زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار گزارشگيري رز مديران - بخش صفحه ساخت دستور

صفحه ساخت دستور را میتوان در چندین قسمت رز باز کرد(بخش های ساخت دستور در ارتباط با سرور، طراحی گزارش ترکیبی، برنامه نویسی). در این بخش ارتباط با سرور نام جدولها را در اختیار داریم و با انتخاب هرکدام و زدن کلید اجرا اطلاعات مشخص میشوند.در صفحه ساخت دستور میتوان جداول را با هم ترکیب کرد. امکانشرط گزاری برای گزارش نویسی وجود دارد. امکان میانگین گیری برای متغیر مورد نظر،در این صفحه امکان باز کردن دستوری که قبلا نوشته شده وجود دارد.