pdf "الگوي درگيري اسكلتال بروسلا مليتنسيس در كودكان : مقاله مروري

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آرتریت, اسکلتال, بروسلوز, کودکان 14 دانلود

دانلود (pdf, 2.49 MB)

كتابچه_نهايي_شده_همايش_2 (6).pdf

بروسلوز يكي از بيماري هاي شايع مشترك انسان و دام و بدليل ماهيت ازمان , تمايل به عود و عوارض بالقوه ناتوان كننده آن از مسايل مهم بهداشتي جهان ميباشد. سالانه بيش از نيم ميليون نفر در دنيا به اين بيماري مبتلا مي شوند . اين تب پر افت و خيز كه در منطقه مديترانه از زمان بقراط ،در 450 سال قبل از ميلاد مسيح شناخته گرديده، توسط رومي ها نيز در بيش از 2000 سال قبل توصيف شده است. بروسلوز , در كشور ما اندميك است. موارد اين بيماري در ايران ازسال 1368) 170 مورد در يكصد هزار) تا 1380) 25 مورد در يكصد هزار) كاهش داشته و پس از آن تا سال 1384) 39 در يكصد هزار) افزايش نشان ميدهد و در استانهايي مانند همدان ,مركزي ,آذربايجان شرقي و زنجان در حدود 98 تا 130 در يكصد هزار گزارش شده است . اين بيماري توسط ارگانيسمي متعلق به جنس بروسلا ايجاد مي شود. بروسلا يك باكتري گرم منفي داخل سلولي، هوازي اختياري و غير متحرك است كه اسپور توليد نمي كند. اين جنس بر اساس تفاوتهاي آنتي ژني و ميزبان اوليه شامل هفت گونه مي باشد: بروسلا مليتنسيس (گوسفند و بز)، ب. آبورتوس (گاو)، ب. سوئيس (خوك)، ب. اويس (گوسفند)، ب. كنيس ( سگ)، ب. نئوتومي (موشهاي صحرايي) و ب. ماريس (پستانداران دريايي). بروسلوز بيماري تبداري است كه بدليل تظاهرات سيستميك گوناگون و غيراختصاصي ,در تشخيص افتراقي بسياري از بيماريها قرار ميگيرد. بيماري استخوان و مفاصل كه شامل آرتريت، اسپونديليت و استئوميليت ميگردد، شايعترين عارضه بروسلوز محسوب ميگرد] ١٥ مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي | Infectious Disease & Tropical Medicine Research Center Shaheed Beheshty University of Medical Sciences and Health Services چهارمين همايش كشوري بروسلوز 24 -22 آذرماه سال 1390 4 th National Iranian congress of Brucellosis (13-15 December 2011) د رگيري اسكلتال بروسلوز ابتداء در سال 1904 يعني تقريباً 20 سال پس از كشف باكتري تب مالت توسط Bruce David Sir، و از آن تاريخ تاكنون گزارشات متعدد ديگري از كشورهاي مختلف منتشر شده است . با (1 (بوسيله Kennedy گزارش داده شد اينحال در مورد ميزان شيوع و شكل غالب درگيري آن خصوصا در گروه سني كودكان آمار جامعي وجود ندارد. هدف از اين مطالعه بررسي و جمع بندي گزارشات موجود از درگيري سيستم اسكلتال در بيماري بروسلوز ، در كودكان است. متدولوژي مطالعات مورد استفاده از نوع مشاهده اي ( Observational ، (منحصرا در گروه سني كودكان ، يا مقايسه اي بين گروه كودكان و بالغين بود. تشخيص بروسلوز ميبايست بر اساس وجود علايم باليني مرتبط با بروسلوز در همراهي با كشت خون يا مغز استخوان مثبت و يا سرولوژي (تست Wright حداقل 160/1 ( صورت گرفته باشد. با وجوديكه عوارض اسكلتال بيماري براي هر چهار گونه اصلي بروسلا تعريف گرديده ، ولي بنظر ميرسد اين دسته از عوارض بعلت پاتوژنيستي بيشتر melitensis. B ،در بيماري نــاشي از اين گونه شــايعتر باشد. از طرف ديگر با عنايت بــه اينكه مـــوارد بيماري در كشور ما نيز عمدتا ناشي از melitensis. B ميباشد، در مرور مقالات فقط از گزارشاتي استفاده گرديد كه عامل اصلي بروسلوز در آن، melitensis. B باشد. 

pdf -بیماری کزاز (تتانی) جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in بیماری_حاد_عفونی, بیماری_کزاز, تتانی, تکسین, کلستریدیوم_تتانی 1 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (31).pdf

يكي بيماري حاد و عفونی در پستانداران

 عامل بیماری سبب تولید توکسین و اثر بر روی اعصاب عامل بیماری: کلستریدیوم تتانی

حیوانات حساس: • بیشترین حساسیت در تک سمی ها خصوصا اسب • در درجه دوم انسان و سپس گاو (خصوصا بعد از آبستنی) • در گوسفند و بز بعد از پشم چینی و اخته و در بره ها از طریق بندناف • به ندرت در خوک و گوشتخواران (سگ) • مقاوم بودن طیور به بیماری

مشترک بودن بیماری • بیماری مشترک بین انسان و حیوان و قابل انتقال به انسان

منبع عفونت و انتشار بیماری • خاک به ویژه خاک های زراعتی • مدفوع اسب، گاو، گوسفند، سگ، مرغ، موش صحرايي و خوكچه هندي و گاهی در مدفوع انسان

راه های انتقال بیماری • پوست (خصوصا زخم های عمیق) و جراحات سم • مجاری تناسلی هنگام زایش در گاو • بند ناف • پشم چینی و قطع دنبه • اخته کردن

درمان • خودداری از وارد کردن استرس به دام • نگهداری دام در محلی آرام، بی سروصدا و فاقد نور • استفاده از غذای سهم الهضم • حفظ تعادل مايعات و الكتروليت هاي بدن و تامين مواد غذايي مورد نياز از طرق مختلف تزريقي • ضدعفونی کردن محل زخم • تجویز آنتي توكسين كزاز، آنتی بیوتیک و داروهای آرام بخش

کنترل و پیشگیری الف- واکسیناسیون • استفاده از توکسوئید کزاز دو بار به فاصله ۸-۶ هفته و تزریق مجدد۶ تا۱۲ ماه بعد • در صورت وقوع زخم تزریق یک مرتبهاز توکسوئید کزاز • در صورت عدم تزریق توکسوئید کزاز و وقوع زخم، استفاده از سرم کزاز و ایجاد ایمنی غیرفعال ب- رعایت مقررات بهداشتی • قرنطینه کردن دامهای ورودی جدید • جلوگیری از وارد شدن آسیب و زخمی شدن بدن دام • ضدعفونی کردن محل نگهداری دام و وسایل

pdf -فرم آلدئید یا فرمالین جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in ضدعفونی_شیمیایی, فرم_آلدئید, فرمالین, میکروارگانیسم 1 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (25).pdf

 فرم آلدئید به شکل گاز است که حدود 40 %آن در آب حل می شود. محلول محتوی گاز، فرمالین یا محلول فرم آلدئید نامیده می شود  یک ماده ضدعفونی کننده قوی در شرایط مناسب حرارت و رطوبت  استفاده برای بخار دادن و رفع بوی لاشه یا فضولات  تاثیر گذار روی تمام اجرام، هاگ (محلول 4 (%و تخم انگل ها (محلول 10(%  تاثیر بسیار روی میکروب سل  استفاده از محلول برای ضدعفونی کردن محوطه های محدود جایگاه و وسایل  عدم آسیب به فلزات و رنگ اشیاء  استفاده از بخار برای ضدعفونی کردن علوفه و مواد دانه ای و اشیهنگام استفاده از فرمالین باید به نکات زیر توجه داشت • مرطوب کردن محل (حداقل 15 دقیقه قبل از استفاده) زیرا فرمالین به صورت خشک اثری روی میکروارگانیسم ندارد • نبودن درجه حرارت محیط کمتر از 18 درجه سانتیگراد • مسدودکردن کامل منافذ محل مسدود بودن منافذ و درها حداقل تا 8 ساعت • فرمالین سمی بوده و محرک مخاطات بینی و چشم ها است • سخت و خشن کردن پوست در اثر تماس طولانی مدت با محلول غلیظ فرم آلدئید • برای هر 28 مترمربع حداقل 300-280 گرم فرمالین لازم است

pdf -فنل یا اسید کربولیک (ضد عفونی کننده شیمیایی) جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in اسید_کربولیک, ذغال_سنگ, ضدعفونی_کننده_شیمیایی, فنل, مزایا_معایب_فنل 1 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (23).pdf

 اولین ماده شیمیایی مورد استفاده به عنوان ضدعفونی کننده  منشا آن قطران ذغال سنگ  به صورت کریستال است که برای حل نمودن آن از حرارت استفاده می شود و سپس 10 %آب یا گلیسیرین به آن اضافه خواهد شد  مکانیسم اثر: با پروتئین های دیواره ارگانیسم ترکیب می شوند  بیشتر روی باکتری های گرم مثبت تاثیر دارد و روی ویروس ها بی تاثیر است  استفاده از محلول گرم 5 %برای ضدعفونی کردن جایگاه دام  استفاده از محلول گرم 5 %به مدت یک ساعت برای وسایل (با غوطه وردن کردن)  استفاده از محلول گرم 2-1 %برای ضدعفونی کردن زخم ها  استفاده از محلول گرم 5/0 %برای ضد عفونی اندام های تناسلی دام

مزایا

• اثرات خوب روی سطوح • عدم از دست دادن خاصیت خود در اثر نور و تماس با هوا • عدم خوردگی فلزات یا الیاف پارچه ای • معمولا برای ضدعفونی کردن جایگاه دام که توده مواد آلی وجود دارد بسیار مناسب است • سبب از بین رفتن هاگ باکتری در صورت تماس با فنل حداقل برای 24 ساعت

معایب • سمی و دارای بوی نامطبوع و نافذ • داخل شدن در شیر و گوشت • عدم خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی محلول سرد استفاده بصورت گرم • بیشتر از 10 %آن در آب حل نمی شود شناورشدن قطرات کوچک فنل روی مایع سوزاندن بافت های بدن • ارزان و همه جا یافت می شود اما بدلیل میزان استفاده بالای گران تمام میشود • محلول فنل حتی با غلظت کم سبب بی حسی، حس لامسه انگشتان • حساسیت زیاد گربه به فنل

pdf :اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in طبقه_بندی_ویتامینها, متابولیسم, واکنشهای_شیمیایی, ویتامینها 2 دانلود

دانلود (pdf, 3.61 MB)

ویتامینها.pdf

*ویتامین ھااجزای کلیدی وضروری متابولیسم ھستندکھ علاوه بر شرکت درفعالیت ھای مربوط بھ رشد وتولید مثل، حیات پرنده راحفظ مکنند *ویتامین ھا دربسیاری از واکنشھای بیوشیمیایی شرکت دارند ودر متابولیسم موادغذایی حاصل از ھضم پروتیین ھاوکربوھیدراتھا وچربیھانیز دخالت دارندووجود ویتامین برای کارکردھای سلولی لازم است ویک ویتامین ممکن است در چندین کارکرد فیزیولوژیک دخیل می باشد *ویتامینھا مواد مغذی وضروری در تغذیھ انسان ودام بشمار می روند'ھمانطوریکھ اشاره شد در وظایف حیاتی بدن از جملھ نگھداری، رشد،سلامت وتولید مثل نقش کلیدی دارند *ویتامینھا دو ویژگی مھم دارند: ١ (احتیاج روزانھ بھ ھر ویتامین ناچیز بوده واز این رو بامواد مغذی پر مصرف مثل پروتیینھا،چربیھاوکربوھیدراتھا متفاوت میباشند.ویتامینھا در فرایند ساخت وتجزیھ نقش واسطھ دارند بدون انکھ بعنوان ترکیب ساختاری عمل کنند ٢(ویتامینھا ترکیبات آلی بوده واز این نظر از موادمعدنی کم مصرف مثل آھن،منگنزو....کھ آنھا جز ترکیبات ضروری می باشند متمایز می گردنند....ھدف کلی صنعت طیور،دستیابی بھ بھترین سرعت رشد،ضریب تبدیل مناسب،کسب عملکرد مطلوب و سلامت گلھ می باشد.تمام مواد مغذی شامل پروتیینھا،کربوھیدراتھا،چربی ھا ومواد معدنی و اب برای اعمال حیاتی ضروری می باشند.اما ویتامینھا یک ویژگی اضافی دارند وآن اینکھ حیوان برای مصرف موثرسایر مواد مغذی دان،نیاز بھ مقدار کافی از ویتامینھا دارد.بنابراین تغذیھ بھینھ تنھا زمانی رخ میدھد کھ دانی کھ بھ پرنده میدھیم، مخلوطی مناسب ازموادمغذی کم مصرف و پرمصرف باشد بطوریکھ مواد مغذی آن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسد. امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی وپیشرفتھای ژنتیکی در سویھ ھای تجارتی،اصلاحات تغذیھ ای وبھبود تجھیزات وبرنامھ ھای مدیریتی و.....جھت بدست آوردن عملکردمطلوب از گلھ ھا، نیاز بھ ویتامین ھا بھ میزان قابل توجھی افزایش یافتھ.علاوه براین پرورش متراکم، استرسھای متابولیکی ومحیطی،آلودگیھای دان با مایکوتوکسینھا،بیماریھاواستفاده ازداروھاو.....می تواندموجب محدودیت یا حتی ممانعت ازعمل بعضی از ویتامینھا شود. باتوجھ بھ اینکھ تھیھ ومصرف ویتامینھا ازمنابع طبیعی بخاطر اختلافات موجود درمقدارویتامینھا درعلوفھ ومواداولیھ دان(بستھ کھ احنیاجات ویتامین طیور از طریق مکمل ھای غذایی و...تامین بشھ. بھ شرایط کاشت،زمان برداشت،فرآوری، نقل وانتقال وذخیره و...) قابلیت دسترسی بھ ویتامینھا غیرقابل پیشبینی ھست.لذا بھتره (١(ویتامینھا محلول در چربی **ویتامینھا. براساس قابلیت حل در چربی یا آب بھ دو گروه تقسیم می شوند : K ,E ,D ,A ویتامینھا شامل ویتامینھا محلول درچربی دارای کربن، ھیدروژن واکسیژن می باشند وبرای متابولیز شدن بھ مقداری چربی نیاز دارند.این ویتامینھا معمولا بصورت پروویتامین درگیاه وجوددارند کھ دربدن طیوربھ سرعت تبدیل بھ ویتامین حقیقی می شوند. درچربی موجب ذخیره سازی در کبد و بھ مقدار کمتر در سایر بافتھای بدن می شود. این ویتامینھا درسلولھای چربی پرنده ذ خیره میشوندواضافی ازطریق مدفوع دفع میگردد ومصرف بیش از نیاز ویتامینھا محلول از بین ویتامینھا محلول درچربی، ویتامین K در دستگاه گوارش(سکوم وروده بزرگ) بوسیلھ میکروامرگانیسم ساختھ می شود ویتامینھا محلول درچربی، در متابولیسم اجزای ساختاری بدن نقش دارند.مثلا ویتامین A در حفظ ونگھداری یافتھای اپیتلیوم وچشم،ویتامین D در متابولیسم استخوان،وینامین E در نگھداری بافتھای پیوندی و ویتامین K در انعقاد خون نقش دارد. (٢ (ویتامینھا محلول درآب شامل ویتامینھا گروه B: تیامین( ١B،(ریبوفلاوین(٢B،(اسیدپانتوتنیک،پیریدوکسین(۶B ،(نیاسین، اسید فولیک، بیوتین، کوبالامین (١٢B،(ویتامین C و کولین ویتامینھا محلول درآب دارای کربن، ھیدروژن، اکسیژن بھ اضافھ نیتروژن و کبالت یاگوگرد ھستند.وبرای انتقال انرژی مورد نیاز میباشند. ویتامینھا محلول درآب دربافت بدن ذخیره نمی شوند(بجز ویتامین ١٢B (بنابراین باید از طریق جیره بطور روزانھ تامین شوند. ویتامینھا محلول درآب جزو کوآنزیم ھای دخیل در متابولیسم مواد مغذی ھستند وباتوجھ بھ نقش اساسی آنھا در متابولیسم انرژی وپروتیین، نیاز بھ آنھا بطور مستقیم تحت تاثیر مصرف انرژی وپروتیین است.. "روشھای مصرف ویتامینھا درگلھ ھا مرغ مادر!" میشود. اصولا ویتامینھا بصورت مکمل ھای ویتامینھ وپرمیکسھا دردان ویا بشکل محلول در آب بھ روش آشامیدنی برای گلھ ھا مصرف روشی کھ خودم فعلادر گلھ ھای مرغ مادر گوشتی انجام میدھم بدین ترتیب است کھ: در دوره پر ورش تا ھفتھ ۶ از مکمل دوره پرورش براساس نیازمندی سویھ مربوطھ بادوز ۴.Kg۵/tوادامھ تا ھفتھ ١۵ بھ میزان kg۵/t واز ھفتھ ١۶ بھ بعد از مکمل دوره تولید براساس نیازمندی سویھ مربوطھ تاھفتھ ٢١ میزان مصرف kg۵/t واز ھفتھ ٢٢الی حدودا ھفتھ ٣٧_ ۴٠ مقدار ۴.kg۵/t وادامھ آن با دوز kg۵ تا۴.kg۵/t می باشد

pdf BMP بررسی ژن 15در گوسفندان افشاري

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in بررسی_ژن_15, گوسفند_افشاری 38 دانلود

دانلود (pdf, 223 KB)

بررسی ژن 15 در گوسفندان افشاری.pdf

افزایش تعداد بره به ازاي هر میش به عنوان راهکاري براي افزایش بهرهوري در پرورش گوسفند مورد توجه زیادي قرار گرفته است. صفات تولید یافت شده است که با چند قلوزایی در ارتباط است . BMP مثلی از وراثت پذیري پائینی برخوردار هستند اما امروزه جهشهایی در برخی ژنها از جمله 15 در تخمدان میشهاي آبستن و غیر آبستن افشاري بود. در این مطالعه از تعداد BMP هدف از مطالعه حاضر شناسایی چند شکلی و بررسی بیان ژن 15 به BMP به عمل آمد . سه قطعه از ژن 15 DNA برولا مرینو خون گیري و استخراج × 35 راس میش افشاري و 45 راس میش آمیخته افشاري PCR 325 و 857 جفت باز به ترتیب براي ناحیه پروموتر، اگزون یک و دو براي وجود چند شکلی از طریق تعیین توالی محصولات ، طولهاي 581 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پروموتر و اگزون یک هیچ گونه تغییر توالی وجود ندارد اما در اگزون دو، نوکلئوتید 134 دچار تغییر شده و مشاهده گردید. پس از کشتار از 22 راس میش آبستن و 8 راس میش غیر آبستن بافت تخمدان تهیه CA و هتروزیگوت CC دو ژنوتیپ هموزیگوت بین دو گروه آبستن BMP تبدیل شد. نتایج بررسی اختلاف معنیداري از لحاظ بیان ژن 15 cDNA کامل استخراج و سپس به RNA شد. از نمونه ها و غیر آبستن و آللها نشان نداد. احتمالا این ژن در ارتباط با سایر ژنها و از جمله گیرنده هاي مربوطهاش در ارتباط با تولید مثل ایفاي نقش میکند و به همین دلیل ممکن است بیان آن در مراحل مختلف تولید مثلی مورد نیاز باشد

pdf آ نتی آ مونیوم ا کســتر

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in انگل_خارجی, جرب-قرمز, درمانیسوس_گالینه 34 دانلود

دانلود (pdf, 7.88 MB)

فصلنامه_تخصصی_دام_کشاورز_بینالود (5).pdf

درمانیسوس گالینه یا جرب قرمز طیور، از مهم ترین انگل های خارجی تاثیر گذار بر مرغ های تخمگذار می باشد که بیشتر عمر خود را در بین شیارها و شکاف ها به طور مخفیانه زندگی می کند و تنها برای تغذیه در شب بیرون می آید. این انگل با قابلیت تولید مثل بسیار باال قادر به دو برابر کردن جمعیت خود در 6 روز تحت شرایط مطلوب می باشد، اما تعداد کمی از آن ها موفق به بلوغ کامل و قابلیت ایجاد عفونت می شوند. به عالوه، این انگل قادر به ایجاد کم خونی و حتی مرگ، کاهش تولید تخم مرغ و افزایش تخم مرغ های خونی در پرندگان میزبان می شود. مطالعات نشان دادند که جرب قرمز باعث افزایش کانی بالیسم و خودخوری در پرنده میزبان شده بود که متعاقب آن کاهش تولید تخم مرغ را در پی داشت. هم چنین گزارش کردند که شرایط محیطی سالن های پرورش طیور بسیار مناسب برای رشد و تولید مثل این انگل می باشد و اگر شرایط ایده آل نباشد، سرعت تولید مثل این انگل کاهش پیدا کرده ولی قادر است که به مدت طوالنی بین 8 تا 10 ماه بدون غذا در محیط شکاف ها و شیارهای سالن زنده بماند. آقای کوالسکی و همکاران در طی تحقیقات خود گزارش کردند که اثرات منفی جرب درمانیسوس گالینه و کنه طیور بر روی مرغ های تخم گذار بسیار زیاد می باشد و حتی به انتقال غیر مستقیم بیماری های باکتریایی و ویروسی نیز کمک می کند. ایشان گزارش کردند از مهم ترین خسارات ناشی از این انگل ها می توان به کم خونی، افزایش استرس، افزایش کانی بالیسم، کاهش تولید تخم مرغ حتی تا 20 درصد، کاهش پاسخ های ایمونولوژیکی و کاهش تولید آنتی بادی و تیتر پس از واکسیناسیون و هم چنین انتقال بیماری های مهم باکتریایی مانند سالمونال، پاستورال، کالمیدیا و بیماری های ویروسی مانند نیوکاسل اشاره کرد. آنتي آمونيوم اکسترا شامل ترکيبات گياهي، اسيدهاي ارگانيک و ترکيبات معدني خاص در دوزهای مخصوص مي باشد که به دلیل فرموالسیون مخصوص و پروسه تولیدی پیشرفته، عالوه یر داشتن خواص آنتي باکتريال و ضد قارچي خوراک، باعث نامطلوب شدن خون مرغ شده و از چسبیدن کليه ي انگل ها نظير کنه و جرب به بدن مرغ ممانعت کرده و سمپاشي سالن و قفسه ها را آسان تر می کند که بهترین روش جهت کنترل کنه و مایت در مرغداری ها می باشد.

pdf آبشش و ساختمان آن جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آبشش, ساختمان_آبشش

دانلود (pdf, 346 KB)

6-تشریح و فیزیولوژی دستگاه تنفس (4).pdf

آبشش و ساختمان آن ٔ 

. ٔ دهانی آبششها در قسمت عقبی حفره واقع شده اندو بسرپوش آبششی حفظ میشونده وسيله  جنس سرپوش آبششی، استخوانی است.

تعداد آبششها در ماهيان، متفاوت است. بهطوری که تعداد آن در ماهيان دهانگرد (لامپری ٧ جفت ودرماهيان غضروفی بين ٥ تا ٧ جفت ودرماهيان استخوانی ٤ جفت میباشندکه درقسمت عقبی حفره دهانی واقع شدهاند. آبششها، از يک کمان آبششی و صفحات ظريف آبششی، تشکيل شدهاند. ً آب را در مجاورت آبششها ّبا ماهی، با باز و بسته کردن دهان و حرکات سرپوش آبششی، مرت قرار میدهدتا تبادلات گازی صورت گيرد.

pdf آترزي مقعد وكولون همراه با فيستول كولون مثانه در يك رأس گوساله

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آترزی_مقعد_کولون, آنومالی_مادرزادی, بیماری_گوساله, فیستول_کولون_مثانه 30 دانلود

دانلود (pdf, 1.01 MB)

جراحی و رادیولوژی (19).pdf

آنوماليهاي مادرزادي دستگاه گوارش ودستگاه ادراري در حيوانات اهلي به شكل تك گير و به ندرت گزارش شده است. در اين گزارش موردي ،با يك حالت غير طبيعي مادرزادي مشترك بين دستگاه گوارش و دستگاه ادراري آشنا خواهيم شد. يك رأس گوسالة نر، ٢ روزه از نژاد هولشتاين – فريزين به دليل آترزي مقعد به درمانگاه ارجاع گرديد. گوسالة مزبور پس از طي دوران آبستني طبيعي و بدون اشكال متولد شده بود. اين گوساله در ابتدا كام ً لا طبيعي به نظر ميرسيد، اما پس از خوردن آغوز اتساع اندكي در محوطة شكمي مشاهده گرديد كه متعاقب خوردن شير وعدة بعد، اتساع شكم آشكارتر شده و وضعيت گوساله رو به وخامت گذاشت. در بدو ارجاع گوساله به كلينيك، حيوان زمينگير بود. در هنگام معاينه، متوجه خروج مدفوع از طريق آلت تناسلي نر و بسته بودن مقعد شديم. بنابراين گوساله پس از
ذبح كالبدگشائي شده و موارد ذيل در هنگام كالبد گشائي مشاهده گرديد: شيردان پر بود ولي دچار اتساع غير طبيعي نگرديده بود. رودههاي كوچك، رودة كور و بخش ابتدائي كولون بالارونده
با مواد غذائي آبكي پر شده بود. نكته درخور توجه وجود فيستول كولونمثانه همراه با عبور مدفوع از طريق كولون به مثانه و متعاقب آن پيشابراه بود. معاينة دقيق ساير سيستمهاي بدن هيچگونه آنومالي ديگري را نشان نداد. آترزي مقعد بدليل عدم باز شدن غشاء مقعدي رخ مي دهد. در اين گوساله اختلال ديگر به دليل وجود ارتباط بين راست روده (يا كولون بالارونده) و سينوس ادراري تناسلي بوقوع پيوسته بود. اين وضعيت را اصطلاحًا فيستول ادراري-روده اي نامگذاري ميكنند و در صورت بزرگ بودن اين فيستول، مواد دفعي ميتوانند از طريق دستگاه ادراري تناسلي به بيرون دفع شوند. ارتباط دستگاه ادراري و دستگاه گوارشي به دليل مجزا نشدن اين دو سيستم در زمان تكامل روياني به وقوع ميپيوندد. آنوماليهاي رودهاي، حتي شايعترين آنها كه آترزي مقعد ميباشد، تقريبًا در گاو نادر مي باشد، اما
گزارش ارتباط مادرزادي بين لولة گوارشي و مثانه بسيار بسيار كمياب تر و نادر مي باشد. فيستول مادرزادي رودهايمثانهاي در انسان نيز بسيار نادر بوده و اغلب همراه با آترزي مقعد ميباشد. از مشخصات بارز گزارش حاضر، وجود فيستول بزرگ كولون–مثانه به همراه آترزي مقعد ميباشد. نگارندگان بر اين باورند كه عفونت ثانويه در اثر وجود مواد دفعي در مثانه و آترزي مقعد سبب وضعيت بسيار وخيم و زمين گيري گوساله گرديده، و به همين دليل اقدام به عمل جراحي را قابل توجيه ندانستند. جانسون و همكاران نيز اقدام به عمل جراحي را در مواردي كه اختلالات مادرزادي متعدد درحيواني وجود داشته باشد را قابل توصيه نميدانند.

pdf آسم و داروهاي مورد استفاده در درمان آن

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسم, بیماری_التهابی_مزمن, حساسیت_دستگاه_تنفسی, حساسیت_ژنتیکی, درمان_آسم 19 دانلود

دانلود (pdf, 7.24 MB)

بیماریهای گوارشی (6).pdf

آسم بیماریی است التهابی و مزمن که بیمار از اپیزوئیدهاي انسداد قابل بازگشت مجاري هوائی ناشی از حساسیت و پاسخ دهی مفرط دستگاه تنفسی به محرکها رنج می برد. علل انسداد مجاري هوائی در مبتلایان به آسم عبارتند از : 1 -التهاب سلولهاي مجاري هوائی. 2 -افزایش و وجود ترشحات بیش از حد در مجاري هوائی 3 -انقباض عضلات صاف مجاري هوائی D نشانه هاي آسم : 1 -خس خس سینه 2 -تنگی نفس 3 -سنگینی و سفتی قفسه سینه 4 -سرفه - نشانه هاي آسم هنگام شب، مواجه شدن با محرك ها، فعالیت فیزیکی و ورزش تشدید می شوند. - فاکتورهاي ژنتیک و محیطی هر دو در شروع و پیشرفت بیماري موثرند. بعنوان مثال کودکانی که هر دو والد آنها به آسم مبتلا هستند احتمال ابتلا به آسم در آنها تا سه برابر افزایش می یابد یا اینکه کودکانی که به بیماریهاي عفونی تنفسی (ویروسی) زیاد مبتلا می شوند، احتمال ابتلا آنها به آسم در آینده افزایش می یابد. 57 - آتوپی بزرگترین ریسک فاکتور ابتلا به آسم است (آتوپی حساسیتی است ژنتیکی که فرد با هر آلرژنی که مواجه می شود آنتی بادي بر علیه آن تولید می کند). - تخمین زده می شود در ایالات متحده 4 تا 5 درصد جمعیت به این بیماري مبتلا هستند که این میزان نیز در حال افزایش است. این میزان در کودکان بیشتر بوده و تا 10 درصد را شامل می شود. - نیمی از بیماران زیر سن ده سالگی به این بیماري مبتلا می شوند و 3/1 بیماران زیر سن 40 سالگی.

طبقه بندي داروهاي مورد استفاده در درمان آسم : این داروها دو دسته اند : الف – کنترل کننده ها : به منظور پروفیلاکسی بکار می روند تا شدت و دفعات حملات را کاهش دهند نظیر کورتیکواستروئیدها، کرمولین، آنتاگونیست هاي کلوترین و .... ب – تسکین دھنده ھا (Relievers : (داروهایی که هنگام حملات بکار می روند .مهمترین این دسته آگونیست هاي β2 کوتاه اثرند.

pdf آسیب شناسی انگل های خارجی

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسیب, انگل, انگلهای_خارجی, بندپایان 10 دانلود

دانلود (pdf, 2.04 MB)

انگل4 دکتر رونقی @evet4 (1).pdf

آسیب های ناشی از بندپایان به دو دسته آسیب های مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی 1 بندپایان با توجه به اندازه کوچک به تنهایی مقدار کمی از خون میزبان را می بلعند، اما به دلیل تعداد و دفعات زیاد خونخواری سبب کمخونی در میزبان می شوند. برای مثال آلودگی بچه گربه با حدود دو هزار کک منجر به از دست دادن حدود 10% از خون حیوان در عرض چند روز می شود. همچنین یک بررسی در ایاالت متحده نشان می دهد که حدود 90 کیلوگرم از خون یک گاو در طول یک فصل فعالیت کنه ها به هدر میرود. 2-مسمومیت ناشی از بندپایان Toxicosis بسیاری از بندپایان در قسمت های مختلف بدنشان از جمله بزاق دارای مواد سمی هستند که می تواند در پرندگان و دام های مختلف ایجاد مسمومیت شدید کنند. برخی از گونه های کفشدوزک در مرحله شفیره ای به پشت برگ های اکالیپتوس میچسبد و نشخوارکنندگان با خوردن انها مسموم می شوند. Skin inflammation and pruritus پوست عفونت و التهاب-3 استقرار برخی از بندپایان بر روی بدن میزبان با التهاب، ریزش مو و پشم، خارش و ضخیم شدگی پوست همراه است. 4-پاسخ های آلرژی responses Allergic بسیاری از بندپایان ) از جمله برخی جرب ها مانند mite Dust و Dermatophagoides ) به طور مستقیم، توسط پوسته های دفع شده Exovia و یا ترشحات بزاقی )در بندپایان خونخوار مانند کک ها( سبب آلرژی در میزبان خود می گردند. Myiasis میازیس-5 آلودگی بافت های زنده به الروهای برخی از مگس ها را میاز میگویند و به این مگس ها، مگس های عامل میاز گویند. این مگسها بر روی بافت های میزبان تخم و یا الرو گذاشته که رشد و تغذیه الروها سبب آسیب پوست و الشه دامها می شوند. 4 6-ایجاد عوارض روانی Entomophobia برخی از افراد با دیدن برخی از بندپایان دچار ترس و وحشت غیر معقول می شوند. گاهی این ترس و تخیل توام با وحشت زیاد نیاز به مراجعه به روانپزشک دارد. 7-مزاحمت و اغتشاش Disturbance بسیاری از مگس ها و پشه در تالش برای تغذیه از میزبان سبب آشوب واغتشاش، ترس و رم کردن دام ها میشوند و حیوانات با تکان دادن سر، حرکات دم، خاراندن بدن و کوبیدن پاها واکنش نشان می دهند. این گونه رفتارها سبب کاهش چرا و استراحت دامها شده که در نهایت با کاهش رشد و تولید همراه است. Self- wounding آسیبی خود- 8 خودآسیبی در پاسخ به فعالیت بندپایان مزاحم صورت می گیرد برای مثال گاهی خاراندن بدن با زخم و آلودگی ثانویه همراه می شود. 9-آسیب های اجتماعی nuisance Social از جمله آسیب های اجتماعی می توان به تجمع مگس و پشه ها در اطراف دامداری ها اشاره کرد که سبب آزار مردم و کارگران دامداری و ظاهر نامناسب مناظر عمومی می گردد. 10 -انتقال اجرام پاتوژن توسط بندپایان Disease transmission بندپای ناقل، انگل یا عامل بیماریزا را از یک میزبان به میزبان دیگر منتقل می کند. تیلریوز، بابزیوز، آناپالسموز و بیماری ویروسی CCHF( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو( از جمله بیماری های مهمی هستند که توسط کنه ها منتقل میشوند. انتقال عوامل پاتوژن توسط بندپایان به اشکال مختلف صورت می گیرد.

pdf آسیت، علل، راهکارهاي کنترل و پیشگیري آن

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آسیت, بیماری_ارتفاع, شکمابی, عارضه_متابولیکی 22 دانلود

دانلود (pdf, 88 KB)

آسیت...پروفسور جواد پور رضا.pdf

عارضه متابولیکی آسیت به بیماري ارتفاع ونیز شکمآبی معروف است. در سویههاي با رشد سریع به دلیل عدم هماهنگی رشد ششها وقلب با رشد توده بدن ایجاد میشود. رشد سریع نیاز اکسیژن را براي تامین سوخت و ساز بالا در این سویهها افزایش میدهد. ترها به دلیل رشد بیشتر حساسترند چون سیستم تنفس وقلب قادر به تامین اکسیژن کافی نیست در نتیجه به دلیل آسیب به قسمت راست قلب ناشی از هیپرتروفی آن بطن راست بزرگ شده و در مجموع حجم قسمت راست به حجم کل قلب افزایش مییابد. به طور کلی میتوان گفت کلیه عواملی که نیاز اکسیژن پرنده را افزایش میدهد دریافت اکسیژن را کم میکنند، انتقال اکسیژن در شش را کم میکنند، توان انتقال اکسیژن توسط خون را کاهش میدهند، آزاد شدن اکسیژن در بافت را کم می کنند، قدرت ماهیچهاي قلب را کاهش میدهد،ویسکوزیته خون را بالا میبرند، تکامل گلبولهاي قرمز را کاهش میدهند، مویرگهاي ششی را باریک میکنند، مسدودي مویرگهاي ششی به وجود میآورند، باعث افزایش تعداد گلبولها وپلیسایتمی(Polycytemia (میگردند در ایجاد آسیت اثر دارند. سرما، فعالیت، پرکاري تیروئید، افزایش ماهیچههاوپرخوري سبب افزایش سوخت وساز پایه ودر نتیجه بالا بردن نیاز اکسیژن در سطح بافت میشوند در نتیجه هیپوکسی به وجود میآید که منجر به افزایش جریان خون بیشتر و نیز افزایش گلبولسازي (Heamatopoisis (میشود. تولید بیشتر گلبولها تحت هورمون هماتوپویتین انجام میشود هورمون کورتیکوسترون و تیروکسین نیز نقش دارند. افزایش گلبولها هماتوکریت را بالا برده و ویسکوزیته خون افزایش میدهد. افزایش جریان خون حجم خون پمپ شده به وسیله بطن چپ را بالا میبرد. افزایش ویسکوزیته و حجم خون به همراه هر عامل دیگري مثل سدیم که باعث بالا رفتن فشار خون میگردد سبب افزایش برون دهی قلب میشوند. افزایش برون دهی سبب بالا رفتن فشار عروقی شش و سرخرگ ششی میشود در نتیجه افزایش فشار به دیواره بطن راست به وجود میآید. افزایش فشار و پرکاري راست قلب سبب هیپرتروفی بطن راست میشود که منجر به افزایش فشار سرخرگ ششی و مویرگها میگردد. نارسایی دریچه بطنی دهلیزي سبب افزایش حجم خون بطنی میشود و در نتیجه بطن راست منبسط میشود و ناکارآمد میشود. افزایش حجم خون در قسمتهاي پایین و در ناحیه شکمی و کبد سبب تراوش پلاسما به محوطه شکمی میشود که در نهایت آسیت به وجود میآید. بعضی پرندگان در مرحله افزایش فشار سرخرگ ششی و مویرگهاي ششی به دلیل تجمع مایع در شش تلف میشوند. جوجههاي گوشتی امروزه براي سرعت رشد بیشتر و ضریب تبدیل بهتر انتخاب شدهاند و از نظر زمانی نسبت به سویه هاي 40 سال قبل 60 درصد زودتر به وزن معین میرسند در صورتیکه ششها و سیستم قلبی عروقی آن ها تفاوت چندانی پیدا نکرده است وتوان تامین اکسیژن در ارتفاع و حرارت پایین را براي رشد سریع و ضریب تبدیل بهتر ندارند. به همین دلیل دچار هیپوکسی (کمبود اکسیژن) میشوند. آسیت نتیجه کمی اکسیژن، افزایش فشار خون قلبی ششی، افزایش ویسکوزیته خون و افزایش بار قلب است. تغییرات ژنتیکی فیزیولوژیکی و محیطی و اثرات متقابل آن ها در ایجاد آسیت نقش دارند. حدود 5 درصد تلفات به خاطر آسیت است و با توجه به 40 میلیون قطعه مرغی که در سال در دنیا پرورش مییابد کنترل آسیت نقش مهمی را از لحاظ اقتصادي ایفا میکند. مقدار ماهیچه سینه، فشارمحتویات شکمی بر کیسههاي هوایی، حجم کم ششها، ساختار دستگاه تنفس پرندگان و به خصوص جوجههاي گوشتی در ایجاد آسیت موثرند. در پرندگان ششها (Parabronchial (هستند در مقایسه با پستانداران کهAlveolar هستند. ششها حجم ثابت دارند واندکی با حرکات قفسه سینه باز میشوند برخلاف پستانداران که کاملا منبسط میگردند. بعلاوه، ساختمان قلب و به خصوص دریچهها با پستانداران متفاوت است و همین باعث برگشت خون از دهلیز راست به بطن راست در اثر افزایش فشار خون می گردد که به نارسایی بطن هنگام مواجه شدن با آسیت کمک میکند. بعلاوه، جوجه هاي گوشتی نسبت به سایر پرندگان و حتی تخمگذارها داراي غشاء تنفسی ضخیمتر هستند. لذا، توانایی آن ها براي مبادله اکسیژن به خوبی سایرین نیست. جوجههاي با رشد سریع نسبت به جوجههاي بارشد کندتر، قدرت اشباع کردن خون از اکسیژن را کمتر دارند (Saturation O2 Low (به همین خاطر به آسیت حساسترند.

pdf آشنایی با روشهای تشخیص فحلی در گوسفند و بز

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in تشخیص_فحلی, گوسفند_بز 39 دانلود

دانلود (pdf, 793 KB)

شخیص فحلی در بز و گوسفند.pdf

یکی از رو شهایی که باعث افزایش تولید مثل در گل ههای گوسفند و بز م یشود، تشخیص زمان فحلی آنها است؛ زیرا ضعف در تشخیص به موقع فحلی و آبستنی موجب میشود تا فحل های زیادی در زمان طول عمر اقتصادی گوسفند، از دست برود که این امر ب هخود یخود سبب طولان یتر شدن فاصل ه دو زایمان و به تبع آن، ضررهای مالیفراوان به دامداران میشود.

pdf آفلاتوکسین ها

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آفلاتوکسین 30 دانلود

دانلود (pdf, 7.88 MB)

فصلنامه_تخصصی_دام_کشاورز_بینالود (1).pdf

آفالتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین ها هستند که می توانند سرطان زا، جهش زا، سرکوب کننده سیستم ایمنی و ناقص الخلقه زایی به ویژه از طریق تاثیر بر روی ژن سرکوبگر P53 را دارا می باشند زیرا برای سالمت عمومی جامعه یک تهدید محسوب می گردند )رازاویالر، 2001.) اكنون مشخص شده است كه توليد آفالتوكسين ها تنها به طور ساده يك مسئله ناشي از نگهداري نامناسب نيست و اين تركيبات در مرحله قبل از برداشت و در محصوالت در حال رشد در مزرعه نيز توليد مي گردند. گونه هاي آفالتوكسين زايي آسپرژيلوس مي توانند با گياهان سالم يك رابطه پارازيتي برقرار نمايند و زماني كه گياه تحت استرس قرار مي گيرد مثل شرايط خشكسالي، مقادير قابل توجهی از آفالتوكسين را توليد مي نمايند. همانند تعدادي از متابوليت هاي ثانويه ميكروبي، آفالتوكسين ها گروهي از تركيبات شبيه به هم هستند كه سمي ترين آن ها به عنوان آفالتوكسين B1 شناخته مي شود. طبيعت دقيق واكنش به آفالتوكسين در حيوانات به گونه، جنس و سن بستگي دارد و عموما نرها حساسيت بيشتري نسبت به ماده ها دارند. برخي حيوانات نظير جوجه اردك يك روزه و سگ بالغ به ميزان قابل توجهي به مسموميت حاد با آفالتوكسين B1 حساس هستند، در حالي كه ساير حيوانات نظير موش صحرايي و موش خانگي بالغ مقاوم تر مي باشند. تمام حيوانات به فعاليت سرطان زايي آفالتوكسين پاسخ نمي دهند اما در مورد موش صحرايي و ماهي قزل آالي رنگين كمان، آفالتوكسين B1 يكي از سرطان زاترين تركيبات شناخته شده است.

pdf آلودگی هوا و میکروبهای موجود در آن جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آلودگی_هوا, خطرات_آلودگی_هوا, منابع_آلودگی_هوا, میکروبهای_هوا 1 دانلود

دانلود (pdf, 7.45 MB)

بهداشت دام (1).pdf

انواع میکروبهای موجود در هوا

• غیربیماریزاها: اگر شرایط بدن دام تغییر کند و ضعیف شود موجب بیماری می شوند مثل: استافیلوکوکها، استرپتوکوکها، باسیلوس سوپلیتیس • بیماریزاها: در هر شرایطی قادر به ایجاد بیماری هستند و هوا در انتشار آنها نقش موثری دارد مثل عامل بیماری سل، باکتری پنوموکوک، ویروس آبله  اگر درجه حرارت افزایش یابد و رطوبت در محیط وجود داشته باشد شرایط مناسب برای رشد میکروب

خطرات ناشی از آلودگی هوا • وقوع بیماریهای قلبی-عروقی، تنفسی، چشم و سرطان ها • از بین رفتن بسیاری از نباتات • کثیف شدن ساختمان ها و لوازم 

منابع و منشاء آلودگی هوا • وسایل نقلیه • کارخانجات • مراکز اتمی • بیمارستانها • دامداریها • باطلاقها

راههای مقابله با آلودگی هوا • ساختن جایگاه دام در محلی که هوای سالم وجود داشته باشد • جایگاه دام از سیستم تهویه مناسب برخوردار باشد • جایگاه دام از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب برخوردار باشد • جمع آوری فضولات دامی به روش مناسب

pdf آلودگی ھای میکروبی مواد غذایی با منشاء حیوانی

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آلودگی_منشا_حیوانی, آلودگی_میکروبی, مواد_غذایی 30 دانلود

دانلود (pdf, 418 KB)

محصولات غذایی (3).pdf

حیوانات علاوه بر میکروفلور خاصی کھ در نقاط سطحی(پوست و غیره) حمل می نمایند از طریق روده نیز میکرواوراگانیسمھای خاصی را از طریق ترشحات و فضولات خود پراکنده می سازند کھ فلور نرمال دستگاه گوارش مي باشند یا بھ نوبھ خود از محیط خارج گرفتھ شده اند. بافتھای داخلی حیوانات بھ ھرحال استریل بوده و یا حاوی تعداد بسیار کمی میکرواوراگانسیم می باشند . بدین ترتیب مي توان گفت منشأ این نوع آلودگیھا پوست ، مجرای تنفسی و مجرای روده ای عم دی حیوان می باشد. آلودگی گوشت دام ھای ذبح شده بیشتر از طریق روده و دستگاه تنفس آنھا صورت می گیرد . مدفوع و فرآورده ھای حیوانی آلوده بھ مدفوع حاوی بسیاری از میکروبھای روده ای از جملھ سالمونلا می باشد. حیوان آلوده بھ سالمونلوزیز می تواند از طریق فرآورده ھای حیوانی سالمونلا را بھ انسان منتقل نمای

pdf آموزش تحلیل واریانس یک راهه

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in anova, spss, واریانس_یک_راهه 66 دانلود

دانلود (pdf, 409 KB)

آنالیز واریانس Anova.pdf

تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) یکی از تحلیلهای پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. بهزبان ساده میتوان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را دراین گروهها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. فرض کنید که نمره سن سه گروه کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری را در دست داریم و میخواهیم ببینیم که آیا تفاوتی در سن این سه گروه وجود دارد یا خیر. دراین صورت از تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده میکنیم. اگر دو گروه داشته باشیم هم میتوانیم
از تحلیل واریانس یک راهه استفاده کنیم و هم تحلیل t مستقل .پیشفرضهای تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

۱ - متغیر وابسته شما )در اینجا سن( باید در سطح فاصلهای یا نسبی باشد .
۲ - متغیر مستقل )در اینجا گروه دانشگاهی( باید اسمی یا رتبهای باشد .
۳ - توزیع دادههای متغیر وابسته باید به صورت نرمال باشد ( تحلیل کولموگروف – اسمیرنوف

pdf آمینوسالیسیلیک اسیدها جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آمینو_سالسلیک_اسید, باکتری_روده, دارو 6 دانلود

دانلود (pdf, 7.24 MB)

@Evet4فارماکولوژی (4).pdf

کلیه این فرآورده ها ترکیبی از ASA-5) مزالامین) و گروهی حامل هستند که در اثر فعالیت باکتریهاي روده به ASA-5 و گروه حامل به صورت مجزا تبدیل می شوند. این گروه حامل در سولفاسالازین، سولفاپیریدین و در بالسالازاید، 4 – آمینوبنزوئیل – بتا – آلانین است. * تفاوت مهم فرآورده هاي

موارد منع مصرف : سابقه حساسیت به سالیسیلات ها یا اجزاي تشکیل دهنده فرآورده D

عوارض جانبی : عوارض جانبی مزالامین نسبت به سولفاسالازین که پرودراگ آن می باشد کمتر است. برخی عوارض سولفاسالازین ناشی از سولفاپیریدین (شامل عوارض خونی، عصبی، تب، واکنش هاي حساسیت مفرط، عقیمی مردان) در مورد مزالامین کمتر رخ می دهند. عوارض به صورت کلی عبارتند از : سردرد، ضعف، گیجی، درد شکم، نفخ، تهوع، یبوست، اسهال، بزرگ شدن شکم، تشدید کولیت، خارش، عدم تحمل دارو، راش، سمیت کلیوي، ادم محیطی، ریزش مو، و در مورد فرم شیاف و انما درد مقعد، هموروئید و سوزش نیز به عوارض فوق افزوده می شوند. 36 D

نکات : دارو – داروساز 1 -ترکیبات 5ASA در IBD) شامل بیماري کرون و کولیت اولسراتیو) کاربرد دارند. 2 -فرآورده هاي مختلف مزالامین بر حسب نوع فرمولاسیون و روکش دهی آن ها در محلهاي مختلفی از دستگاه گوارش باز شده و دارو را آزاد می کنند. در ذیل به برخی از این موارد اشاره شده است :فوق در محل آزاد سازي داروست. براي توضیحات بیشتر به قسمت نکات دارو داروساز رجوع کنید3 -مزالازین نام دیگر مزالامین (5ASA (است.(قرص ژنریک ایرانی با نام مزالازین شناخته شده است) 4 -ترکیبات 5ASA بیشتر اثرات موضعی دارند تا اثرات سیستمیک و با مهار سیکلو اکسیژناز باعث مهار تولید پروستاگلاندینهاي التهابی در سایت اثر خود می شوند. 5 -براي معادل سازي می توان به صورت تقریبی گفت 400 میلی گرم مزالامین = 1 گرم سولفاسالازین . دارو - بیمار 1 -قرصهاي آهسته رهش نباید جویده شوند و ترجیحا بلافاصله بعد از غذا مصرف شوند. 2 -اشکال شیاف و انما بهتر است بعد از تخلیه روده بکار روند. 3 -نحوه مصرف انما را براي بیمار شرح دهید : -گرم کردن محلول انما (قرار دادن محلول حاوي انما در آب گرم) -خوابیدن به پهلوي چپ. -دراز کردن پاي چپ، خم کردن پاي راست به جلو براي حفظ تعادل. -داخل کردن سراپلیکاتور در مقعد و فشار دادن بدنه ظرف محتوي دارو در مدت چند دقیقه. -دراز کشیدن به مدت حداقل یک ربع و تا زمانیکه حس دفع محلو انما شده برطرف شود. 4 -گاها قرص آساکول به صورت کامل دفع می شود. در این حالت دارو آزاد شده اما ماتریکس قرص دفع می شود و نگرانی خاصی وجود ندارد ولی پزشک مطلع شود. 

pdf آمینوگلیکوزیدها

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آمینوگلیکوزیدها, آنتی_بیوتیک, باکتریهای_گرم, مننژیت, پنومونی 24 دانلود

دانلود (pdf, 7.24 MB)

بیماریهای گوارشی (14).pdf

آمینوگلیکوزیدها ، آنتی بیوتیک هاي باکترسیدال هستند (بر خلاف سایر آنتی بیوتیک هاي مهار کننده سنتز پروتئین که عموما باکتریواستاتیک هستند).داراي طیف اثر بر باکتریهاي گرم مثبت و گرم منفی هستند اما توصیه می شود براي درمان عفونتهاي ناشی از گرم منفی هاي هوازي استفاده شوند. به دلیل عوارض جانبی قاتل توجه 207 و همچنین وجود داروهاي مناسب تر در حیطه عفونتهاي مورد نظرمصرف آنها محدودتر و منحصر به عفونت هاي جدي شده است. آمینو گلیکوزیدها در عفونت هاي زیر کاربرد دارند. متاسفانه در ایران آمینوگلیکوزیدها به صورت سرپائی و براي عفونتهائی که به راحتی میتوان با آنتی بیوتیک هاي مناسب تري درمانشان کرد استفاده می شود.مکن است در رفرانس هاي مختلف ، اندیکاسیونهاي زیادي را براي آمینو گلیکوزیدها ذکر کنند. اما رفرانس هاي معتبر ، مصرف آمینوگلیکوزیدها را محدود به عفونتهاي جدي و یا زمانی که آنتی بیوتیک هاي خط اول پاسخگو نباشند ، می دانند. D مکانیسم اثر آمینوگلیکوزیدها : آمینو گلیکوزیدها به صورت غیر قابل برگشت به زیر واحد S 30 ریبوزوم باکتري متصل شده و با مهار سنتز پروتئین اثرات باکتریسیدال خود را می گذارند. D فارماکوکینیتیک آمینو گلیکوزیدها : جذب : جذب آمینو گلیکوزیدها از دستگاه گوارش بسیار کم است . جذب از طریق عضلانی سریع بوده و پیک سرمی ظرف یک ساعت بدست می آید. توزیع : آمینو گلیکوزیدها به صورت گسترده اي در مایعات خارج سلولی بدن توزیع می یابند. اتصال به پروتئین در این گروه کم بوده ( بجز استرپتومایسین ) در صورتیکه مننژ ملتهب باشد ، به مقادیر کم به CSF نفوذ می کنند. در غلظت هاي بسیار بالاتر از غلظت سرمی در کورتکس کلیه دیده می شوند. متابولسیم و دفع : عمده دارو به صورت تغییر نکرده و از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود. Dموارد منع مصرف آمینوگلیکوزیدها : 1 -در افرادي که سابقه حساسیت مفرط به آمینو گلیکوزیدها را دارند ، منع مصرف دارد. 2 -به استثناء مصرف طولانی استرپتومایسین در بیماري سل ، مصرف طولانی مدت آمینو گلیکوزیدها به دلایل سمیت گوشی و کلیوي توصیه نمی شود.

نوع بیماري                                        درمان خط اول و درمانهاي جایگزین

مننژیت                                             جنتامایسین ( به همراه آمپی سیلین و سفوتاکسیم ) از درمانهاي رایج و تجربی در مننژیت می باشند.

اندوکاردیت عفونی                              جنتامایسین به همراه پنی سیلین با نفی سیلین و ونکومایسین از درمانهاي رایج اندوکاردیت عفونی هستند.

پنومونی                                           آمینوگلیکوزیدها به همراه سفالوسپورینهاي نسل دوم و پنی سیلین ها ، درمانهاي اصلی پنومونی را تشکیل می دهند

pdf آمینوگلیکوزیدها جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آمینوگلیکوزیدها, آنتی_بیوتیک, ورم_پستان 4 دانلود

دانلود (pdf, 3.94 MB)

ورم پستان و درمان (2).pdf

گروه آمینوگلیکوزیدها آنتیبیوتیکهایی هستند مانند: استرپتومایسین، نئومایسین و فرامایستین. آنها بر علیه کلی فرمها و استافیلوکوکهای تولید کننده آنزیم بتا-الکتاماز موثرند. ولی در بافت پستان قدرت نفوذ کمی دارند. یکی از محاسن آنها این است که نسبتا ارزان هستند. چون پنیسیلینها قدرت نفوذ خوبی در بافت پستان دارند، لذا اغلب برای درمان از ترکیباتی که مخلوط پنیسیلین و استرپتومایسین در آنها وجود دارد استفاده میگردد.

pdf آناتومی مقایسه ای(دستگاههاي بدن)

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آناتومی_مقایسه_ای, استخوانشناسی, دستگاه_حرکتی, دستگاههای_بدن, مفصل_شناسی 27 دانلود

دانلود (pdf, 10.33 MB)

آناتومی 1 دکتر پورحاجی.pdf

دستگاه حركتي (system motor Loco (كه شامل: 1 -استخوان شناسي(Osteology (2 -مفصل شناسي(Syndesmology (3-عضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ه شناسي(Myology( استخوان شناسي (Osteology:( استخوانها در استخوانبندي بدن به سه شكل مشاهده ميشوند: 1 -استخوانبندي محوري يا آسهاي(skeleton Axial :(اين استخوانها از يك انتهلا سسلرت تلا انتهلاي ديگلر بلدنسد ت در خط مياني بدن قرار گرفتهاند مانند جمجمه، ستون مهرهها، دندهها و جناغ. 2 -استخوانبندي پيوستي يا زائدهاي (skeleton Appendix :(اين استخوانها بصورت زائدهاي از جوانب تنله بيلرون ميزنند مانند استخوانهاي اندا حركتي قدامي و خ في. 3 -استخوانهاي اندرونهاي يا احشلائي (skeleton Visceralis :(اسلتخوانهاي هسلتند كله در داخلل احشلاب و بافتهلاي نر بدن قرار ميگيرند مانند استخوان ق لب گلاو(cardis Os ،(اسلتخوان اتلت تناسل ي سلن نلر(penis Os ،(اسلتخوان داخل ديافراگ شتر و استخوان داخل زبان مرغ. استخوانهاي اندا حركتي قدامي يا سينهاي(Bones Limb Fore or Thoracic:( استخوانهاي اندا حركتي قدامي در چهار ناحيه يا قسمت ذيل بررسي ميكنند 1 -كمربنللللد سللللينهاي (Girdle Thoracic :(اسللللتخوانهاي كتلللل (Scapula ،(ترقللللوه (Clavicle (و ُغرابللللي (Coracoid (در اين ناحيه قرار ميگيرند. اين كمربند در انسلان و پرنلدگان كاملل اسلت بله جلز گربله در دا هلا اه ل ترقوه تح يل رفته اسلت و اسلتخوان غرابلي بصلورت يلك زائلده كوچلك در راو اسلتخوان كتل ديلده ميشلود. بلدتيل علد وجود ترقوه در حيوانات اين كمربند ناقص است. كلل اسلتخوانهاي انلدا حركتلي قلدامي تنهلا بوسلي ه عضلتت و بافتهلاي همبندي به قفسه سينه اتصال دارند و هيچگونه اتصال مفص ي بين اندا حركتي قدامي و قفسه سينه وجود ندارد. 2 -ناحيه بازو (Brachium or Arm :(در اين ناحيه استخوان بازو (Humerus (قرار ميگيرد. 3 -ناحيللللله سلللللاعدياپي بازو(Antebrachium or Arm Fore :(دو اسلللللتخوانزندزبرين(Radius (و زندزيرين(Ulna (در اين ناحيه قرار ميگيرند. 4 -ناحيلله پنجلله دسللت(Manus :(اسللتخوانهاي ايللن ناحيلله شللامل اسللتخوانهاي مللس دسللت (Carpus ،(ق لل دسللت (Metacarpus (انگشللتان (Digits (ميباشللند. انگشللتان نيللز از بنللد انگشللتان (Phalanx (و اسللتخوانهاي كنجللدي (Seasamoid (تشكيل ميشوند

pdf آناليز كيفي كورتكس پشتي بند سوم در راديوگرافهاي جانبي تهيه شده از ناحيه سم اندام حركتي قدامي اسبهاي عرب سالم

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in اسبهای_عرب_سالم, تغییرات_استخوانی_کورتکس, رادیوگرافی 22 دانلود

دانلود (pdf, 1.01 MB)

جراحی و رادیولوژی (30).pdf

تغييرات استخواني كورتكس پشتي بند سوم يكي از مهمترين و شايعترين يافته هاي راديوگرافي در راديوگرافهاي جانبي تهيه شده از ناحيه سم اندام حركتي اسبها ميباشد. تغييرات استخواني در ناحيه پاييني كورتكس پشتي بند سوم يكي از علائم راديوگرافي لمينايتيس ميباشد. تغييرات استخواني فعال در قسمت مياني كورتكس پشتي بند سوم ممكن است در اسبهايي كه براي اولين بار در مسابقات كورس شركت كرده اند بوجود آيد. استرس ناشي از كورس باعث شروع تغييرات استخواني و ضخيم شدن كورتكس پشتي بند سوم ميشود. هدف از اين مطالعه آناليز كيفي كورتكس پشتي بند سوم (در راديوگرافهاي جانبي) اسبهاي عرب سالم ميباشد. در اين مطالعه ١٠ سيلمي عرب خالص ٤ تا ١١ سال كه هيچگونه علائم باليني لنگش نداشتند انتخاب شده و از ناحيه سم اندام حركتي قدامي آنها راديوگرافي بصورت جانبي گرفته شد. كورتكس پشتي بند سوم از نظر مكان، وسعت و بلوغ تشكيلات استخواني مورد بررسي قرار گرفتند. دو نقطه بر روي سطح پشتي بند سوم مشخص گرديد (يكي ٢
ميليمتر پائين محل اتصال سطح پشتي بند سوم با زائده هرمي بند سوم و ديگري ٦ ميليمتر بالاي نوك بند سوم). توسط خطي اين دو نقطه به هم وصل شدند، حال اگر قسمت استخواني از سطح پشتي بند سوم در بالاي خط رسم شده باشد، سطح پشتي آن بند سوم داراي تشكيلات استخواني است. تشكيلات استخواني به دو دسته فعال و غير فعال تقسيم شدند. كورتكس پشتي بند سوم در ٨ اسب صاف، مستقيم و بدون تغييرات استخواني بود و تنها در ٢ اسب تشكيلات استخواني غيرفعال در قسمت مياني كورتكس پشتي بند سوم مشاهده شد. اختلافاتي بين نتايج اين مطالعه و گزارشات ديگر مشاهده شد. براي مثال ٨٠ درصد اسبهاي اين مطالعه فاقد تغييرات استخواني در كورتكس پشتي بند سوم بودند، در حاليكه در اسبهاي تروبرد كورسي ١٢ درصد گزارش شده است كه بنظر ميرسد بخاطر تفاوت در نوع فعاليت ورزشي اسبهاي اين مطالعه و مطالعات ديگر باشد.

pdf آناپلاسما فاگوسيتوفيلوم جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آناپلاسما_فلاگوسیتوفیلیوم, انگل_سلولهای_سفید_خون, بیماری_گوسفند, تب_کن

دانلود (pdf, 472 KB)

سقط نشخوارکنندگان (9).pdf

ناپلاسما فاگوسيتوفيلوم (فبلا بـه آن اهرليشـيا فاگوسـيتوفيلا-phagocytophila Ehrlichia مي گفتند) يك جرم ريكتزيايي و انگل سلولهـاي سـفيد خـون و عامـل تـب كنـهاي ( born-Tick fever (است. بيوتيپهاي آناپلاسما فاگوسيتوفيلوم كه موجب بيمـاري در گوسـفند مـيشـوند بـه نظـر ميرسد قابل انتقال به انسان نباشند.

pdf آنترل انگلها و مگسها

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in انگلها, مگسها, کنترل 54 دانلود

دانلود (pdf, 444 KB)

پرورش تلیسه های جایگزین (3).pdf

مگسها در محيطهاي مرطوب و گرم به سرعت رشد و توليد مثل مي آنند. رطوبت، مواد آليموجود در بستر، و انباشتگي آود مي تواند محيطي مناسب را براي توليد مثل مگسها ايجادنمايد. مگسها مي توانند باعث ايجاد استرسهاي زيادي براي گوساله ها گردند. آنترل مگسهابايد بر اساس انهدام لارو اين حشرات استوار گردد، اين آار توسط حرآت متناوب و منظمجايگاه هاي انفرادي گوساله ها و جلوگيري از تجمع آود، در بستر ميسر خواهد بود. لارو وشفيره مگسها در آود زندگي مي آنند، بخصوص در مناطقي آه آرام باشد مناطقي همچونخطوط علفهاي هرز آنار حصارها، اطراف آبشخورها ونيز پشت جايگاه هاي انفرادي.بعضي از گونه هاي مگس، در لابلاي آاه، علوفه و ديگر مواد آلي باقيمانده در گوشه و آنار،رشد و توليد مثل مي آنند. بدين ترتيب پاك و تميز نگه داشتن و نيز برداشت منظم و مرتبآود و مواد زائد از جايگاهها، زير حصارها و پشت جايگاه هاي انفرادي مي تواند به آاهشتعداد مگسها در مزرعه آمك آند. با استفاده از حشره آشهاي مخصوص آه معمولا بصورتپودر مورد استفاده قرار مي گيرند مي تواند به آاهش تعداد مگسهاي بالغ در جايگاه گوساله هاآمك آرد. اين حشره آشها را مي توان بصورت اسپري نيز در مكانهاي مختلف مثل بهاربندهاو هانگارهاي نگهداري علوفه استفاده نمود. آنترل شيميايي مگس تنها روش براي مبارزه بامگسها نيست. ولي در خصوص استفاده از روشهاي شيميايي بايد به غيرقابل مصرف بودنشير و گوشت دامها تا گذشت دوره اي بخصوص توجه نمود.

pdf آنتي بادي IgE و اهميت آن در بيماريهاي مختلف

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنتی_بادیIGE, ایمونوگلبولین, پلاسنتا 12 دانلود

دانلود (pdf, 8.02 MB)

سیستم دعاعی بدن (7).pdf

مقدار IgE سرم را معمولا بصورت واحد بين المللي (IU=Units International(بيان ميكنند و هر واحـد بـين المللـي برابر با 3/2 نانوگرم (ng (از مولكولهاي IgE مي باشد. اين ايمونوگلبولين از پلاسنتا عبور نميكند و بنابر اين نوزادان معمولاً فاقـد IgE مي باشند ولي بتدريج در سرم آنها پيدا شده و مقدارش بالا مي رود، بطوري كه مقدار طبيعي IgE در سن سه سالگي حدود 32 واحد بين المللي در يك سانتيمتر مكعب سرم مي رسد . مقدار طبيعي IgE افراد بالغ بسيار جزئي و بطور نسبي حـدود90 واحـد بين المللي در يك سانتيمتر مكعب سرم ميباشد،كه البته اين مقدار بين 29 تا 800 واحد بين المللي متغير است. اندازه گيري IgE با روشهاي معمولي مانند ايمونوالكتروفورز و راديال ايمونوديفوژن كه معمولاIgG ،IgM و IgA را شناسائي واندازه گيري مينمايند امكان پذير نمي باشد. بنابراين با روش حساستري بنـام test)RIST (Radioimmunosorbent مقـدار توتـال IgE و بـا روش test) RAST(Radioallergosorbent مقدار IgE اختصاصي و همچنين نوع آلرژني كه شخص بـه آن حـساسيت I را براي نشاندار كردن آنتـي بـادي ضـد IgE بكـار 125 دارد، اندازه گيري و مشخص مي شود. در اين روشها مواد راديواكتيو مثل مي برند. در سالهاي اخير روش ديگري توسعه يافته كه بجاي مواد راديوآكتيو از آنزيم براي نشانداركردن ايمونوگلبولين استفاده ميـشود. اين روش (ELISA(assay immuosorbent linked Enzyme ناميده ميشود و بجاي دستگاه گاماكـانتر در روشـهاي قبلي از اسپكتروفتومتر استفاده ميشود. مقدار IgE معمولا در بيماريهاي آلرژي آتوپيـك (allergy Atopic (ماننـد آسـم، تـب يونجه (fever Hay (يا آبريزش آلرژيك بينـي (rhinitis Allergic ، (اگزمـا، كهيـر (Urticaria ، (وعكـس العملهـاينافيلاكسي نسبت به مواد غذائي ، داروها و غيره افزايش مييابد. اولين بار ابوبكر محمد بن زكرياي رازي، طبيـب بـزرگ ايرانـي در قرن چهارم ه. ق ، در يكي از مقالات خود، علت زكامهاي بهاري را پراكنده شدن عطر گلهاي سرخ در هوا و بوئيـدن آن دانـسته و عوارض ناشي از آن را توصيف نموده است. اين بيماري نهصد سال پس از رازي، بنام تب يونجه، در طبقه بندي بيماريهاي آلرژيك قرار داده شد. 

pdf آنتي ژن-ايمونوژن-پادگن

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنتی_ژن, اپی_توپ, ایمونوژن, سیستم_ایمنی, پادگن 16 دانلود

دانلود (pdf, 8.02 MB)

سیستم دعاعی بدن (1).pdf

آنتي ژنها (Antigens (موادي هستند كه در نتيجه ورود به بدن قادرند سيستم ايمني را برعليه خودشـان بطـور اختـصاصي Specific تحريك كنند و اصطلاح آنتي ژنيسيتي (Antigenicity (به معني توانائي بالقوه يك آنتي ژن در ايجاد عكس العمل مي باشد. كلمه آنتي ژن ريشه يوناني دارد و از پيشوند against=anti و پسوند producing=gen درست شده است. بفارسي چنين موادي را «پادگن» مي گويند. ايمونوژن (Immunogen (عبارتست از مناطقي از يك آنتـي ژن كـه تحـت تـاثير عـو املي مـي تواننـد سيـستم ايمنـي را بطور اختصاصي تحريك كنند. بنابراين اصطلاح Immunogenicity به معني قدرت ايمني زائي يك ماده كه بستگي به عوامل زيادي از قبيل ساختمان ژنتيكي ميزبان، چگونگي و راه تزريق آنتي ژن و عوامل ديگر دارد . در اكثـر مـوارد ايمونـوژن، آنتـي ژن و پادگن يك مفهوم را مي رسانند. بعضي عقيده دارند كه در بعضي موارد ممكن است يك آنتي ژن نتواند سيستم ايمنـي را تحريـك كند ولي به طور اختصاصي به آنتي بادي و گيرنده هاي آنتي ژن در سطح لمفوسيتهاي cells-T و cells-B متصل مي شود، در صورتيكه ايمونوژن حتما" سيستم ايمني را تحريك مي كند. آنتي ژن ها از تركيب مولكولهاي مختلف مانندپروتئين، پلي ساكاريد، ليپيد، اسيد نوكلئيك و يا مـواد ديگـر تـشكيل شـده انـد مانند ميكروارگانيسمها و ترشحات آنها، سلولها و گلبولهاي قرمـز بيگانـه، دانـه هـاي گـردة گـل و غيـره . بعـضي از آنتـي ژنهـا را ممكن است براي تحقيقات بطور مصنوعي يا سنتتيك درست كنند. تركيـب و شـكل مولكولهـاي هـر آنتـي ژن از نظـر سـاختمان آن اختصاصي، مشخص و معين مي باشد. اگر چه آنتي ژنهاي قوي مولكولهاي درشتي هستند ولي فقط قسمتهائي از هـر مولكـول قادر است سيستم ايمني را تحريك يا به آنتي كر متصل شود . اين قسمتها را در اصطلاح نـشانه هـاي آنتـي ژنـي يـا شاخـصهاي آنتي ژني (determinants Antigenic (يا اپي توپ (Epitope (مي گويند كه از نظر قدرت ايمني زايي در يك مولكـول آنتي ژن با يكديگر متفاوتند. يك اپي توپ موجب تحريك يك سلول لمفوسيت كـه اختـصاصاً بـراي آن نـشانه اسـت مـي شـود . بنابر اين پاسخ ايمني بدن بر عليه يك آنتي ژن، مجموعه اي از عكس العمل هاي سلولهاي اختصاصي لمفوسيت عليـه اپـي توپهـا مي باشد در سالهاي اخير سعي بر آن است كه برعليه بيماريهاي فاقد واكسن و ي ا واكسن مناسب و بدون عـوارض، از راههـاي مختلـف واكسن مناسب تهيه كنند. يكي از راههائيكه در سالهاي اخير براي تهيه واكسن در حال انجام مي باشد، سنتز اپي توپهاي مصونيت زاي ميكروبها است كه به آنها واكسن هاي سنتتيك مي گويند . بعلاوه براي تهيه نسل جديد اين واكسن ها، توانسته انـد بـا فنـون مهندسي ژنتيك، ژن اين پپتيدها را در ميكروب شناسائي و سپس با جدا كردن ژن و وارد كردن آن در يك ميكرواورگانيسم ديگـر ماننـد coli.E ، بمقـدار زيـاد از ايـن نـوع واكـسن را تهيـه كننـد. ايـن واكـسن هـا را نوتركيـب DNA Recombinant( (Vaccines مي گويند، مانند واكسن هپاتيت B كه براي انسان استفاده مي شـود. بعـلاوه امـروزه داروهـاي بيولـوژيكي ماننـد انسولين انساني و اكثر هورمونها را نيز با روش نوتركيبي درست مي كنند.

انواع اپي توپها از نظر ويژگي: الف- اختصاصي (Specific ( ب – اشتراكي (reacting- Cross( الف- اپي توپهاي اختصاصي: به اپي توپهائي گفته مي شود كه فقط در يك آنتي ژن مشخص وجود دارد و مخصوص همـان آنتي ژن است. مثلا در ميكروب بروسلا عامل بيماري تب مالت اپي توپهائي وجود دارند كه فقط مخصوص اين ميكروب است و در ميكروبهاي ديگر ديده نمي شوند. ب – اپي توپهاي اشتراكي: اپي توپهائي هستند كه درچند آنتي ژن مشترك مي باشند. شناختن اپي توپهاي اشتراكي بين آنتي ژنهاي مختلف در تفسير آزمايشهاي سرولوژي و ايمونولوژي اهميت زيادي دارد . بطورمثال ميكـروب هـاي بروسـلا،ويبريون كلـرا، enterocolitica Yersinia و Francisella داراي اپي توپهاي اشتراكي هستند. بنابراين اگر فردي به اين بيماريهـا مبـتلا شده و يا واكسن آنها را تزريق كرده باشد، آزمايش رايت (wright (او براي تب مالت نيز مثبت مي شـود. در چنـين مـواردي بـا رقيق كردن سرم بيمار مي توان جواب قابل قبولي از تيتر يك سرم براي يك بيماري بدست آورد.

 

pdf آنتی بیوتیکهای باکتریوسید (کشنده باکتری) و باکتریواستات (جلوگیری کننده از رشد باکتریها) جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنتی_بیوتیک, باکتریواستات, باکتریوسید, رشد_باکتریها, کشنده_باکتری

دانلود (pdf, 3.94 MB)

ورم پستان و درمان (6).pdf

روش عمل آنتیبیوتیکها با هم متفاوت است مثال پنیسیلینها باکتریها را میکشند )باکتریوسید(. از طرف دیگر بعضی از آنتیبیوتیکها مثل تتراسیکلینها از رشد و تکثیر باکتریها جلوگیری میکنند )باکتریواستات( و منتظر میمانند که خود سیستم دفاعی بدن گاو بر عفونت غلبه کند. اگر گاوی تازه زا باشد و یا خیلی مریض باشد، ممکن است سیستم دفاعی بدن این گاو به مخاطره افتاده باشد و آنتیبیوتیکهای باکتریواستات برای درمان آن مناسب نباشند. در این موارد استفاده از آنتیبیوتیکهای باکتریوسید ارجحیت دارد، چون سیستم ایمنی بدن گاو کمتر کارایی دارد. البته یک نظریه مخالف هم برای این موضوع وجود دارد و اینکه آنتیبیوتیکهای باکتریوسید، ممکن است به مرگ ناگهانی باکتریها منجر شوند و با مرگ باکتریها مقدار زیادی اندوتوکسین آزاد گردد )خصوصا در عفونتهای کلی فرمی( و این امر باعث تشدید وضعیت بالینی گاو بیمار شود.

pdf آنزیمهای گوارشی جدید

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنزیم_گوارشی, ترشحات_پانکراس, دارو

دانلود (pdf, 7.24 MB)

@Evet4فارماکولوژی (2).pdf

این آنزیم ها به عنوان جایگزین در افرادي با نقص ترشحات پانکراس بکار می روند. ترکیبات این داروها بر حسب درجه فعالیت آنزیمها سنجیده می شوند. منشاء این آنزیم ها از منابع حیوانی (عموما گاو یا خوك) بدست می آیند.

اندیکاسیون ها و دوزهاي مصرفی : - به عنوان جایگزین آنزیمهاي پانکراس در نقوص ترشحی پانکراس دربیماري هایی نظیر سیستیک فیبروزیس، پانکراتیت مزمن، پانکراتکتومی، انسداد مجاري پانکراس ناشی از سرطان، بی کفایتی پانکراس، استاتوره، سندروم سوء جذب، گاسترکتومی وجراحیهاي GI. - دوزاژ برحسب فعالیت آنزیمی لیپاز فرآورده سنجیده می شود. کودکان 6 تا 1 سال : 2000 واحد لیپاز براي هر وعده غذا کودکان 1 تا 6 سال : 4000 تا 8000 واحد لیپیاز براي هر وعده غذا کودکان 6 تا 12 سال : 4000 تا 12000 واحد لیپیاز براي هر وعده غذا بالغین : 4000 تا 20000 واحد لیپیاز براي هر وعده غذا D موارد

منع مصرف و احتیاطات :1 -مصرف در افرادي با سابقه حساسیت مفرط به پروتئین ها و آنزیمهاي خوکی و گاوي و هنگام وخیم شدن حاد بیماریهاي مزمن پانکراس ممنوع است. 2 -تنگی فیبروتیک کولون با دوزهاي مصرفی بالا در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مشاهده شده است. D

عوارض جانبی : اسهال، تهوع و کرامپ هاي شکمی پیرو مصرف دوزهاي بالا، واکنش هاي حساسیتی (در صورت حساسیت به فرآورده هاي گاوي و خوکی)، تحریک پوست بدن و مخاط گوارشی و تنفسی در صورت مواجه با پودر دارو و یا خرد کردن و جویدن دارو. 

pdf آنفلوآنزای طیور

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنفولانزا, طیور, ویروس_آنفولانزا 33 دانلود

دانلود (pdf, 1.67 MB)

مروری جامع بر آنفلوآنزای طی3.pdf

بیماری آنفلوآنزای طیور ) Avian Influnza ( اثرات اقتصادی زیانباری بر صنعت طیور و همچنین سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارد. بیماری آنفلوآنزا در اصل به تب نزله ای حاد و به شدت واگیردار در انسان و حیوانات مختلف اشاره دارد. این بیماری تنفسی توسط ویروسی از خانواده اورتومیکسو ویریده (Orthomyxoviridae) ایجاد می شود . آنفلوآنزا یکی از مهم ترین بیماریهای صنعت طیور می باشد و باعث همه گیری ) Epidemicity ( متعدد در کشورهای مختلف شده، کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده است. ویروس های این خانواده در دستگاه تنفس، گوارش و اعصاب جایگزین شده، در کنار سایر علایم بالینی، باعث کاهش تولید می شوند.

طبقه بندی ویروس های آنفلوآنزا
ویروس های آنفلونزا بر اساس پروتئین های موجود در ساختمان ، در دو گروه زیر طبقه بندی می شوند:
1 ویروس های آنفلوآنزای گروه - B و A
2 ویروس های آنفلوآنزای گروه - C
ویروس های گروه B و C به طور عمده از انسان جدا می شوند و ویروس آنفلوآنزای A باعث بروز بیماری در طیف وسیعی از میزبانها ) مانند انسان ها ، حیوانات و پرندگان( میشود

pdf آنفلوانزاي پرندگان

توسط در مقالات حوزه دام و طیور و کشاورزی Tagged in آنفولانزا_پرندگان, بیماری, بیماری_تنفسی_طیور 67 دانلود

دانلود (pdf, 350 KB)

مروری بر بیماریهای تنفسی طیئور (1).pdf

آنفلوانزای پرندگان، یك بیماری ویروسی می باشد که دستگاههای تنفس، گوارش یا عصبی بسیاری از انواع طیور و سایر پرندگان را مبتلا می سازد. شدیدترین نوع بیماری به صورت حاد و عمومی می باشد که در طیور با یك دوره کوتاه و مرگ و میر بسیار بالا مشخص می گردد. آنفلوانزای پرندگان می تواند در بیشتر گونه های پرندگان بروز نماید. درایالات متحده بیشتر موارد شیوع بیماری، در بوقلمونها و
اردکها بوده است. معدودی از واگیری ها نیز در ماکیان دیده شده است. یکی از این موارد که در سال 9190 تا 9191 اتفاق افتاد به اجرای یك برنامه ریشه کنی ایالتی انجامید که مستلزم از بین بردن 91 میلیون پرنده بود. پرندگان در تمام گروه های سنی، حساس قلمداد می شوند. واگیریهای آنفلوانزای پرندگان، در سراسر جهان اتفاق افتاده است. ویروسهای آنفلوانزا جزو ارتومیکزو ویروسها طبقه بندی شده اند که دارای سروتیپ های A,B,C می باشند. تیپ های B,C تنهادرانسان شناسایی شده اند. تمام ویروسهای آنفلوانزای پرندگان دارای آنتی ژن تیپ A هستند. این آنتی ژن در آزمایش ژل دیفوزیون برای تشخیص آنتی بادی علیه ویروسهای تیپ A مورد استفاده قرار می گیرد. ویروسهای آنفلوانزا دارای دو آنتی ژن سطحی مهم به نامهای هماگلوتینین و نورامینیداز هستند که در تشخیص ویروسهای خاص مفید می باشند. حداقل 90 هماگلوتینین و 1 نورامینیداز وجود دارند که تعداد زیادی از تحت تیپ های ویروس را به وجود آورده اند. بین این تحت تیپ ها حفاظت متقاطع وجود ندارد. ویروسهای آنفلوانزا از نظر بیماری زایی و قابلیت انتشار در بین پرندگان، با یکدیگر بسیار متفاوتند. در حالی که تیپ های 5 و 1 هماگلوتینین در شکل بسیار بیماری زای AI دخالت دارند، این تیپ ها همچنین در عفونت های خفیف تر یا بدون نشانه در پرندگان نیز موثر می باشند . پرندگان آبزی ) اعم از وحشی و اهلی( مخازن عمده طبیعی برای ویروسهای آنفلوانزا می باشند. گاهی پرندگان آبزی وحشی که معمولاً نشانه های بیماری رابروز نمی دهند و ممکن است ویروس رابه مدت طولانی دفع نمایند.

درباره شرکت مديران

شرکت مديران ( m88.ir ) در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات نرم افزاري  به طور رسمی آغاز نمود.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از نرم ­افزارهاي كامپيوتري در حوزه دامپروري­هاي صنعتي بخصوص گاوداري­ها، اين شركت اقدام به ارائه نرم افزارهايي در اين زمينه نموده است.

ساير خدمات مديران عبارتند از :

  • توليد نرم افزارهاي تخصصي
  • مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل
  • مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات
  • مشاور و مجري ورود تكنولوژي هاي جديد
  • مشاور و مجري سيستمهايERP
  • طراحي و راه اندازي وب سايت و پرتالهاي تجاري و..

راه های تماس با شرکت مديران

ارتباط از طريق ایمیل شرکت :

ايميل واحد فني:  

 

ارتباط از طريق تماس تلفني با دفتر مركزي:

34401393 - 031-34401105

تلفن همراه:

0913-102-6235

 

آدرس سایت رسمی شرکت مديران : www.m88.ir