زبان خود را انتخاب کنید

ليست اسامي شركت كنندگان مسابقه در نمايشگاه اصفهان

 

ليست اسامي شركت كنندگان مسابقه مديران در تاريخ 1396/01/29 در نمايشگاه دام و طيور اصفهان

ارسال عكس با مديران 

--------------------------

1- آقاي كمالي 

2- اقاي شاهي

3-اقاي شاكريني 

4- اقاي حسني 

5- اقاي مقضي

6- اقاي سليمي

#مسابقه_مديران 

كساني كه نرم افزار سام را نصب كرده اند و از اين طريق در مسابقه شركت كرده اند
1- اقاي اسماعيل
2- اقاي محسن احمدي
3- آقاي محمد امين صلواتي
4- آقاي محمد علي سليمي
5- سيد مسعود رضايي
6- خسرو صالحي
7- ابوالفضل
8-مسعود خانقلي

تا ساعت 16 امروز ميتوانيد اسم خودتان را به اين ليست اضافه كنيد

#مسابقه_مديران
ليست افرادي كه خريد كرده اند و در مسابقه شركت نمودند

محمدامیر ریاضی
بیژن یعقوبی نژاد
کیانوش اساسی
رامتین کیان
شمس
صابرعلي
مائده حاجیان
ابوالفضل ایزدی
علی قربانی
ترابی
سید حمید موسوی
وحید تاج میری
خسرو صالحی