پس از برگزاري جلسه دوم بررسي نرم افزار نگاه مدير ، برخي موارد تصحيح و در برخي موارد نيز افزايش هايي وجود داشت 

 

براي اطلاع دوستان عزيز و مشاركت هرچه بيشتر در توسعه نگاه مدير اين آيتمها در اختيار دوستان عزيز قرار ميگيرد و منتظر نظرهاي شما هستيم 

اصلاح نژاد

تركيب گله

توليد مثل

حذف

درمان

شير

(با كليك بر روي لينكهاي بالا امكان دانلود آيتمها وجود دارد)

جهت مشاهده كليه اخبار شركت مديران به سايت modirangroup.ir و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نماييد.