثبت صحیح اطلاعات در نرم افزارهای مدیران

قوانین ثبت اطلاعات مدیران

 


خلاصه مطلب
زمان مطالعه تاریخ تهیه کنندگان
نحوه ثبت صحیح اطلاعات در نرم افزارهای مدیران ۲۰ دقیقه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گردآورنده : مهندس محمد وکیلی

 

مولفان : مهندس سعید ساکیان محمدی

مهندس ابالفضل مولایی

محقق : مهندس محمد تیموری

 

استفاده بهینه از نرم افزار های مدیران علی الخصوص مدیریت دامپروری و قیمت تمام شده گاو شیری مستلزم این است که قواعد و قوانین ثبت اطلاعات رعایت شوند. از این رو با توجه به خطاهای رایج کاربران در گله های دامپروری که از نرم افزار مدیران استفاده می کردند و موارد پشتیبانی ، لیستی از خطاها تهیه شد تا کاربران در وارد کردن دیتاها به نرم افزار راهنمایی لازم را در دسترس داشته باشند

در وارد کردن اطلاعات موارد زیر را در نظر داشته باشید.

 

موارد مرتبط با ثبت تاریخ ها در سیستم طول تاریخ ها برای مثال تاریخ تولد ، تاریخ تلقیح و زایش و …  باید ۱۰ کاراکتر باشد برای مثال ۲۵/۱۰/۱۴۰۱
 بر اساس الگوی شماره سریال دام ، تاریخ تولد در سریال هم ثبت می شود
و در صورتی که بعد از ثبت دام تاریخ تولد تغییر کند تاریخ تولد با سریال دام تطابق ندارد
 تاریخ حذف (میلادی یا شمسی) برای دامی که حذف شده نباید خالی باشد
 تاریخ های تلقیح ، زایش ، خشکی ، درمان و تولیدمثل ، رکوردشیر نباید در روزهای بعد از امروز ثبت شود
تاریخ تولد فرزند و تاریخ زایش مادر باید یکی باشد
دام در روز تولد نباید حذف شود (حداقل باید یک روز در گله زنده مانده باشد)
نباید تاریخ خشکی قبل از تست آبستنی ثبت شده باشد
نباید تاریخ خشکی قبل از تاریخ تلقیح ثبت شده باشد
 نباید تست ابستنی و تلقیح در یک روز باشند
نباید حذف و زایش در یک روز اتفاق افتاده باشد
نباید تاریخ حذف و آبستنی در یک روز باشد
نباید تاریخ حذف و خشکی در یک روز باشد
ثبت تاریخ زایش قبل از تاریخ خشکی دام
 نباید تاریخ زایش قبل از تست ابستنی اولیه دام ثبت شده باشد
 تست ابستنی اولیه مربوط به یک تلقیح نباید قبل از تاریخ تلقیح ثبت شده باشد
 باید تاریخ میلادی و تاریخ شمسی حذف با هم تطابق داشته باشند
 نباید دام موجود باشد و تاریخ حذف لاتین داشته باشد

 

تصویر یک در این گزارش سریال تعدادی دام به همراه شماره بدن ، تاریخ تولد ، تاریخ تولید مثلی و آخرین تلقیح تاریخ رکورد گرفته شده است

 

موارد مرتبط با ثبت مشخصات اصلی برای دام های ماده باید قبل از این که ۱۴ماهه شوند شماره بدن ثبت شود
 برای دام ها باید شماره بدن ، شماره گوش پلاستیکی و فلزی ثبت شده باشد
 نبایدشماره ثبت مرکز اصلاح نژاد شده برای دام تکراری باشد
کد موجودیت دام با شرح حذف دام باید همخوانی داشته باشد کد موجودیت ۲ برابر با تلف شده کد موجودیت ۳ برابر با حذف شده
 دام هایی که در بهاربند موقت قرارگرفته اند و باید بهاربند ان ها مشخص شود
 برای دام های ماده تا قبل از ۱۲ ماهگی باید شناسه ملی ثبت شود
 شناسه ملی در جدول مشخصات اصلی نباید تکراری باشد
الزام است کد موجودیت دام باید با وضعیت دام هم خوانی داشته باشد ۰موجود ۱آماده حذف ۲تلف شده ۳حذف شده
 طول شناسه ملی باید ۱۵ رقم باشد
در لیست اسپرم ها نباید اسپرمی با شماره تکراری ثبت شود
 نباید دام موجود باشد و تاریخ حذف لاتین داشته باشد

 

موارد مرتبط با تلقیح  در یک دوره شیرواری نمی توان دوبار تلقیح منجر به آبستنی وارد نمود
در روز زایش نباید برای دام تلقیحی ثبت شده باشد
  زایش دام با تلقیح منجر به ابستنی ثبت شده نباید متفاوت باشد
   در یک دوره شیرواری نباید برای یک تلقیح بیش از یکبار از تست ابستنی اولیه ثبت شود
در یک شیرواری بعد از تلقیح منجر به ابستنی نباید تلقیح دیگری  وجود داشته باشد
    وقتی دام آبستن باشد باید تاریخ تلقیح منجر به ابستنی آن دام مشخص باشد
 دام در یک روز نباید بیشتر از یک بار تلقیح شده باشد
   بعد از تلقیح منجر به ابستنی تلقیح دیگری وجود داشته باشد(تاریخ آخرین تلقیح بزرگتر از تلقیح منجر به ابستنی)
 تست ابستنی اولیه مربوط به یک تلقیح نباید قبل از تاریخ تلقیح ثبت شده باشد
 نباید نوبت تلقیح ها بهم ریختگی داشته باشد وحتما باید تاریخ ها و نوبت های تلقیح پشت سر هم باشند
نباید برای دام های  پس از تاریخ تلقیح منجر به ابستنی تلقیح دیگری ثبت شده باشد

 

تصویر شماره دو در این گزارش که با نام باروری کلی ماهیانه در لیست گزارشات نرم افزار رز موجود می باشد و می توانید این اطلاعات را در گله خود مشاهده کنید اطلاعات باروری ماهیانه دام براساس تلقیحات صورت گرفته در یکی از گله های کاربران مدیران مشاهده کنید

 

موارد مرتبط با فحلی بعد از تلقیحی که منجر به ابستنی شده نباید فحلی ثبت شده باشد
نباید بین تلقیح وتست آبستنی مثبت ،اشتباها فحلی اشتباه ثبت شود
  نباید دام در یک روز بیشتر از یک فحلی داشته باشد

 

موارد مرتبط با ویزیت دامپزشکی  نباید از تاریخ تلقیح بیش از ۷۰ روز بگذرد و دام تست نشده باشد .پیشنهاد می شود گاوها تست ابستنی اولیه را تا۳۵ روز بعد بگیرند
 در ویزیت تست آبستنی که دام ابستن ثبت شود باید تاریخ تلقیح منجر به ابستنی مشخص باشد
دام از یک تاریخ تلقیح فقط یک تست آبستنی اولیه باید داشته باشد
نباید بعد از ابستن شدن دام در یک تست آبستنی ،تست آبستنی منفی ثبت شود
نباید که تست آبستنی اولیه ثبت شده باشد و نتیجه آبستن ثبت شده باشد و بعد از آن تست تولید مثلی با نتیجه غیر از آبستنی ثبت شده باشد
دامی که آبستن شد فقط با زایش آبستنی آن از بین می رود نه با تست منفی دیگر

تصویر شماره سه نام گزارش بالا تست آبستنی گاو می باشد که اطلاعات مورد نیاز و بهاربند دام ها جهت تست تولید مثلی نشان می دهد

 

موارد مرتبط با زایش   در صورتی که دام کمتر از ۲۱۰روز بعد از تلقیح ، سقط کند و خشک نشده باشد نباید افزایش شیرواری داشته باشد
   دام های شیری که زایش داشته اند باید تغییر شیرواری برای آن ها ثبت شود
گاو ها باید تا ۲۹۰ روز بعد از تلقیح منجر به ابستنی زایش کنند
نباید اطلاعات دام دارای بهم ریختگی شکم باشد به این صورت که شکم دام بهم ریختگی داشته باشد
شکم زایش از شکم زایش قبل بزرگتر باشد و تاریخ زایش کوچکتر از زایش قبلی ثبت شده باشد
 نباید در جدول زایش تاریخ تلقیح منجر به ابستنی ثبت نشده و خالی باشد
    تاریخ تلقیح در جدول زایش با تاریخ تلقیحی که در جدول تست تولید مثلی ثبت شده متفاوت است

 

تصویر شماره ۴ یکی از موارد کاربردی در مدیریت گاو شیری پیش بینی وقوع زایش و تغییرات گله در ماه های پیش رو است در این گزارش با نام پیش بینی زایش احتمال زایش ها در ۵ ماه آینده را در گله شما نمایش می دهد

 

موارد مرتبط با خشکی خشکی دام باید در شیرواری صحیحی ثبت شده باشد
 در موقع انجام عملیات خشکی باید حتما برای دام شیر استاندارد ثبت شود
    نباید در یک دوره شیرواری یک دام شیری، خشکی ثبت نشده و زایش اتفاق افتاده باشد
نباید در یک شکم دوبار خشکی ثبت شده باشد

 

تصویر شماره پنج در این گزارش با نام لیست خشکی تاریخ تلقیح در گزارشات رز موجود است لیست دام هایی که باید خشک شوند بر اساس تاریخ تلقیح آورده می شود از خصوصیات خوب این گزارش وجود اسکور بدنی آخرین رکورد به همراه سل کانت و رکورد قبلی به همراه سل کانت قبلی می باشد که در مدیریت کمک شایانی در جهت مدیریت خشک کردن دام ها دارد

 

موارد مرتبط با رکورد شیر    الزاما باید شیر تولیدی روزانه وارد شود
در یک رکورد شیر جمع وعده های دوشش نباید بیش از ۹۰ کیلوگرم باشد

 

تصویر شماره شش و هفت گزارشی با نام بررسی رکورد آخر بر مبنای دسته بندی مقدار شیر می باشد که به شما امکان بررسی دقیق و بهتر رکورد آخر گاو ها جهت مدیریت بهتر می دهد