زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار گزارشگيري رز مديران - بخش محيط برنامه نويسي

معرفی آیتم های موجود در صفحه برنامه نویسی(طراحی دستور، ذخیره در لیست گزارش ها، اجرای دستور و ...)، امکان تعریف متغیر، تعریف مشخصات و نحوه نوشتن دستور گزارش و نوع آن مثل jsc ، آشنایی با صفحه ای که بعد از تست دستور باز میشود.