زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار محاسبه حقوق گارگران فصلي

 

قابليت هاي اين نرم افزار به شرح زير مي باشد:

1-امكان ثبت اطلاعات كارگران مانند محل كار و محل اقامت (در صورت اقامت كارگران در محل كارگاه) و كسر از حقوق مخارج اقامت

2-امكان ثبت مساعده و كسر از حقوق كارگران( براي كارگراني كه در كارگاه اقامت دارند)

3-امكان محاسبه حقوق براي كارگران به نسبت كاركرد آنها

4-امكان محاسبه حقوق در بازه زماني مشخص براي كارگران دلخواه

 

برخي ويژگي هاي نرم افزار :

- قابليت نصب و استفاده آسان

- قابليت گسترش نرم افزار

- تحت ويندوز

- پشتيباني آنلاين از طرق سايت و تلفن

- قيمت پايين خدمات

- و ...