زبان خود را انتخاب کنید

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران - بخش سم چینی

وارد کردن اطلاعات مربوط به سم چینی بصورت فردی و جمعی(وارد کردن اطلاعات دسته ای از طریق اکسل از پیش تهیه شده)، مشخص کردن علت

مراجعه دام برای سم چینی، امکان اصلاح و یا حذف اطلاعات وارد شده، گزارش تهیه کردن از دام هایی که در تاریخ مشخصی سم چینی شدند