زبان خود را انتخاب کنید

نرم افزار مديران در يزد

به عنوان اولين مركز آموزش عالي در استان يزد

دانشگاه علمي - كاربردي ملاصدرا 

 

به طرح مديران آينده پيوست.

 

 21 مرداد ماه سال 94؛ با اهداء نرم افزار مديريت دامداري مديران به دانشگاه ملاصدراي يزد؛ استان يزد هم به طرح مديران آينده ملحق شد. دكتر زارع، رئيس دانشگاه علمي - كاربردي ملاصدراي يزد، ابراز اميدواري نمود كه با شروع اين طرح در استان يزد، فعالان عرصه دامپروري بتوانند از تجربيات اعضاء خانواده مديران، بيش از بيش بهره مند گردند.

شايان ذكر است طي ماه هاي اخير، با پيگيري هاي همكار محترمان در استان يزد، جناب آقاي مهندس عليپور، شاهد برقراري ارتباطات بيشتري ميان فعالان صنعت دامپروري اين استان كويري با ساير فعالان اين عرصه در كشورمان بوده ايم ، كه جاي قدرداني دارد.

طرح مديران آينده در يزد

 

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.