زبان خود را انتخاب کنید

جواب مسابقه مدیران

جواب مسابقه مدیران

جواب مسابقه مدیران

در بخش سخت افزار نوآوری های ارائه شده عبارتند از :

▫️ شیر دوش هوشمند
▫️ اندیکاتور تغذیه
▫️ تگ شناسایی
▫️ فحلیاب هوشمند

 

جواب مسابقه مدیران

در بخش نرم افزار، نوآوری های ارائه شده عبارتند از :

▪️ شبیه ساز گاوداری ( رایان )
▪️ نرم افزار مقایسه شرکتها ( فرانگر )
▪️ بهای تمام شده پرواربندی
▪️ بهای تمام شده جنین
▪️ کلاس برنامه نویسی نرم افزار های مدیران (پیشرفته)

 

بدون توجه به پاسخ صحیح ، به تمامی کسانی که در مسابقه شرکت کرده اند جوایزی اهدا خواهد شد