زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار ثبت اطلاعات كاليبراسيون دستگاههاي شركت گاز

 

هدف اين نرم افزار ثبت و كنترل سوابق اطلاعات كاليبراسيون و تعميرات مربوط به دستگاهها ي اندازه گيري شامل حجم سنج، غيرحجم سنج و قابل حمل مي باشد.

از قابليتهاي اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- امكان ثبت نواحي و ايستگاههاي مربوط به هر ناحيه همراه كد شناسايي ايستگاه

 

2- ثبت اطلاعات شناسنامه اي دستگاهها و در صورت نياز تخصيص به محل مورد نظر

 

 

3- امكان ثبت عمليات كاليبراسيون اعم از ارسال و عودت به صورت انفرادي و تجميعي همراه نام شركت مقصد

4- امكان ثبت اطلاعات كاليبراسيون براي دستگاههاي غيرحجم سنج و قابل حمل در چند نقطه مختلف

5- امكان ثبت اطلاعات تعميرات

 

6- امكان جستجوي كلي در اطلاعات وارد شده ، مشاهده سوابق هر دستگاه اعم از تعمير و يا كاليبراسيون و چاپ اطلاعات نمايش داده شده

7- آلارم براي نمايش دستگاههايي كه تاريخ كاليبراسيون آنها نزديك است (بر اساس تعداد روز مانده، ليست دستگاهها قابل مشاهده مي باشد)

8- آلارم براي نمايش دستگاههايي كه از تاريخ كاليبراسيون آنها گذشته و هنوز براي كاليبراسيون ارسال نشده اند (بر اساس تعداد روز گذشته، ليست دستگاهها قابل مشاهده مي باشد)

 

 

9- ليست گزارشات آماده شامل :

- تعداد ارسالي براي شركت خاص در بازه زماني مشخص

- تعداد دستگاهي كه در هر ايستگاه در سال مورد نظر راه اندازي شده است

- تعداد دستگاهي كه در هر ناحيه در سال مورد نظر راه اندازي شده است

- تعداد دستگاهي كه كاليبره شدن

- در سال انتخابي براي هر ماه چه تعداد دستگاه براي هر شركتي ارسال شده

- گزارش تعميرات يك دستگاه

- گزارش سوابق دستگاه خاص

- گزارش كلي عمليات

- گزارش هزينه در يك سال

- ليست استگاهها

- ليست اطلاعات تست غيرحجم سنج

- ليست مشخصات ايستگاهها

- ليست نتايج كاليبراسيون حجم سنج

- ليست نتايج كاليبراسيون حجم سنج خاص

- ليست نتايج كاليبراسيون غيرحجم سنج

- ليست وسايل حجم سنج نواحي

- ليست وسايلي كه تاريخ كاليبراسيون آنها رسيده

- ليست وسايلي كه وضعيت ارسالي دارند

برخي ويژگي هاي نرم افزار :

- قابليت نصب و استفاده آسان

- امكان ساخت انواع گزارش با استفاده از نرم افزار گزارش ساز و گزارش نويس رز

- قابليت گسترش نرم افزار

- تحت ويندوز

- قابليت تبديل به شبكه

- قابليت انتقال اطلاعات از نرم افزار هاي قديمي

- پشتيباني آنلاين از طرق سايت و تلفن

- قيمت پايين خدمات

- و ...