زبان خود را انتخاب کنید

دعوت به نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی اصفهان

دعوتنامه نمایشگاه دام و طیور و ابزیان

 

سرور گرامی
احتراما از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا از غرفه شرکت دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و فرآورده های لبنی صادراتی اصفهان که همزمان با سومین جشنواره ملی گاو اصیل هلشتاین ایران، اصفهان برگزار می گردد ، بازدید فرمایید.

 زمان : ۸ لغایت ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲
ساعات بازدید از جشنواره : ۸ الی ۱۴
ساعات بازدید نمایشگاه : ۱۵ الی ۲۱
مکان : کمربندی شرق ،روبروی منطقه روشن دشت ، نمایشگاه بین المللی اصفهان
 غرفه : C15

شرکت دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان