زبان خود را انتخاب کنید

فيلم آموزشي نرم افزار مديريت گاو شيري - بانك اسپرم

 

امکان وارد کردن اسپرم هایی که در تلقیح ها استفاده شده به نرم افزار(وارد کردن اسپرم های جدید به انبار)،

آپدیت کردن لیست اسپرم ها، با انتخاب هر اسپرم در انبار اسپرم می توان گردش آن اسپرم در انبار را

مشاهده کرد .