زبان خود را انتخاب کنید

نحوه استفاده از جدول ذخيره موقت نرم افزار مديران

نرم افزار مديريت دامپروري شركت مديران

ثبت مشخصات دام هاي دامداري با موجودي كل گله ( دام هاي زنده ي نر و ماده و شيري و غير شيري)

آيدي تلگرام مديران : @ModiranCo

اينستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس دفتر : 031-34401105-34401393