زبان خود را انتخاب کنید

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

مسابقه بهار مدیران

▫️ حمید رضا کامروا
▫️ احسان نصیری
▫️ میلاد ابراهیم پور
▫️ محمصلی تمیز کار
▫️ منصور مینو فر
▫️ روح الله عزیزپور
▫️ وحید علیدادی
▫️ سید محمد ابراهیم محمودیان
▫️ سجاد موسایی نژاد
▫️ مطهره لادریان

 

تشکر از همراهی شما عزیزان برای شرکت در مسابقه بهار مدیران