زبان خود را انتخاب کنید

فيلم گزارشگيري رز مديران- مقدمه

داشتن آخرین نسخه رز، معرفی بخش لیست گزارشها و دسته بندی های لازم برای گزارش گیری،  امکان اجرای گزارشهایی که در لیست گزارش قرار دارند با توجه به تاریخ مورد نظر،

اضافه کردن گزارش های آماده از کامپیوتر به نرم افزار و برعکس، امکان مشاهده متن آماده گزارش از طریق بخش ویرایش امکان تغییر آن، امکان حذف گزارش و تغییر گروه آن، امکان نوشتن و طراحی گزارش در بخش برنامه نویسی و تعریف متغیر برای گزارش، آماده کردن گزارش ها در بخش طراحی گزارش ترکیبی، تعریف امکانات در لیست گزارش ها و تعریف جداول جدید و مشخص کزدن ویژگی منو در بخش تنظیمات، در بخش ارتباط با سرور دیتاها بصورت مستقیم در اختیار قرار میگیرد و امکان ساخت دستور و اجرای آن وجود دارد