واحد هاي تحت پوشش شركت تعاوني كشاورزان و دامپروران صنعتي وحدت اصفهان

 

ليست مشتريان خصوصي شركت مديران

     
اصفهان شیر - اصفهان   اداره بهبود تولیدات دامی جهاد كشاورزی خرم آباد
شركت ایران سرسبز ( اكبریان ) - اصفهان   ارغوان دشت سپاهان
گاوداری دكتر عابدی - اصفهان   آباد گران نوين فساران - قاسمي
شركت یكتا فضل كویر - اصفهان   آرمان سبز دلسا - سرخه دامدوش - گرمسار
شرکت کشت و دامداری فکا اصفهان   آريا دام بينالود
شركت فضیل - اصفهان   بزداري بزرگ پور
گاوداری بخردی - اصفهان   پژوهشکده سينا (دام اصيل)
گاوداری دكتر برجیان - اصفهان   تعاونی فنی مهندسی مشاوره رویان دام بینالود - نیشابور
گاوداری رفیعیان - اصفهان   تعاوني 111 هجرت - کرمانشاه
گاوداری اخوان شجاعی - اصفهان   تعاوني ايثار عطار - نيشابور
گاوداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده - اصفهان   تعاوني پرورش کاران - قزوين
گاوداری علیرضا سلیمی - اصفهان   تعاوني دامداران سنتي اصفهان ( تعاوني گاوداران )
شرکت شیر و گوشت فوده سپاهان - اصفهان   تعاوني دامداري کشاورزي گلپا گلشن گلپايگان-خامسي
مجتمع كشت و دام پیمانی - اصفهان   تعاوني شير افشان سوران
مجتمع كشت و دام كشتكار - اصفهان   تعاوني كشت و دام نخل - يزد، محمد ابادي
مزرعه لورك ( دانشگاه صنعتی اصفهان ) - اصفهان   تعاوني گاوداران بهشير ( لپوئي )
گاوداری حقیقت نژاد - اصفهان   تليسه اصيل قوام آباد - شيراز
آقای زارعی گاوداری زارعی - اصفهان   تليسه دام نيشابور
دامداری اصیل - اصفهان   حامي اقتصاد سرمايه (پيشگامان دامپروري دانا)
گاوداری مهیار دشت - اصفهان   حسن محمدی (گاوداری محمدی مشهد)
گاوداری رحمتی - اصفهان   دام دوستان یافت آباد - تهران
گاوداری مهندسیه - اصفهان   دامداری اتحاد ( برادران ابراهیمی)
مجتمع دامپروری كشاورز - اصفهان   دامداری اردستانی - ورامین
گاوداری نورمصفا - اصفهان   دامداری اسفندیاری - برومند
شركت مهیار كشت اصفهان - اصفهان   دامداری اكبری
دامداري گلدشت علينقيان - اصفهان   دامداری امیری
گاوداری كوهسار و زرین دشت - اصفهان   دامداری امین
شرکت نامفر - اصفهان   دامداری امین مظاهری - اصفهان
گاوداری امیدیان - اصفهان   دامداری آستان مبارك قدس طبس
گاوداری دام زاد - اصفهان   دامداری آستانه
گاوداری شریف - اصفهان   دامداری آقای قربانپور
گاوداری پهلوان نژاد - اصفهان   دامداری آنی پروار - همدان
گاوداری نوربخش - اصفهان   دامداری آهنی
گاوداری حاج علیرضا علوی نیا - اصفهان   دامداری باقر پور
گاوداری جمالی فر - اصفهان   دامداری برادران زارع مهریز - یزد
گاوداری قهاب - اصفهان   دامداری برادران طاهرلو
مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی - اصفهان   دامداری بنیاد تعاون زندان - تربت حیدریه
گاوداری میلاد (قائم آل محمد) - اصفهان   دامداری بوفالو
گاوداری فرهمند - اصفهان   دامداری بهزاد شهریارپناه - كرمان
گاوداری قائم پور - اصفهان   دامداری پرديس زاگرس - شیراز
شیر و گوشت جهانبانی - اصفهان   دامداری پرواز(‌ كرمان آقای شجاعی)
مجتمع شیر و گوشت هرندی - اصفهان   دامداری تخت طاووس - شیراز
گاوداری عسگری - اصفهان   دامداری توكلی
گاوداری نصر - اصفهان   دامداری تیموری
گاوداری دهدشتی - اصفهان   دامداری چگینی - قزوین
شركت اصفهان كشت - اصفهان   دامداری حاج اسدالله جعفری - شیراز
مجتمع كشاورزی و دامپروری بهاران - اصفهان   دامداری حاج قاسم امین
دامداری ابن علی (كشت و دام اخوان ابن علی) - اصفهان   دامداری حاج همت داریونی - شیراز
گاوداری اصغر امینی - اصفهان   دامداری حبیب حسنی
مجتمع شیر و گوشت كوثر - اصفهان   دامداری حسن آباد نمونه
گاوداری ایمان حر - اصفهان   دامداری حسین دری - اصفهان
شركت تولیدی دشت كیمیا - اصفهان   دامداری حقیریان
گاوداری سید جلال حسینی - اصفهان   دامداری حمید شمس - اصفهان
دامداری مهندس فخاری - اصفهان   دامداری خرم دره
گاوداری صالح - اصفهان   دامداری خلیلی
مجتمع صنعتی علافچیان - اصفهان   دامداری خوش نژاد ابر كوه - یزد
دامداری رهنمایی - اصفهان   دامداری دكتر حسینی
مجتمع زمانه - اصفهان   دامداری ذوالفقار مقصود لو
دامداری برمایه - اصفهان   دامداری رضایی
گاوداری محمودیان 2 - اصفهان   دامداری رضایی افصح
دامداری مرتضی جوانبخت - اصفهان   دامداری سجاد گلدشت ( مظاهری)
دامداری سانیان (هاشمی سابق) - اصفهان   دامداری سندباد خلیج فارس - گرجستان
گاوداری رضا مهرابی - اصفهان   دامداری سیاحی
كشت و دام لاله صدر - اصفهان   دامداری سید حمید حسینی
دامداری ایروانی و حر - اصفهان   دامداری سید مهدی حسینی - كرمان
شیر و گوشت حسینی - اصفهان   دامداری شاه علایی - اصفهان
دامداری شیربخت - اصفهان   دامداری شایگان - اراك
كشت و دام كلاه قاضی - اصفهان   دامداری شهریار سلیمانی - اصفهان
گاوداری كاروانفرد - اصفهان   دامداری شهید اسدی
دامداری كردگاری – اصفهان   دامداری شیرزاد
    دامداری شیری صنعتی علی اكبر صالحی

واحدهاي تحت پوشش بنياد مستضعفان

  دامداری صالحی كاشمر
    دامداری صنعتی پاده - گلستان
تليسه نمونه   دامداری طاهری - نیشابور
شرکت سرمايه گذاري و دامپروري شير و گوشت پارس   دامداری طیاری - تبریز
شرکت کشاورزی فجر اصفهان   دامداری عبدوست سمنان
شرکت کشاورزي و دامپروري ياسوج   دامداری عزیزی
شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود واحد ظفر - نيشابور   دامداری علی استخری - شیراز
شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود واحد قدس - نيشابور   دامداری علی مشهدی - اصفهان
مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهركرد   دامداری فریدنیا - مشهد
شركت مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)   دامداری كرد بچه
شركت مجتمع كشاورزی ابراهیم آباد   دامداری كورگه - كرمان
شركت شیر و دام كنگاور - كرمانشاه   دامداری كوهپایه (‌برادران غلامی)
شرکت کشت و دام قیام اصفهان   دامداری كیمیای كوهستان - شیراز
شركت دامداری شیر و دام بنیاد - واحد رحمت آباد   دامداری لاله جین ( آقای مهری )
شركت مگسال   دامداری ماشاءالله خسروی
كشاورزي و دامپروري دشت گل كردستان - نوین ملایر - همدان   دامداری محمد صادق قربانیان
شركت دامداری شیر و دام بنیاد - واحد دام اصیل   دامداری محمدی زاده - خوزستان
شركت كشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان   دامداری محمود احمدی - اصفهان
كشت و صنعت دشت خرمدره   دامداری محمود انتشاری - اصفهان
دامداری دشت آذر نگین   دامداری محمود بابل خانی - اصفهان
تلیسه نمونه - واحد حسن آباد   دامداری مشرقی
كشاورزي و دامپروري دشت گل كردستان  - واحد درجزين   دامداری مقصودی
شرکت دشت گل کردستان واحد قروه - کردستان   دامداری منوچهر حاج محمد علی
دامداري ايوان غرب ايلام ( قيام )   دامداری مهابادی - تهران
    دامداری ناز مهریز - یزد

واحد هاي تحت پوشش جهاد كشاورزي اتحاديه تعاوني هلدينگ

  دامداری نمكی زاده
    دامداری نوذریان
شركت تعاوني كشاورزي گاوداران صنعتي متحد اصفهان   دامداری نیسان كشت - اصفهان
تعاونی وحدت كرمان   دامداری ورواز
اتحادیه شركتهای تعاونی كشاورزی دامداران استان همدان   دامداری یوسفی - اصفهان
جهاد كشاورزی خوزستان   دامداري  رحيم طاهري - اصفهان
هلدينگ شير و گوشت پارس - بنياد مستضعفان   دامداري 124 سپيدان صدر- فارس
شركت تعاونی گاوداران گرگان ( روكت گلستان )   دامداري ابراهيم استخري - شيراز
شركت تعاونی  گاوداران استان مركزی   دامداري ابريشمي - مشهد
شركت تعاونی جهاد فارس   دامداري ابن علي
شركت تعاونی خدمات كشاورزی بهدام دهاقان   دامداري ابويي يزد
شركت تعاونی دامداران نائین   دامداري احمدرضا جعفري - شيراز
شركت تعاونی گاوداران گرمسار   دامداري احمدي
تعاونی گاوداران شهرستان آباده   دامداري اخوان حسيني - اصفهان
شركت تعاونی كشاورزی دامداران نیشابور   دامداري اخوان شجاعي - اصفهان
شركت تعاونی كشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزد   دامداري اروم مليکا شير (اروميه)
اتحاديه شرکتهاي تعاوني کشاورزي صنعتي دامپروري اصفهان   دامداري اژدري - تبريز
    دامداري استخري شيراز

واحد هاي تحت پوشش كميته امداد

  دامداري اسفندياري - برومند
مجتمع كشت و دام امداد اصفهان   دامداري اسکندر محمدي - شيراز
كشت و صنعت بازوی كشاورز   دامداري اسکندر ولي خاني - نيشابور
شركت كشت و صنعت میثاق سبز   دامداري اسماعيل زاده - اصفهان
شركت كشت و صنعت زرین خوشه اراك   دامداري اسماعيل زاده - مشهد
کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت - اصفهان   دامداري اسماعيل طاهري _ مشهد
    دامداري اشراقي- اصفهان

واحد هاي تحت پوشش تامين اجتماعي

  دامداري اشراقي- اصفهان
كشت و دامداري فكا -اصفهان   دامداري اشرفي - تبريز
شركت كشت ودام گلدشت نمونه   دامداري اصغر اميني - اصفهان
شرکت کشاورزي دامپروري ملارد شير - تهران   دامداري اصغر شيرزاد
    دامداري اصيل - شکراني - اصفهان

ليست مشتريان خصوصي شركت

  دامداري اقاي شمس- خلجي
    دامداري اکبرزاده
دامداري شير و گوشت صادقي - اصفهان   دامداري اکبريان - شاهرود
دامداري شيرازي   دامداري اكبري
دامداري شيربخت   دامداري المهدي - اصفهان
دامداري شيري ايراني -قم   دامداري الهامي - مشهد
دامداري شيري صالحي شيراز   دامداري امامي - تبريز
دامداري شيعه   دامداري اماميان - نيشابور
دامداري صادقي   دامداري اميديان
دامداري صالح - اصفهان   دامداري اميران - خوزستان
دامداري صالحی حصارك   دامداري امين مظاهري - اصفهان
دامداري صالحي - قزوين   دامداري اميني - اصفهان
دامداري صحرا و دام - مشهد   دامداري اميني - کرمانشاه
دامداري صحرايي - تبريز   دامداري اميني محمود - فارس
دامداري صفايي مقدم و پسران   دامداري ایزدی - تهران
دامداري صميمي _ تبريز   دامداري ايزدي - اصفهان
دامداري صنعتي ستاره - شهرکرد   دامداري آستان مبارک قدس طبس
دامداري صنعتي مهندس محمود رحيم زاده - اصفهان   دامداري آستانه - شيراز
دامداري ضابطي - مشهد   دامداري آقابابايي - بوئين زهرا تهران
دامداري ضيايي - قلعه شور اصفهان   دامداري آقاخاني - شهرضا
دامداري طالبي رحيميان - نيشابور   دامداري آقای حمید سیادهنی - قزوین
دامداري طاهري فر - نيشابور   دامداري آقايي - فلاورجان اصفهان
دامداري طوس - مشهد ( زارع)   دامداري آلادشت - نيشابور
دامداري طياري - تبريز   دامداري آني پروار - (سرکانيان) همدان
دامداري عباس منصوري - آباده   دامداري باغباني طرقبه - مشهد
دامداري عباس و حسين دهقان - يزد   دامداري باقر جعفري - شيراز
دامداري عباسي - خوزستان   دامداري باقري- زرين شهر ( دامداري به پرور)
دامداري عباسي - مباركه   دامداري باقري (شيراز)
دامداري عباسي - مشهد   دامداري بخردي - اصفهان
دامداري عزت اله مسيبي   دامداري براتي صفرعلي
دامداري عسگري - اصفهان   دامداري برادران خاوري
دامداري عسگري - کرمان   دامداري برادران رحمتي
دامداري علاقه بنديان   دامداري برادران رضايي - آباده
دامداري علي استخري - شيراز   دامداري برادران شرکت - مشهد
دامداري علي اکبريان   دامداري برادران طاهرلو - شهريار
دامداري علي دهقانيان- فارس   دامداري برادران مختاري
دامداري علي دهنوي - نيشابور   دامداري بركت- اردبيل
دامداري علي شيرزاد   دامداري برمايه
دامداري علي مريدي - کرمان   دامداري بنياد تعاون زندان - تربت حيدريه
دامداري علي مشهدي - اصفهان   دامداري بهاران - آقاي نعمت بخش
دامداري علي مهدي آبادي - کرمان   دامداري بهدام صنعت ري
دامداري عليان   دامداري بهزاد شهريار پناه - کرمان
دامداري عليرضا راد - ملاير   دامداري بهشتي - يزد
دامداري عليرضا سليمي - اصفهان   دامداري بيژني
دامداري عليرضا و مرتضي پور سخي   دامداري پارسه - شيراز
دامداري عمادي   دامداري پزشکي
دامداري عنايت مسيبي   دامداري پوريان - مشهد
دامداري عيوضي - اردبيل   دامداري پهلوان نژاد - اصفهان
دامداري غلامرضا حيدري - اصفهان   دامداري پيروزي- اصفهان
دامداري غلامرضا رحماني - قاين نيشابور   دامداري پيله وران - عسگريان - نيشابور
دامداري غلامعباس جهانبازي - اصفهان   دامداري تبرک
دامداري فتاحي - دولت اباد   دامداري تحريري و شبان - درود
دامداري فخرآبادي - مشهد   دامداري تخت طاووس
دامداري فراهاني   دامداري تركي
دامداري فرح بخش - کرمان   دامداري تقي تاجيک - تهران
دامداري فرح نيا - تهران   دامداري جعفر جعفري - شيراز
دامداري فرزاد استخري   دامداري جعفري پناه - مشهد
دامداري فرهمند - اصفهان   دامداري جليل پورسخي
دامداري فريدنيا - مشهد   دامداري جم
دامداري فضل اله احمدي - اصفهان   دامداري جمالي فر
دامداري قاسمي   دامداري جواديان - شهرک صنعتي جي اصفهان
دامداري قاصدک - تهران   دامداري جوانمرد- تبريز
دامداري قائم پور   دامداري جوکار
دامداري قدرتي - مشهد   دامداري جهان بين - شهرکرد
دامداري قربانعلي آمار لو - نيشابور   دامداري جهان تليسه ( دمانيا)
دامداري قرباني   دامداري جيلان آباد- اصفهان
دامداري قزويني - اصفهان   دامداري چرخکار
دامداري قصرالدشت پاکو - شيراز   دامداري چگيني - قزوين
دامداري قطبي   دامداري حاج اسداله جعفري - شيراز
دامداري قلي زاده   دامداري حاج حسن طاهر آبادي
دامداري قهاب - اصفهان   دامداري حاج حسن علي حاجيان
دامداري قهرمان آذربرزين - اراک   دامداري حاج حسين لطفي- نيشابور
دامداري کاخکي - مشهد   دامداري حاج رجبعلي حر - اصفهان
دامداري کاروانفرد - اصفهان   دامداري حاج عليرضا علوي نيا - اصفهان
دامداري کاظم احمدپور - تبريز   دامداري حاج محمدرضا ارباب - اصفهان
دامداري کاکاجان جعفري - شيراز   دامداري حاج همت داريوني - شيراز
دامداري کردآبادي - اراک   دامداري حاجي آباد - نيشابور
دامداري کردگاري - اصفهان   دامداري حبيب اله- تهران
دامداري کريمي   دامداري حبيب حسني زنجان
دامداري کريمي 110 - اصفهان   دامداري حسن آباد نمونه (رنجبران) - شهرضا اصفهان
دامداري کورگه (مهندس کرمي) - کرمان   دامداري حسن زاده- مشهد
دامداري کوهپايه - آباده   دامداري حسن سليماني - اصفهان
دامداري کوهپايه (برادران غلامي) - شاهرود   دامداري حسنعلي عباسي ( اصغرآباد ) - اصفهان
دامداري کوهسار و زرين دشت - اصفهان   دامداري حسنعلي عباسي ( گرگاب ) - اصفهان
دامداري کيانا (آقاي کاشي) - قم   دامداري حسين اصحاب
دامداري کيمياي کوهستان - شيراز   دامداري حسين پور
دامداري كارساز- مشهد   دامداري حسين دري - اصفهان
دامداري كاظمي   دامداري حسين رجبي - تبريز
دامداري كريمي   دامداري حسين رستمي- شاهرود
دامداري كشت و صنعت بيد مشك ( مشهد)   دامداري حسيني - پسر سيد علي- اصفهان
دامداري گاراژيان   دامداري حسيني - فارس
دامداري لايق- مشهد   دامداري حسيني نژاد - سمنان
دامداري لشگري   دامداري حسينيان - شاهرود
دامداري لطفي - شيراز   دامداري حشمت - اصفهان
دامداري لطفي ملاير   دامداري حقيقت نژاد
دامداري لگزيان   دامداري حقيقت همدان
دامداري ماراسپرغم - كرمان   دامداري حقيقي- تبريز
دامداري مافي   دامداري حکمت سبزوار ( کرابي)
دامداري ماندگار - اصفهان   دامداري حمزه نجاتي - شيراز
دامداري متحدي - شاهرود   دامداري حميد شمس - اصفهان
دامداري متين فر - اصفهان   دامداري حنايي کاشاني - مشهد
دامداري مجيد اعظمي - نيشابور   دامداري حيدر خلفي - زنجان
دامداري مجيد شريفي - اصفهان   دامداري خادم - شيراز
دامداري محسن عابديني - گرگان   دامداري خادم - مشهد
دامداري محسن فلاحي - سبزوار   دامداري خدابخشي - مشهد
دامداري محسن محمدي شاهرود   دامداري خسرو خسروجردي - مشهد
دامداري محمد ابراهيمي - شاهرود   دامداري خسروجردي - مشهد
دامداري محمد حسن موسي زاده   دامداري خسروي كرمان
دامداري محمد رضا مسيبي   دامداري خوش نواز- كرمانشاه
دامداري محمد علي ديلمي - علي آباد کتول   دامداري داش آقا
دامداري محمدآباد (‌سرافرازان سبز اراک)   دامداري دام زاد - شهرضا
دامداري محمدرضا و طاها محمدي - فارس   دامداري دام گستران کوير - يزد
دامداري محمدزاده - طبس   دامداري دامدشت ساوه
دامداري محمدمهدي منبع جود - تبريز   دامداري داوري- دولت اباد
دامداري محمدي - نيشابور   دامداري داوري - حبيب اباد
دامداري محمدي زاده - خوزستان   دامداري درخشان - نيشابور - زروند
دامداري محمود احمدي - اصفهان   دامداري دشت ابرار قم - صالحي
دامداري محمود اعلايي - شهرکرد   دامداري دشت آذر نگين - تبريز
دامداري محمود انتشاري - اصفهان   دامداري دشتکي 
دامداري محمود بابل خاني - اصفهان   دامداري دکتر برجيان
دامداري محموديان - شهرضا اصفهان   دامداري دکتر خضري- شيراز
دامداري مختاري - اصفهان   دامداري دکتر مرتضوي - اراک
دامداري مرادخاني اصفهان   دامداري دکتر وکيل گيلاني (فلاح)
دامداري مرادعلي دهنوي - نيشابور   دامداري دلاوري پور - يزد
دامداري مرتضوي - اصفهان   دامداري دهدشتي - اصفهان
دامداري مرتضي جوانبخت   دامداري دهرویه
دامداري مرتضي حسيني - شهرکرد   دامداري دهکده آريا شير - گرگان
دامداري مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي - مشهد   دامداري دهکده شير - شريفي قم
دامداري مسلم منصوري - آباده   دامداري ذوالفقاري تويسرکان (همذان)
دامداري مشرقي   دامداري راميار اصفهان
دامداري مشهدي - اصفهان   دامداري رحمان شهابي - گلستان
دامداري مقدم - فارس   دامداري رحيمي جواد
دامداري مقصودي - تهران   دامداري رشدي لاله - تبريز
دامداري ممتاز   دامداري رشدي لاله 2 - تبريز
دامداري ممقاني - تبريز   دامداري رضا کريمي
دامداري منصوري- مشهد   دامداري رضا کريمي
دامداري منصوري - اصفهان   دامداري رضا مسيبي - مورچه خورت اصفهان
دامداري منوچهر حاج محمد علي - تهران   دامداري رضا مهرابي - اصفهان
دامداري موحد گستران جوين - نيشابور   دامداري رضانژاد - ورامين
دامداري موسي رهنمايي - شهرضا   دامداري رضايي - يزد
دامداري موقوفات ملک واحد چناران   دامداري رضوان
دامداري موقوفات ملک واحد فريمان   دامداري رفيعيان - اصفهان
دامداري مهابادي - تهران   دامداري رمضاني - بويين زهرا
دامداري مهدي خسروجردي - مشهد   دامداري روانسر
دامداري مهدي ده پرور - قم   دامداري روبراهان - مشهد
دامداري مهري - شهرکرد   دامداري روز چنگ
دامداري مهسا دام    دامداري روغني
دامداري مهندس فخاري   دامداري زارچ - يزد 
دامداري مهندس کندري  - اصفهان   دامداري زارع کمالي - مشهد
دامداري مهندسيه   دامداري زارعي - شيراز
دامداري مهيار دشت - اصفهان   دامداري زردشت شمسيه _ نيشابور
دامداري میلشبار - يزد   دامداري ستاره شرق - اصفهان
دامداري مير محمد صادقي - اصفهان   دامداري ستاري - تبريز
دامداري ميرعلي ملک   دامداري سعيد جعفري - شيراز
دامداري ميلاد (قائم آل محمد) - اصفهان   دامداري سليمي - شيراز
دامداري ميهن سبز   دامداري سندباد خليج فارس - گرجستان
دامداري نصر - اصفهان   دامداري سهند اولدوز - تبريز
دامداري نصرالهي - اصفهان   دامداري سياوش دهقانيان - شيراز
دامداري نعمت الهي - آباده   دامداري سيد احمد حسيني - نيشابور
دامداري نگين فلاورجان   دامداري سيد اسماعيل حسيني 
دامداري نمونه اعلايي - اصفهان   دامداري سيد امير مبارکي - نيشابور
دامداري نوحي - ساوه   دامداري سيد جلال حسيني- نيشابور
دامداري نور مصفا - مورچه خورت اصفهان   دامداري سيد جمال حسيني - اصفهان
دامداري نوربخش - اصفهان   دامداري سيرجاني - نيشابور
دامداري نورمندي - مشهد   دامداري شاكري
دامداري نوري - تبريز   دامداري شاملي
دامداري نوين مشهد   دامداري شاه علايي - زرين شهر اصفهان
دامداري نيسان کشت - اصفهان   دامداري شاه وردي - بهار دشت خرم آباد
دامداري نيک - ابرکوه يزد   دامداري شايگان - تهران
دامداري نيكو شير   دامداري شرکت تعاوني دشت کيان فارس
دامداري و كشاورزي لبن - تهران   دامداري شرکت تعاوني دشت کيان فارس
دامداري هاشمي لر - تبريز   دامداري شريف - اصفهانک
دامداري هجري   دامداري شريف (انگشترساز)
دامداري يارمحمد ضرغامي - شيراز   دامداري شفيع الدين ذوفقاري - اصفهان
دامداري يداله کيواني - فشافويه   دامداري شفيعي پور - خنداب اراک
دامداري يزداني   دامداري شمس - کندري
دامداري يوسفي - اصفهان   دامداري شورچه - کرمانشاه
دامداي بشيري- مشهد   دامداري شهاب دام همدان 
دامدشت کتول   دامداري شهرام (بهداروند) شهرکرد
دامیار كرمان   دامداري شهريار سليماني - اصفهان
دانشكده كشاورزی شیراز   دامداري شهيد اسدي
دانشگاه اهواز   دامداري شيخان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک   دامداري شير و دام كنگاور واحد ماهيدشت- كرمانشاه
دانشگاه آزاد سنندج   شركت پرورش دام گلپا
دانشگاه رازي   شركت تعاونی ایثار عطار - نیشابور
دانشگاه زنجان   شركت تعاونی دامداری صداقت - اصفهان
دانشگاه کردستان   شركت تعاونی گاوداری شیر افشان
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تهران   شركت دام طبیعت جنوب شرق - كرمان
شاخص دام گواشير - کرمان   شركت دامپروری اخوت نصر گلستان
شرکت  شير و گوشت موسي خاني   شركت دامپروری آذربایجان خاوری
شرکت  کشت و صنعت دامپروري پگاه سلماس   شركت دامپروری پارس (اردبیل)
شرکت  کشت و صنعت شاخص گلهر   شركت دامپروری دانشمند
شرکت  كشاورزي عمران و ابادي بستان ايران   شركت دامپروری شیر و گوشت پارس
شرکت ابراهيم آباد آرزوئيه - قلعه گنج   شركت دامپروری نوین گلپرور خراسان
شرکت احرار سپاهان   شركت زاهد پارس
شرکت ارسا شير (دکتر غفاري) - کاشان   شركت زراعی دشت ناز
شرکت ارگ دامپروران مهريز - يزد   شركت زرین كشت پایدار زرندیه - اراك
شرکت ارم شير دهرود - بوشهر   شركت سجاد زوان - اصفهان
شرکت اگدام - قزوين   شركت سرو دام قزوین
شرکت آذر يسار - تبريز   شركت سهامی زراعی گلپایگان
شرکت بنياد توسعه و عمران موقوفات کشور   شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان
شرکت پاليز چينه - شيراز   شركت شهدای گرگاب
شرکت پرورش دام گلپا - گلپايگان   شركت شیر و دام بنیاد مستضعفان
شرکت تاج محل اراک   شركت شیر و گوشت نیلوفر - اصفهان
شرکت تعاوني آفتاب درخشان شاهرود   شركت طبیعی پرور - یزد
شرکت تعاوني دامپروري بهدام هشتگرد - نظرآباد کرج   شركت كشاورزی و دامپروری كاوات روانسر - كرمانشاه
شرکت تعاوني دامداران جوياي نام شاهديه - يزد   شركت كشاورزی و دامداری گلستان ( برادران بابائی)
شرکت تعاوني دامداران نيشابور   شركت كشت و دام آپیس اصفهان
شرکت تعاوني دامداري صداقت - اصفهان   شركت كشت و دام بهتك
شرکت تعاوني طلاچين پارس - ورامين   شركت كشت و دام قائم
شرکت تعاوني کشاورزي دامداران يزد - يزد   شركت كشت و دام گل كاج
شرکت تعاوني گاوداران صنعتي شاهرود   شركت كشت و صنعت بهاره اراك
شرکت تعاوني گاوداران صنعتي گرگان   شركت كشت و صنعت خرمدره
شرکت تعاوني گاوداري نوين پارس - شيراز   شركت كشت و صنعت سبز مشیز
شرکت توليدي دشت کيميا - اصفهان   شركت كشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
شرکت چند منظوره صادق- شيراز   شركت كشت و صنعت هامون - كرمان
شرکت حامی اقتصاد سرمایه   شركت ماهان اراك
شرکت دام طبيعت جنوب شرق - کرمان   شركت مجتمع دامداری بیجین
شرکت دامپروري نوين گلپرور خراسان - مشهد   شركت مجتمع كشت و صنعت دشت جاوید
شرکت دامپروري و كشاورزي جهان صالح   شركت محبوب امن خراسان
شرکت دامداري بازوي کشاورز   شركت مهرگان يزد
شرکت رايحه پرديس - اراک   شركت نگین سبز ماكو - اردبیل
شرکت زاهد پارس - تهران   شیر و گوشت سلطان محمدی - اصفهان
شرکت زراعي دهکده رضوي   شير و گوشت اکبريان - ايران سبز
شرکت زراعي و دامپروري زردوش بينالود - نيشابور   شير و گوشت ثمين - نجف آباد اصفهان
شرکت زرين کشت پايدار زرنديه - اراک   شير و گوشت عليان
شرکت سامان دام ايرانيان - اصفهان   شير و گوشت کاوند
شرکت سبز دشت نقش رستم - دهقانيان شيراز   شير و گوشت کوثر
شرکت سپيد رود گيلان ( نويد مرغ گيلان)   شير و گوشت نصيري - اصفهان
شرکت سجاد زوان - اصفهان   شيرسازان درود - نيشابور
شرکت سهامي زراعي اسلام آباد   فاتح فجر (سپاه) - گرمسار
شرکت سهامي زراعي گلپايگان   فراسو جام پارس - تهران
شرکت شهاب دام ( نيشابور )   فردوس دام گرمسار
شرکت شير و دام بنياد   کاويش مشهد - مرغاب
شرکت شير و دام کنگاور - کرمانشاه   کشاورزي دامپروري نورگيل دام - بندر انزلي
شرکت شير و گوشت کامياب - شهرکرد   کشاورزي و دامپروري کبير يزد
شرکت فراسو جام پارس   کشت و دام امين (شير سويا) - زيار اصفهان
شرکت قاضي و شرکاء - اصفهان   کشت و دام پارياب - خوزستان
شرکت کشاورزي ابراهيم آباد ارزوئيه   کشت و دام عليان - اصفهان
شرکت کشاورزي دامپروري سوران- مشهد   کشت و دام کلاه قاضي
شرکت کشاورزي دشت فيروزه - نيشابور   کشت و دام گل کاج
شرکت کشاورزي و دامپروري عبدالرضا خزاعي - مشهد   کشت و دام لاله صدر - اصفهان
شرکت کشاورزي و دامپروري کاوات روانسر - کرمانشاه   کشت و صنعت اشراق  ( سپيدان) - کرج
شرکت کشت و دام بهتک   کشت و صنعت پگاه همدان
شرکت کشت و دام سراي احتشام ( کشاني ) - اصفهان   کشت و صنعت پيروز روز - اراک
شرکت کشت و صنعت اشراق - کرج   کشت و صنعت دامپرور - لرستان (آقاي صلواتي)
شرکت کشت و صنعت برکت کردستان   کشت و صنعت روزان
شرکت کشت و صنعت بهاره - اراک   کشت و صنعت زيبا تپه کرمان
شرکت کشت و صنعت پگاه همدان   کشت و صنعت سبز مشيز - بردسير کرمان
شرکت کشت و صنعت پورياي ولي - اراک   کشت و صنعت علي - نيشابور
شرکت کشت و صنعت خرمدره - زنجان   کشت و صنعت فدک قدر خراسان
شرکت کشت و صنعت دامپروري پگاه سلماس   کشت و صنعت گلستان - نيشابور
شرکت کشت و صنعت زرين خوشه - اراک   کشت و صنعت مزرعه شبان
شرکت کشت و صنعت شريف آباد   کشت و صنعت مويد - نظر آباد کرج
شرکت کشت و صنعت فرخي روانسر   کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس
شرکت کشت و صنعت و دامپروري مرواريد ولايت دهدشت   کشت و صنعت و دامپروري مرواريد ولايت دهدشت
شرکت كشاورزي عمران و ابادي بستان ايران   كشاورزی و دامداری رشید فرخی
شرکت كشت و صنعت فرخي روانسر   كشت و دام سفیدرود
شرکت مجتمع توليدي لبنيات پگاه تفت اسلاميه - يزد   كشت و دام طه
شرکت محترم شير و گوشت خاتون آبادي   كشت و دام مهیار گستر
شرکت مزارع نوين ايرانيان   كشت و صنعت علي - نيشابور
شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس  - مغان   مجتمع پرورش گاو شيري خليلي - يزد
شرکت ممتاز شير - ملاير   مجتمع توليدي شير و گوشت دامينه کوشک هزار - شيراز
شرکت ميلشبار - يزد   مجتمع توليدي شير و گوشت نمونه فارس
شرکت نگين شيرآوران تفت - يزد   مجتمع دام برتر - قزوين
شرکت نور آفرين   مجتمع دامپروری روانسر - كرمانشاه
شرکت نولان - تهران   مجتمع دامپروري قنواتي - قم
شرکت هامون   مجتمع دامپروري کشاورز - نجف آباد اصفهان
شرکت يکتا فضل کوير - کاشان   مجتمع دامپروري کشاورز (موحد) - نجف آباد اصفهان
شركت ایثارگران رعد نور   مجتمع دامپروري نظري - اردبيل
شركت بهدام صنعت ری   مجتمع دامداري و دامپروري هوشمند
مجتمع کشت و صنعت هلال احمر - نيشابور   مجتمع دامداري و کشاورزي سيد عظيم نصيري - تهران
مجتمع كشاورزی دامداری هسنیجه - اصفهان   مجتمع شیر و گوشت ثمری - اصفهان
مجتمع كشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت)   مجتمع شیر و گوشت حسینی - اصفهان
مجتمع كشت و دام اسدی   مجتمع شیر و گوشت زه تاب - اصفهان
مجتمع كشت و دام زارعی - اصفهان   مجتمع شیر وگوشت فردیس
مجتمع كشت و دام عرفانی   مجتمع شير و گوشت احمدي - اصفهان
مجتمع كشت و صنعت فردوس   مجتمع شير و گوشت تفت علي اباد
مجتمع كشت و صنعت قدیری   مجتمع شير و گوشت ثمري - اصفهان
مجتمع كشت و صنعت هلال احمر - نیشابور   مجتمع شير و گوشت حاتم - اصفهان
محتمع شير و گوشت هرندي   مجتمع شير و گوشت رايگان - شيراز
مرکز خدمات دامپروري ايرانيان - قم   مجتمع شير و گوشت سپهان - تهران
مركز آموزش علمی كاربردی رسول اكرم   مجتمع شير و گوشت صفايي - اصفهان
مزارع نوين ايرانيان   مجتمع شير و گوشت کالان - شيراز
مزرعه آموزشی گاودشت بابل   مجتمع شير و گوشت کشاورز
مزرعه کشاورزي و دامپروري شاهين - قزوين   مجتمع شير و گوشت مهدشت - ساري
مزرعه محمود آباد   مجتمع شير و گوشت مهدي- اصفهان
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور   مجتمع صنعتي کشت و دام جلاليه - اصفهان
موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي   مجتمع فشافويه - تهران
ميثاق سبز ايلام   مجتمع کشاورزي دامداري هسنيجه - اصفهان
هفت گل نوبران - كرمان   مجتمع کشاورزي مراغه - تبريز
هلدينگ دامپروري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي   مجتمع کشاورزي و دامپروري آبان 2 - بروجرد خرم آبادا
هلدينگ سازمان موقوفات ملک    مجتمع کشاورزي و دامپروري دکتر محمد آشنا - نيشابور
هلشتاين باغ - ورامين   مجتمع کشت و دام اخوان زارعي - اصفهان
مجتمع کشت و دام کشتکار - اصفهان   مجتمع کشت و دام امداد اصفهان
مجتمع کشت و صنعت آوين دشت - البرز   مجتمع کشت و دام آلتين
مجتمع کشت و صنعت توداک   مجتمع کشت و دام پيماني - مورچه خورت اصفهان
مجتمع کشت و دام فتاحي - اصفهان   مجتمع کشت و دام دشتيران - اصفهان
دامداري خادمي-كرمانشاه  

دامداري كبيري

دامداري محمدي-فارس

دامداري زرين

دامداري قانع
دامداري نيمه شعبان - مهرابي
دامداري ذخيره ژني تهران تيهو - شيراز
شركت سرو زرع قزوين 
دامداري فائضي پور 
دامداري عباسي ورامين 
دامداري زر دام 
دامداري ابراهيمي 
دامداري طاهري 
بوستان سراي دالاهو 
دامداري شاه نظري 
دامداري يگانگي- نيشابور 
دامداري صداقت - نيشابور 
دامداري عرب زاده 
   
 
دامداري نادري- قربانعلي شاهرود
مجتمع كشاورزي و دامپروري شهداي كياني
دامداري گلنار
دامداري محزون - كشت و صنعت كارشينا
دامداري مشهدي محمد حسين
دامداري مشهدي اصغر
دامداري عليرضا عرب احمدي- شاهرود
كشت و صنعت افق قلعه پارسيان
دامداري بهمن نژاد
دامداري رجبي - محمد زاده
شرکت رستاك سازان فجر توس
دامداري رشمي
دامداري محمد علي اسلامي- يزد
دامداري فيروز
دامپروري فراپويان زرين سها (عزيزيان)
مجتمع گاو شيري محمودي- يزد

دامداري احمد رحمانی

 
شرکت نامفر - اصفهان
مجتمع کشت و دام فتاحي - اصفهان
کشت و دام پارياب - خوزستان
شرکت اصفهان کشت
مجتمع شير و گوشت زاگرس شهرکرد
نوين ملاير
شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس  - مغان
مجتمع زمانه - اصفهان
دامداري سانيان (هاشمي سابق) - اصفهان
شرکت يکتا فضل کوير - کاشان
دامپروري و كشاورزي لبن - تهران
شرکت کشت و صنعت خرمدره - زنجان
گاوداري اخوان شجاعي - اصفهان
شرکت فضيل - مبارکه
فراسو جام پارس - تهران
کشت و صنعت سبز مشيز - بردسير کرمان
اصفهان شير
مجتمع دامپروري کشاورز (موحد) - نجف آباد اصفهان
شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود واحد ظفر - نيشابور
دامداري موقوفات ملک واحد فريمان
شير و گوشت اکبريان - ايران سبز
روانسر
تليسه نمونه
کشاورزي و دامپروري ياسوج
دشت آذر نگين - تبريز
مگسال
قيام
نگين فام خوزستان
شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود واحد قدس - نيشابور
مجتمع شير و گوشت مهدشت - ساري
دام کشاورز بينالود
سپاهان گلدشت - اصفهان
شير و گوشت سلطان محمدي - اصفهان
شرکت کشت و صنعت بهاره - اراک
کاويش مشهد - مرغاب
شرکت هامون
دامداري کوهسار و زرين دشت - اصفهان
دامداري حاج حسن علي حاجيان
دامداري بهاران - آقاي نعمت بخش
دامداري حاج محمدرضا ارباب - اصفهان
شرکت زراعي دهکده رضوي
مجتمع شير و گوشت زه تاب - اصفهان
شرکت اگدام - قزوين
دامداري ضيايي - قلعه شور اصفهان
مجتمع کشت و دام پيماني - مورچه خورت اصفهان
مجتمع صنعتي علافچيان - اصفهان
گاوداري برادران طاهرلو - شهريار
گاوداري اصغر اميني - اصفهان
دامداري شفيعي پور - خنداب اراک
شرکت شهاب دام ( نيشابور )- واحد سوران
آقاي مهندس رضواني (نماينده)
مجتمع کشت و دام کشتکار - اصفهان
دامداري رضا مسيبي - مورچه خورت اصفهان
دامداري پهلوان نژاد - اصفهان
کشت و دام امين (شير سويا) - زيار اصفهان
دامداري ايرواني- حر - شهرک صنعتي جي
دامداري مشهدي - اصفهان
دامداري علي استخري - شيراز
شير و گوشت حسيني - اصفهان
کشاورزي دامپروري ملارد شير - تهران
تعاوني شير افشان سوران
پاده گلستان
دامداري شيربخت
کشت و دام کلاه قاضي
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس
دامداري نور مصفا - مورچه خورت اصفهان
دامداري متين فر - اصفهان
فردوس دام گرمسار ( آرمان سبز دلسا - گرمسار)
گاورداري محموديان - شهرضا اصفهان
گاوداري ايمان حر - اصفهان
شرکت شير و گوشت کامياب - شهرکرد
دامداري رضا مهرابي - اصفهان
دامداري دکتر مرتضوي - اراک
شرکت ممتاز شير - ملاير
دفتر هلدينگ دامپروري مزرعه نمونه آستان قدس رضوي
شرکت کشاورزي و دامپروري عبدالرضا خزاعي - مشهد
شرکت آذر يسار - تبريز
احرار سپاهان
گلدشت نمونه
فکا
بهدام صنعت ري
کشت و صنعت پگاه همدان
دامداري مهندسيه
شير و گوشت نصيري - اصفهان
شرکت دامداري بازوي کشاورز
گاوداري حاج اسداله جعفري - شيراز
دامداري محمد رضا مسيبي
شير و گوشت کاوند
دامداري اصيل - شکراني - اصفهان
دامداري مختاري
گاوداري سجاد گلدشت
شرکت ارگ دامپروران مهريز - يزد
شرکت سرمايه گذاري و دامپروري شير و گوشت پارس
گاوداري نيسان کشت - اصفهان
دامدشت ساوه
دامداري حسيني - پسر سيد علي- اصفهان
دامداري مرتضي جوانبخت
مجتمع شير و گوشت صفايي - اصفهان
دشت گلستان شرق سها- فرهمند ( اصفهان)
کشت و دام عليان - نجف اباد
تليسه دام نيشابور
شير و دام بنياد _ واحد دام اصيل ( محيا)
دامپروري موحد گستران جوين - نيشابور
تعاوني وحدت
كشاورزي دامپروري چالتاسيان- صفاري
دامداري برمايه
شير و گوشت کوثر
دامداري کريمي 110 - اصفهان
دامداري کاکاجان جعفري - شيراز
دامداري اسکندر محمدي - شيراز
مجتمع کشت و صنعت توداک
دامداري رهنمايي - اصفهان
تعاوني دامداري کشاورزي گلپا گلشن گلپايگان-خامسي
دامداري حاجي آباد - نيشابور
گاوداري عباس و حسين دهقان - يزد
مجتمع شير و گوشت ثمري - اصفهان
گاوداري ميلاد (قائم آل محمد) - اصفهان
مجتمع کشت و صنعت هلال احمر - نيشابور
مجتمع صنعتي کشت و دام جلاليه - اصفهان
دامداري امين مظاهري - اصفهان
تعاوني پرورش کاران - قزوين
شرکت زرين کشت پايدار زرنديه - اراک
كشاورزي و دامپروري تليسه اصيل جهان - صفاري ( حصارك
مجتمع شير و گوشت سپهان - تهران
شرکت ميلشبار - يزد
كشت و صنعت پرديس زاگرس (پرويز اصغري - شيراز)
كشت و دام كيميا بهبود مهردشت- هسنيجه - اصفهان
دامداري ابريشمي - مشهد
شرکت زاهد پارس - تهران
مجتمع کشت و دام اخوان زارعي - اصفهان
شرکت تعاوني کشاورزي دامداران يزد - يزد
دامداري منوچهر حاج محمد علي - تهران
شرکت فجر اصفهان
گاوداري نصر - اصفهان
دامداري سيد جمال حسيني - اصفهان
دشت گل کردستان واحد قروه - کردستان
گاوداري حمزه نجاتي - شيراز
کشت و صنعت اشراق  ( سپيدان) - کرج
دامداري موقوفات ملک واحد چناران
مجتمع کشت و صنعت آوين دشت - قزوين
دامداري حسيني نژاد - سمنان
دامداري مهري - شهرکرد
پيشگامان دامپروري دانا - حامي سرمايه اقتصاد
کشت و صنعت روزان
گاوداري حسنعلي عباسي ( گرگاب ) - اصفهان
گاوداري قهرمان آذربرزين - اراک
دامپروري دام گستران کوير - يزد
گاوداري منصوري - اصفهان
دامداري ستاري - تبريز
دامداري يارمحمد ضرغامي - شيراز
دامداري اشراقي- اصفهان
گاوداري رضا کريمي
دامداري حسين پور - شيراز
شرکت ابراهيم آباد آرزوئيه - قلعه گنج
دامداري اميني
دامداري حاج حسن طاهر آبادي
شرکت سهامي زراعي اسلام آباد
دکتر خلج  ( کوشا گستر)
دامداري حبيب اله- تهران
شرکت تعاوني گاوداران صنعتي شاهرود
دامداري روز چنگ- نگين خورشيد زريبار مريوان
دامداري خدابخشي - مشهد
دامداري رضوان
دامداري نگين فلاورجان
دامداري قاسمي
دامداري هجري
شرکت چند منظوره صادق- شيراز
کشت و صنعت مزرعه شبان
دامداري ايوان غرب ايلام ( قيام )
دامداري دکتر  وکيل گيلاني (فلاح)
دامداري عليرضا و مرتضي پور سخي
دامداري يزداني
دامداري رحيمي جواد
دامداري برادران ابويي يزد- ( بهار دشت)
دامداري علي اکبريان - کرج
دامداري شمس - کندري
دامداري عباس برشلو
شرکت کشت و صنعت فرخي روانسر
دامداري محمد ابراهيمي - شاهرود
دامداري تبرک
دامداري مجيد اعظمي - نيشابور
گاوداري شهيد اسدي ( طغياني- ملکي)
شرکت  کشت و صنعت شاخص گلهر
دامداري فخرآبادي - مشهد
دامداري مهدي خسروجردي - مشهد
دامداري خسروي کرمان
دامداري داوري- دولت اباد
دامداري دهکده شير - شريفي قم
شرکت کشت و صنعت شريف آباد
دامداري عمادي
دامداري شاملي
دامداري ميرعلي ملک
دامداري رمضاني - بويين زهرا
جناب آقاي انگشترساز- دامداري شريف
کشت و صنعت و دامپروري مرواريد ولايت دهدشت
موسسه تحقيقات علوم دامي کشور
مزارع نوين ايرانيان
دامداري كشت و صنعت بيد مشك ( مشهد)
مجتمع كشت و صنعت فردوس
دامداري ماراسپرغم - كرمان
شرکت سهامي زراعي گلپايگان
شرکت دامپروري و كشاورزي جهان صالح
دامداري حقيقي- تبريز
دامداري دلاوري پور - يزد
دشت ابرار قم - صالحي
دامداري قزويني - اصفهان
دامداري قطبي
شرکت  كشاورزي عمران و ابادي بستان ايران
دامداري شير و دام كنگاور واحد ماهيدشت- كرمانشاه
دامداري صادقي
دامداري شاكري
شرکت کشاورزي دامپروري سوران-  فاز 1 مشهد
دامداري مختاري - اصفهان
دامداري كريميان
دامداري باقري- زرين شهر ( دامداري به پرور)
دامداري علاقه بنديان  ( کبوتري )
دامداري صالحي - قزوين
دامداري اميني - کرمانشاه
دامداري منافي - رامسر
شرکت تعاوني گاوداران خميني شهر -شفيعي
دامداري مهر گوشت خان بابا - زيار
دامداري دامينه- سبزوار
دامداري فلاحت پيشه محمود
دامداري حاج اسفنديار معافي- قزوين
نسيم بركت - به كاشت صنعت نور بامداد
تعاوني دامپروري دامدشت - يزد
دامداري محمودي ( اصلاح نژاد دام)- يزد
كشت و صنعت دامپروري صبا پگاه لرستان
دامداري هامون سبز- تيران
دامداري سليمان نژاد
دامداري پرمايه
دامداري شريفيان - دولت اباد
دامداري سپهري - كرمان
دامداري شير و گوشت آريا مباركه - قاراخاني
شركت شير و گوشت اسدي - مباركه
دامداري مجتمع كشت و دام مهدي احمدي- بران شمالي
دامداري روزي طلب- گرجستان
مزرعه سرودشت - ساقي ( مشهد)
دامداري اميرخسرو  ( عرب پور)- كرمان
سازمان نظام مهندسي فارس
دامداري پيروز - يزد
دامداري گرجي - نيا گاو
دامداري شارقي
دامداري زارعي مرودشت
دامداري تركمان- ملارد
دامداري مهدي علينقيان
مركز تحقيقات گاودشت
دامداري ابويي مهريز - بوستان كوير
دامداري آريافر- نيشابور
شرکت كشت و صنعت دهلق
دامداري اميران ( شمعائيان)
شرکت سرو زرع قزوين
دامداري وكيلي
اجداد ماهيدشت
شاه نظري
مجموعه صيانت آب و خاك
مجتمع دامپروري و كشاورزي عباسي
شرکت مدبر کشت توس
دامداري کشاورز- مرودشت
كشت و صنعت ميثاق سبز سپاهان
دامپروري فراپويان زرين سها (عزيزيان)
دامداري فيروز
دامداري محمد علي اسلامي- يزد
دامداري رشمي
شرکت رستاك سازان فجر توس
دامداري رجبي - محمد زاده
دامداري بهمن نژاد
كشت و صنعت افق قلعه پارسيان
دامداري عليرضا عرب احمدي- شاهرود
دامداري مشهدي اصغر
دامداري مشهدي محمد حسين
دامداري محزون - كشت و صنعت كارشينا
دامداري گلنار
مجتمع كشاورزي و دامپروري شهداي كياني
دامداري ابوتراب بخشي  شاهرود
دامداري آلونك دام
دامداري گمرگان
دامداري تعاوني دامي زراعي شهيد آباد - فارس
دامداري چهاردانگه
دامداري صفاري- عباسي
بهبود شيمي كيمياگران
دامداري اكبري - اصفهان
شرکت كشت و صنعت بهستان كاشمر
توليد و عمران كشاورزي - دامداري دشت
شرکت كشاورزي و دامپروري و گلخانه اي غزال شريف آباد
كشت و صنعت پگاه ادينه سبز
دامداري قيدرلو
دامداري طباطبايي
مجتمع توليد گوشتي وکشاورزي اشکان طيور غرب - باوانه
دامداري سجاد توس
دامداري طلا شير کيان
دامداري کريمي
دامداري شبستان- رفسنجان ( غفاري)
دامداري کربلايي
دامداري شاطريان
دامداري زاينده رود
دامداري احمدي - جديد
دامداري محمودي - جديد
دامداري مهدي ميرزآقا ( رهنما)
دامداري رضايي - بانك مركزي
شرکت كشت و صنعت رويش طلايي
پژوهشگاه جهاد دانشگاهي ابن سينا
شرکت مزرعه سانن ( بهادر سلطاني)
شرکت كشاورزي و دامپروري ران
دامداري فرادانه - شهركرد
دامداري دشتكي - نيشابور
دامداري فرزانه
اجداد سپيدان كوثر - واحد ابهر
دامداري رحيمي - شاهرود
دامداري مفخم
دامداري رحيمي نژاد
دامداري طباطبايي - شاهرود
دامداري نصري
دامداري طهماسبي پور - قزوين
كشت و صنعت و دامپروري ارس دام آرشام
دامداري بهمني
كشت و صنعت پارسيا ژن
دامداري اخوان براهيمي
دامداري زراعي
دامداري عباسپور
دامداري ذبيحي - سرباز مشهد
دامداري سليميان
دامداري سليمي- تبريز
دامداري كهنگي
دامداري نبي
شاه حسيني
دامداري صادق پور
كشت و صنعت رستن - كوثرمدار
دامداري دهقانيان
دامداري سليم النفس - تبريز
دامداري جاوداني
دامداري سنگسر
دامداري نجم
دامداري غايبي
رويان دام اسپادانا
دامداري عابدي محمد حسين
دامداري عابدي - محسن
دامداري عليان 3
دامداري قرباني - سبزوار
دامداري  ثاني آباد (كيانوش)
كشت و صنعت رسالت طوس
دامداري مازندراني
دامداري اميني - خرمدره
اوقاف يزد - زارعي
دامداري وفايي
دامداري جعفري حسين - ابراهيم
دامداري احمدي نيا امير
شرکت مهر ماندگار گلستان
كشت و صنعت سبز غزال
دامداري سجادي
موسسه دامپروري استان قدس رضوي - تربت جديد
دامداري ضميري موسوي
دامداري فنايي خداداد ( محمد حسين)
كشت و صنعت سبز غزال واحد 2- شهريار
دامداري صبا - فراهاني
كشت و صنعت مزرعه برن - موسوي نسب سيد علي نقي
صالحي - كاشمر
دامداري ابن علي - واحد 2
شرکت بهين تليسه گلستان
دامداري ملكي
دامداري حسيني قارنه
دامداري زيرابهپرور
دامداري كاوندي
دامداري حاج فتحعلي
دامداري سبزعلي
دامداري بهار زنده رود ( بهاران)

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

  • توليد نرم افزارهاي تخصصي
  • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
  • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
  • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
  • مشاور و مجري سيستمهايERP
  • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir