زبان خود را انتخاب کنید

فيلم تبليغاتي شركت مديران

شركت مديران

توليد نرم افزارهاي تخصصي

مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل

مشاور و مجري در طراحي و پياده سازي سيستم هايPM,CM

مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات

طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي سازماني و تجاري

مشاور و مجري سيستمهايERP

مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد

آيدي تلگرام : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : 031034401105-34401393